QF-koulutukset

Prosessikoulu – Tunnista, kuvaa ja kehitä prosesseja – 2pv

Ilmoittaudu koulutukseen

Opi tunnistamaan, kuvaamaan ja kehittämään prosesseja

 • Prosessit ovat avainasemassa organisaation strategian toteuttamisessa, asiakas- ja sidosryhmävaatimusten täyttämisessä sekä tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamisessa.
 • Prosessien vakiinnuttaminen ja kehittäminen lähtee usein liikkeelle prosessien tunnistamisesta, kuvaamisesta sekä sovittujen toimintatapojen jalkauttamisesta.
 • Prosessien mittaamisella, arvioinneilla sekä prosessiin liittyvällä ongelmanratkaisulla taas käynnistetään prosessien kehittäminen kohti tavoitetilaa.
 • Prosessityö vaatii osaamista, vakiintuneita käytäntöjä ja valmiuksia, jotta prosessien kehittämisellä saavutetaan tavoiteltuja tuloksia sekä vaikuttavuutta.

Tämän Prosessikoulu – Tunnista, kuvaa ja kehitä prosesseja -koulutuksen avulla:

 • Opit prosessien kehityskaaren prosessien tunnistamisesta ja kuvaamisesta prosessien tehostamiseen ja tuloksellisuuden parantamiseen saakka.
 • Osaat tunnistaa organisaatiokohtaiset prosessit, sekä laatia prosessikartan ja prosessiarkkitehtuurin.
 • Opit tunnistamaan prosessien kuvaamisen kriittiset seikat.
 • Opit kuvausvaiheen jälkeiset prosessien kehittämis- ja tehostamistavat.
 • Selvität prosessin omistajan, johdon ja liiketoiminnon roolit prosessien toteuttamisessa.
 • Saat käyttöösi prosessien mallipohjat ja työpohjat.
 • Saat tukea prosessityöhön, sekä sen alkuun ja vauhtiin saamiseen.
 • Kuulet ja voit jakaa hyviä käytäntöjä, kokemuksia ja näkemyksiä.

Koulutuksen oppimismenetelmät

 • Prosessikoulutus on kaksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä sekä organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista.
 • Koulutusta voi edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivien antia.
 • Koulutuspäivien välillä osallistujat tekevät itsenäisesti annettuja välitehtäviä. Toisena koulutuspäivänä tulokset puretaan, vastataan kysymyksiin ja haetaan ratkaisu mahdollisiin ongelmiin.
 • Osallistujilla on käytettävissään myös välittömät kouluttajan ohjaus- ja tukipalvelut koulutuspäivien välillä.
 • Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä.
 • Osallistujana saat koulutuksesta runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisten prosessien kuvaamisen ja kehittämisen tueksi.
 • Osallistujien toivotaan ottavan mukaansa jo laadittua prosessiaineistoa, jota voidaan arvioida, kommentoida ja hyödyntää koulutuksen aikana.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön sekä hinnoitteluun alta ja varaa paikkasi koulutukseen.

Erittäin hyödyllinen koulutus ja hyvä kouluttaja – Tuija Aumala/ Tiedonhallinnan asiantuntija

Aikataulu

9:00
Päivän avaus
 • Esittäytyminen
 • Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet
Prosessien tunnistaminen ja prosessikäsitteet
Kuvausvälineet ja mallinnustapa
Prosessien tunnistaminen ja prosessikäsitteet
Prosessien kuvaamisessa huomioitavaa
Kuvausvälineet ja mallinnustapa
12:00
Lounastauko
13:00
3-sivutekniikka: Yhteenveto
3-sivutekniikka: Prosessikaavio
3-sivutekniikka: Vaiheiden kuvaukset
Ohjeistus ja tiedonhallinta
Prosessin omistajuudesta
16:00
Koulutuspäivä päättyy
9:00
Päivän avaus

Kertaus ja organisaatiokohtaiset kysymykset

Mittaaminen yleisesti
Strategian jalkauttaminen
Prosessien operatiivinen mittaaminen
Mittariston luonti ja arviointi
12:00
Lounastauko
13:00
Resurssi- ja virtaustehokkuus
Prosessit arvon tuottajana
Arvovirran tunnistaminen
Tilastollinen ajattelu
Miten jatkaa tästä?
 • Päivän yhteenveto ja keskustelua
16:00
Koulutus päättyy

Opettajat

Arterin seniortason konsultti Jari Saalilla on lähes 30 vuoden historia eri organisaatioiden toiminnan kehittämisen parista. Hänellä on laaja kokemus ja tietämys johtamisen, toimintajärjestelmien, riskienhallinnan ja jatkuvuuden sekä tiedonhallinnan ja -turvan osa-alueilta. Jari saa usein palautetta siitä, miten hänen rauhallinen ja määrätietoinen tapansa luotsata asiakasprojekteja tarttuu projektiryhmiin: suunnitellut muutokset tulevat tehdyiksi ja ne juurtuvat arkeen.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1200 € + alv / hlö. Hinta sisältää koulutuspäivän ja sähköisen kurssimateriaalin oppimisen tueksi.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Ilmoittaudu

KE 04.09.2024 09:00 - 16:00 Online

Prosessikoulu 2 pv – Tunnista, kuvaa ja kehitä prosesseja 4.9. ja 2.10.2024

Online 1200 € + ALV

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.