QF-koulutukset

Prosessikoulu – Prosessityön ABC – 2pv

Ilmoittaudu koulutukseen

Prosessikoulutus – Tunnista, kuvaa ja kehitä prosesseja

Prosessit ovat avainasemassa organisaation strategian toteuttamisessa, asiakas- ja sidosryhmävaatimusten täyttämisessä sekä tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamisessa. Prosessien vakiinnuttaminen ja kehittäminen lähtee usein liikkeelle prosessien tunnistamisesta, kuvaamisesta sekä sovittujen toimintatapojen jalkauttamisesta. Prosessien mittaamisella, arvioinneilla sekä prosessiin liittyvällä ongelmanratkaisulla käynnistetään prosessien kehittäminen kohti tavoitetilaa.

Prosessityötä tehdään organisaatiossa usein hyvin eri tavoin eikä vakiintuneita käytäntöjä ole määritelty. Prosessityö vaatii osaamista ja valmiuksia niin, että työ edistyy ja prosessien kehittämisellä saavutetaan tavoiteltuja tuloksia sekä vaikuttavuutta. Prosessikoulussa käydään lävitse koko prosessien kehityskaari prosessien tunnistamisesta ja kuvaamisesta prosessien tehostamiseen ja tuloksellisuuden parantamiseen.

Oppimismenetelmät

Koulutus on kaksipäiväinen (2 pv) ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivien antia. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä.

Koulutuspäivien välillä osallistujat tekevät itsenäisesti annettuja välitehtäviä. Toisena koulutuspäivänä tulokset puretaan, vastataan kysymyksiin ja haetaan ratkaisu mahdollisiin ongelmiin. Osallistujilla ovat myös välittömät kouluttajan ohjaus- ja tukipalvelut käytettävissä koulutuspäivien välillä.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisten prosessien kuvaamisen ja kehittämisen tueksi. Osallistujien toivotaan ottavan mukaansa jo laadittua prosessiaineistoa, jota voidaan arvioida, kommentoida ja hyödyntää koulutuksen aikana.

Miksi osallistua

 • Saat hyvät valmiudet prosessityölle aina prosessin kuvaamisesta prosessin kehittämiseen
 • Osaat tunnistaa organisaatiokohtaiset prosessit, sekä laatia prosessikartan ja prosessiarkkitehtuurin
 • Tunnistat prosessien kuvaamisessa kriittisiä seikkoja
 • Opit kuvausvaiheen jälkeiset prosessien kehittämis- ja tehostamistavat
 • Selvität prosessin omistajan, johdon ja linjan roolit prosessien toteuttamisessa
 • Saat käyttöösi mallipohjat ja työpohjat
 • Saat tukea prosessityöhön, sekä sen alkuun ja vauhtiin saamiseen
 • Kuulet ja voit jakaa hyviä käytäntöjä, kokemuksia ja näkemyksiä

Aikataulu

8:30
Aamukahvit ja ilmoittautuminen
9:00
Päivän avaus
 • Esittäytyminen
 • Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet
Prosessien tunnistaminen ja prosessikäsitteet
 • Organisaatio toimii systeeminä
 • Miten prosessi vaikuttaa toimintamallina?
 • Mitä prosessilla tarkoitetaan?
Kuvausvälineet ja mallinnustapa
 • Kuvausvälineiden valinta
 • Kuvaukseen liittyvät suositukset
Prosessien kuvaaminen, yhteenveto
 • Yhteenveto -matriisin tiedot
 • Keskeisiä huomioita yhteenvedon laadinnassa
Prosessin tunnistaminen ja prosessikäsitteet
 • Prosessin tunnistamisen lähtökohtia
 • Prosessikäsitteet: ydin- ja tukiprosessit, johtamisen prosessit
 • Prosessikartta kuvaa kokonaisuutta
 • Prosessihierarkia jakaa prosessit hierarkiassa alemman tason prosesseiksi
Prosessien kuvaaminen, yhteenveto
 • Yhteenveto -matriisin tiedot
 • Keskeisiä huomioita yhteenvedon laadinnassa
Prosessien kuvaaminen, prosessikaavio
 • Eri symbolien merkitys
 • Keskeisiä huomioita prosessikaavion laadinnassa
 • Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskusteluja
12:00
Lounastauko
13:00
Prosessien kuvaaminen, vaiheiden kuvaukset
 • Vaiheiden kuvaus -matriisin tiedot
 •  Keskeisiä huomioita vaiheiden kuvausten laadinnassa
Ohjeistus ja tiedonhallinta
 • Prosessiin liittyvien asiakirjojen ja tallenteiden hallinta
 • Dokumentaation lisääminen kuvauksiin

Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskusteluja

Välitehtävän pohjustus

16:00
Koulutuspäivä päättyy
9:00
Päivän avaus

Välitehtävän purku, kertaus ja organisaatiokohtaiset kysymykset

 • Prosessikartta, prosessipuu ja prosessien kuvaus
Prosessin omistajuudesta
 • Mitä prosessiajattelu edellyttää?
 • Organisaation kehitysvaiheet
 • Funktionaalinen, matriisi- ja prosessiorganisaatio rakenteina
 • Prosessijohtamisen rakenteitaProsessin omistajan rooli
Prosessien mittaaminen
 • Toiminnan parantaminen tavoite- ja tulosvetoisesti
 • Strategiset ja operatiiviset mittarit
 • Tasapainoinen mittaaminen, strategiakartta ja tuloskortti
 • Prosessien mittaamisen periaatteita

Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskusteluja

12:00
Lounastauko
13:00
Ongelman ratkaisu
 • Ongelmien putkahtaminen
 • Ongelman ratkaisu DMAIC -menetelmällä
 • Ongelman ratkaisun dokumentointi
Arvioinnit ja auditoinnit
 • Arviointien vauhtipyörä
 • Arvioinnin toteutusmalli
 • Korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen

Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskusteluja

Miten jatkaa tästä?
 • Päivän yhteenveto ja keskustelua
16:00
Koulutus päättyy

Opettajat

Aki Kärnä on Arterin konsultti ja laatujohtamisen asiantuntija, jolla on vuosien työkokemus julkiselta sektorilta. Aki nostaa toiminnan kehittämisessä aina asiakkaan keskiöön ja tunnistaa asiakkaan tarpeet. Prosessien kehittäminen ja toiminnan mittaaminen ovat Akin vahvuuksia, ja hän etsiikin aina kokonaisuuden kannalta syy-seuraus -suhteita. Aki on itse toiminut aiemmin IMS-toimintajärjestelmän pääkäyttäjänä ja ohjannut lukuisia IMS-ohjelmiston käyttöönottoprojekteja. Häneltä löytyy myös Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1200 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Ilmoittaudu

PE 03.04.2020 06:15 - 06:15 Online

Online Ilmainen

TI 08.09.2020 08:30 - 16:00 Helsinki

Prosessikoulu 2pv – Prosessityön ABC – 8.9. ja 22.9.

Taitotalon kongressikeskus
Valimotie 8
Helsinki
1200 € + ALV

Kysy lisää


Kaisa Halsas toimii Qualitas Fennican koulutuspäällikkönä. Hänen vastuulla on QF-koulutusten järjestäminen ja koulutustarjonnan kehittäminen.

Kaisan sydäntä lähellä on elinikäinen oppiminen ja jatkuva kehittyminen. Kaisaan voi olla yhteydessä kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.