QF-koulutukset

Ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001:2015 rakentaminen

Ilmoittaudu koulutukseen

Ympäristöasioiden merkitystä ei ole vaikea perustella. Useimmat ymmärtävät, että kestävä kehitys on tullut jäädäkseen. Kulutuksen minimointi, päästöjen vähentäminen , ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja ympäristövaikutusten poistaminen ovat tämän hetken kehityssuunta. Lisäksi organisaation kannalta ympäristöteot yleensä aina säästävät rahaa ja tehostavat toimintaa. Suotuisa kehitys vaatii kuitenkin järjestelmällisyyttä, tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta ja oikeaa asennetta.

Ympäristöjohtamisen standardiin ISO 14001:2015, on hienolla tavalla sisällytetty ylimmän johdon laajentunut rooli, sekä kestävän kehityksen, riskien ja mahdollisuuksien hallinnan ja jatkuvan parantamisen periaate. Järjestelmälliset ympäristökäytännöt voidaan rakentaa tämän perustalta ja lopputulos voidaan myös ulkopuolisen toimesta todentaa.

Kehitä oma ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä

Koulutuksessa opitaan kehittämään ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä sekä sen liittäminen luontevalla tavalla muihin järjestelmiin. Koulutuksessa käydään läpi järjestelmän rakentamisen ja yhdistämisen tärkeimmät vaiheet esimerkkien ja soveltavien ryhmäpohdintojen avulla. Samalla esitellään ympäristöjohtamisen keskeiset työkalut. Osallistujat saavat sähköisessä muodossa tuhdin paketin erilaisia malleja ja työpohjia oman ympäristöjärjestelmänsä rakentamisen ja kehittämisen tueksi.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu alustavista luennoista ja vuorovaikutteisesta keskusteluista. Lisäksi päivän aikana tehdään useita harjoitteita.

Miksi osallistua?

 • Oivallat miten ISO 14001:2015 toimii kilpailuetuna
 • Saat tietoa lähtökatselmuksesta ympäristövaikutusten määrittelyyn
 • Opit menettelyn strategiasta, ympäristötavoitteista ja toimintasuunnitelmista
 • Opit hyödyntämään opastavaa ISO 14004:2016 standardia
 • Saat tietoa ympäristöjohtamisen työkaluista ja jatkuvan parantamisen periaatteesta
 • Hahmotat miten järjestelmiä yhdistetään johtamisjärjestelmästandardien harmonisointia hyödyntäen

Koulutus oli hyvin rakennettu. Keskittyminen säilyi pitkästä päivästä huolimatta, koska osallistaminen oli hyvää.

Aikataulu

9:00
Päivän avaus
 • Esittäytyminen
 • Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet
Millaista kilpailuetua ISO 14001:2015 antaa organisaatiolle?
 • Miten ympäristöjohtaminen parantaa yrityksen kilpailuetuja?
 • Miten hyötyä ympäristöasioiden johtamisesta?
 • Miten perustella ympäristöjohtamisen tarvetta omalle organisaatiolle?
10:30
Mistä vaiheista ISO 14001:2015 – johtamisjärjestelmän rakentaminen koostuu?
 • Mitä kartoituksia järjestelmän rakentamisessa pitää ja kannattaa tehdä?
 • Mistä vaiheista ISO 14001:2015 – projekti koostuu?
 • ISO 14001:2015-standardin kriittiset kohdat, jotka rakentamisessa pitää ottaa erityisesti huomioon?
 • ISO 14001:2015 -projektin sudenkuoppia.
11:30
Lounastauko
12:15
Keskeisten kohtien käytännön soveltamisharjoituksia
 • Ulkoisten ja sisäisten haasteiden tunnistaminen
 • Olennaisten sidosryhmien odotusten ja vaatimusten tunnistaminen
 • Johdon esimerkki ja sitoutumisen osoittaminen
 • Ympäristöriskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, priorisointi ja hallintatoimenpiteiden määrittely
 • Elinkaarinäkökulman huomioon ottaminen
 • Ympäristönäkökohtien tunnistus ja merkittävien vaikutusten arviointi
 • Ympäristötavoitteiden ja toimintasuunnitelmien asettaminen ja seuranta
 • Lainsäädännön ja muiden sitoumusten tunnistus ja seuranta
 • Toimittajien ympäristövaatimusten hallinta
 • Normaali-, häiriö- ja hätätilanteiden hallinta
 • Koulutuksen rooli
 • Mittarien tunnistaminen ja hyödyntäminen ympäristöjohtamisessa
 • ISO 14001:2015 – integrointi osaksi toimintajärjestelmää
 • Ympäristöjärjestelmän tehokas auditointi osana toimintajärjestelmää, auditoijan kysymyslista
 • Harjoitteita
 • Tiivistelmä ISO 14001 – projektin valmiuksien arvioinnista
 • ISO 14004 tukimateriaalina
 • Projektisuunnitelman runko
 • Osallistujille toimitettavat sähköiset aputiedostot
Miten jatkan tästä
 • Päivän yhteenveto ja keskustelua
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Evelina Saarela toimii konsulttina Arterilla. Evelinalta löytyy kokemusta laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmistä sekä niihin liittyvistä teknisistä ratkaisuista niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta. Hänen vahvuutensa on erityisesti monipuolinen ISO-johtamisjärjestelmästandardien soveltaminen käytäntöön. Aiempi kokemus yritysten sisäisistä kehitystehtävistä, muun muassa sisäisten auditointien vastaavana ja IMS-ohjelmiston pääkäyttäjänä, antaa Evelinalle kykyä tukea tehokkaasti organisaatioiden kehitystyötä.  Evelinan työskentelylle on ominaista keskusteleva ja ratkaisukeskeinen ote sekä kyky auttaa pilkkomaan ja hahmottamaan monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Lisäksi Evelinalta löytyy IPMA D -projektiosaajasertifikaatti.

Elina vastaa Arterin asiantuntijapalveluista. KM Elina Mäkinen on toiminut liiketoiminnan ja laadun kehittämistehtävissä yli 20 vuotta. Hän on EFQM:n akkreditoima arvioijakouluttaja ja EFQM -pääarvioija, ISO9001 Lead Auditor sekä EFQM Sustainability Assessor.

Elinalla on erittäin laaja tietämys erilaisten prosessi-, laatu-, arviointi-, riskienhallinta- ja innovointityökaluista. Hän omaa vahvaa osaamista myös kokonaisarkkitehtuurissa ja palvelumuotoilussa sekä IMS- ja ARC -ohjelmistojen hyödyntämisessä kehittämisen ja johtamisen välineinä. Käytännön kokemusta kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen on kertynyt yli 200:n asiakasorganisaation kanssa työskentelystä. Ominaista Elinan vetämille työpajoille on se, että niissä ei junnata teorioissa, vaan tehdään yhdessä asioita eteenpäin.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Ota yhteyttä ja räätälöidään organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Ilmoittaudu

KE 01.11.2023 09:00 - 16:00 Online

Ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001:2015 rakentaminen 1.11.2023

Online 650 € + ALV

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.