QF-koulutukset

ISO 14001:2015 Ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentaminen

Ilmoittaudu koulutukseen

Ympäristöasioiden merkitystä ei ole vaikea perustella: kestävä kehitys on tullut jäädäkseen.

 • Kulutuksen minimointi, päästöjen vähentäminen, ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja ympäristövaikutusten poistaminen ovat tämän hetken kehityssuunta.
 • Organisaation kannalta ympäristöteot ovat yksi työkalu toiminnan ja tuotannon tehostamiseen.
 • Suotuisa kehitys vaatii kuitenkin järjestelmällisyyttä, tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta ja oikeaa asennetta.
 • ISO 14001 -standardi tarjoaa viitekehyksen organisaation ympäristöjärjestelmän rakentamiseen ja toiminnan kehittämiseen järjestelmällisesti.

Tämän Ympäristöjärjestelmä ISO 14001 rakentaminen -koulutuksen avulla:

 • Oivallat miten ISO 14001:2015 toimii organisaation kilpailuetuna. 
 • Opit ympäristöjärjestelmän rakentamisen vaiheet ja osaat tunnistaa projektin kriittiset kohdat.
 • Ymmärrät millaisia lähtökartoituksia ympäristöjärjestelmän rakentamisessa pitää ja kannattaa tehdä. 
 • Opit ympäristöjohtamisen keskeisimmät työkalut ja osaat soveltaa jatkuvan parantamisen periaatteita myös ympäristöasioissa. 
 • Opit miten ympäristötavoitteita ja toimintasuunnitelmia on järkevää asettaa ja seurata. 
 • Opit hyödyntämään opastavaa ISO 14004:2016 standardia.
 • Hahmotat, miten voit yhdistää ympäristöjärjestelmän organisaatiossasi jo olemassa olevaan laatu-, toiminta- tai johtamisjärjestelmään. 

Koulutuksen oppimismenetelmät

 • Koulutus koostuu alustavista luennoista, vuorovaikutteisesta keskusteluista, ryhmäpohdinnoista sekä harjoitteista.
 • Osallistujat saavat sähköisessä muodossa tuhdin paketin erilaisia malleja ja työpohjia oman ympäristöjärjestelmänsä rakentamisen ja kehittämisen tueksi.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön sekä hinnoitteluun alta ja varaa paikkasi koulutukseen.

Koulutus oli hyvin rakennettu. Keskittyminen säilyi pitkästä päivästä huolimatta, koska osallistaminen oli hyvää.

Aikataulu

9:00
Päivän avaus
 • Esittäytyminen
 • Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet
Millaista kilpailuetua ISO 14001:2015 antaa organisaatiolle?
 • Miten ympäristöjohtaminen parantaa yrityksen kilpailuetuja?
 • Miten hyötyä ympäristöasioiden johtamisesta?
 • Miten perustella ympäristöjohtamisen tarvetta omalle organisaatiolle?
10:30
Mistä vaiheista ISO 14001:2015 – johtamisjärjestelmän rakentaminen koostuu?
 • Mitä kartoituksia järjestelmän rakentamisessa pitää ja kannattaa tehdä?
 • Mistä vaiheista ISO 14001:2015 – projekti koostuu?
 • ISO 14001:2015-standardin kriittiset kohdat, jotka rakentamisessa pitää ottaa erityisesti huomioon?
 • ISO 14001:2015 -projektin sudenkuoppia.
11:30
Lounastauko
12:15
Keskeisten kohtien käytännön soveltamisharjoituksia
 • Ulkoisten ja sisäisten haasteiden tunnistaminen
 • Olennaisten sidosryhmien odotusten ja vaatimusten tunnistaminen
 • Johdon esimerkki ja sitoutumisen osoittaminen
 • Ympäristöriskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, priorisointi ja hallintatoimenpiteiden määrittely
 • Elinkaarinäkökulman huomioon ottaminen
 • Ympäristönäkökohtien tunnistus ja merkittävien vaikutusten arviointi
 • Ympäristötavoitteiden ja toimintasuunnitelmien asettaminen ja seuranta
 • Lainsäädännön ja muiden sitoumusten tunnistus ja seuranta
 • Toimittajien ympäristövaatimusten hallinta
 • Normaali-, häiriö- ja hätätilanteiden hallinta
 • Koulutuksen rooli
 • Mittarien tunnistaminen ja hyödyntäminen ympäristöjohtamisessa
 • ISO 14001:2015 – integrointi osaksi toimintajärjestelmää
 • Ympäristöjärjestelmän tehokas auditointi osana toimintajärjestelmää, auditoijan kysymyslista
 • Harjoitteita
 • Tiivistelmä ISO 14001 – projektin valmiuksien arvioinnista
 • ISO 14004 tukimateriaalina
 • Projektisuunnitelman runko
 • Osallistujille toimitettavat sähköiset aputiedostot
Miten jatkan tästä
 • Päivän yhteenveto ja keskustelua
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Evelina Saarela toimii konsulttina Arterilla. Evelinalta löytyy kokemusta laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmistä sekä niihin liittyvistä teknisistä ratkaisuista niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta. Hänen vahvuutena on ISO-johtamisjärjestelmästandardien soveltaminen käytäntöön. Lisäksi häneltä löytyy kokemusta yritysten sisäisistä kehitystehtävistä, muun muassa sisäisten auditointien vastaavana sekä IMS-ohjelmiston pääkäyttäjänä. Evelinan työskentelylle on ominaista keskusteleva ja ratkaisukeskeinen ote sekä kyky auttaa hahmottamaan monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Evelinalta löytyy myös IPMA D -projektiosaajasertifikaatti.

KM Elina Mäkinen on liiketoiminnan kehittämisen ja laadun asiantuntija, jolla on laaja tietämys ja erilaisten prosessi-, laatu-, arviointi-, riskienhallinta- ja tiedonhallinta työkaluista ja toimintamalleista. Sertifikaatteja löytyy sekä henkilö- että organisaatiohistoriasta lukuisia. Ekosysteemien mallintaminen ja jatkuvuudesta huolehtiminen vastuullisesti ovat aiheita, joista Elina on ollut viime vuosina erityisen kiinnostunut. Käytännön kokemusta kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen on kertynyt sekä konsulttina että nykyisin Arterin johtoryhmän jäsenenä ja konsultti- ja asiantuntijatiimin vetäjänä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen koulutusta. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Ilmoittaudu

TI 05.11.2024 09:00 - 16:00 Online

ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentaminen 5.11.2024

Online 650 € + ALV

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.