QF-koulutukset

Opi lean-perusteet ja luo kilpailukykyä

Kysy lisää
Leanin tehokkaassa soveltamisessa tarvitaan organisaation arvojen, periaatteiden, johtajuus- ja henkilöstösuhdetaitojen lisäksi teknistä osaamista ja kykyä valita ja käyttää tilannekohtaisesti oikeita lean työkaluja ja –menetelmiä. Työkalujen ja menetelmien valintaan vaikuttavat strategiset tavoitteet, johtamisjärjestelmän ja prosessien pullonkaulojen luonne, organisaation kypsyys ja henkilöstön perehtyneisyys kyseessä oleviin menetelmiin.Koulutuksessa esitellään keskeiset prosessien ja arvovirtojen kehittämisessä käytettävät työkalut ja menetelmät sisältöineen, tuodaan esille niihin liittyviä esimerkkejä ja tehdään soveltavia harjoitteita.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista pohdinnoista. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita.

Osallistujana saat runsaan koulutusmateriaalin, jota voit hyödyntää vielä koulutuksen jälkeen organisaatiokohtaisen kehittämisen tukena.

Osallistumalla koulutukseen saat perustiedot:

 • 5S:stä tuotanto- ja toimistotyön organisoinnissa
 • Prosessien ja arvovirtojen hukka-analyyseistä, hukan syiden tunnistamisesta ja eliminoinnista,
 • Lisäarvokäsitteistä (VA, NVA, NNVA)
 • Aikakäsitteistä (odotusaika, jaksoaika, arvoaika, läpimenoaika, tahtiaika)
 • Resurssitehokkuudesta vs. virtaustehokkuusdesta
 • Littlen laista, vaihtelun laista ja pullonkaulojen laista
 • Kanban-tauluista
 • Kaizen Burstien ideasta

Aikataulu

8:30
Aamukahvit ja ilmoittautuminen
9:00
Avaus ja koulutuksen tavoitteet
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma
 • Tavoitteet
Mitä on Lean?
 • Leanin lähtökohdat – Toyota Production System
 • Näkökulmia Leaniin
 • Leanin periaatteet
Leanilla kilpailukykyä
 •  Hukka, arvo ja arvovirta
 • Virtaustehokuuden merkitys
 • Prosessien toimintalait ja vaihtelu
 • Vaihtelun ja hukan poistaminen Lean-menetelmin
11:30
Lounas
12:15
Katsaus Lean-työkaluihin ja käyttökohteisiin
 • Arvovirtakuvaus ja kehityskohteiden löytäminen
 • Juurisyyanalyysit ja ongelmien ratkaisu
 • 5S tuotanto- ja toimistotyön organisoinnissa
 • Kanban-taulut sujuvassa työn ohjauksessa

 

14:00
Kahvitauko
Lean-kulttuuri
 • Lean muutosjohtaminen
 • Henkilöstön osallistaminen
 • Kaizen-projektit
 • Jatkuva parantaminen
Yhteenvetokeskustelu
 • Miten jatkaa tästä?
16:00
Koulutuksen päätös

Opettajat

Aki Kärnä on Arterin konsultti ja laatujohtamisen asiantuntija, jolla on vuosien työkokemus julkiselta sektorilta. Aki nostaa toiminnan kehittämisessä aina asiakkaan keskiöön ja tunnistaa asiakkaan tarpeet. Prosessien kehittäminen ja toiminnan mittaaminen ovat Akin vahvuuksia, ja hän etsiikin aina kokonaisuuden kannalta syy-seuraus -suhteita. Aki on itse toiminut aiemmin IMS-toimintajärjestelmän pääkäyttäjänä ja ohjannut lukuisia IMS-ohjelmiston käyttöönottoprojekteja. Häneltä löytyy myös Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Ota yhteyttä ja räätälöidään organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Kysy lisää


Markus vastaa Arterin asiantuntijapalveluista. Hän on taustaltaan laadunhallinnan ja johtamisjärjestelmien konsultti, jolla on kokemusta myös kansainvälisen innovaatiokilpailun järjestämisestä. Markuksen mielestä laatu on hauskaa ja hän toivoo myös asiakkaiden ajattelevan samoin. Sertifikaattihyllyltä häneltä löytyy niin Lean Six Sigma Green Belt, viiden tähden Excellence Finland -arvioijasertifikaatti kuin EFQM:n akkreditoima arvioijakouluttajapätevyys. Vapaa-ajalla (ja välillä töissäkin) hän harrastaa perheen kanssa lautapelejä, ruoanlaittoa sekä kauhuelokuvia.