QF-koulutukset

Opi Lean-perusteet ja luo kilpailukykyä

Kysy lisää
Leanin tehokkaassa soveltamisessa tarvitaan organisaation arvojen, periaatteiden, johtajuus- ja henkilöstösuhdetaitojen lisäksi teknistä osaamista ja kykyä valita ja käyttää tilannekohtaisesti oikeita lean työkaluja ja –menetelmiä. Työkalujen ja menetelmien valintaan vaikuttavat strategiset tavoitteet, johtamisjärjestelmän ja prosessien pullonkaulojen luonne, organisaation kypsyys ja henkilöstön perehtyneisyys kyseessä oleviin menetelmiin. Tässä koulutuksessa esittelemme keskeiset prosessien ja arvovirtojen kehittämisessä käytettävät työkalut ja menetelmät sisältöineen, tuomme esille niihin liittyviä esimerkkejä ja teemme soveltavia harjoitteita.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista pohdinnoista. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita.

Osallistujana saat runsaan koulutusmateriaalin, jota voit hyödyntää vielä koulutuksen jälkeen organisaatiokohtaisen kehittämisen tukena.

Näin Arterin etäkoulutukset toimivat käytännössä:

 • Koulutus tapahtuu videoyhteyden kautta. Näin kouluttaja ja opiskelijat pääsevät olemaan aidossa vuorovaikutuksessa keskenään pidemmänkin matkan päästä.
 • Kaikille osallistujille lähetetään linkki, jonka kautta he pääsevät mukaan koulutukseen. Tämä ei vaadi erillisten ohjelmien asentamista tietokoneelle.
 • Opetus tapahtuu klo 9-16 välillä. Koulutuksesta pidetään joitakin noin 10 min taukoja ja lisäksi tunnin mittainen lounastauko.
 • Osallistujat saavat käyttöönsä kattavan sähköisen kurssimateriaalin opiskelun tueksi.

Osallistumalla koulutukseen saat perustiedot:

 • 5S:stä tuotanto- ja toimistotyön organisoinnissa
 • Prosessien ja arvovirtojen hukka-analyyseistä, hukan syiden tunnistamisesta ja eliminoinnista,
 • Lisäarvokäsitteistä (VA, NVA, NNVA)
 • Aikakäsitteistä (odotusaika, jaksoaika, arvoaika, läpimenoaika, tahtiaika)
 • Resurssitehokkuudesta vs. virtaustehokkuusdesta
 • Littlen laista, vaihtelun laista ja pullonkaulojen laista
 • Kanban-tauluista
 • Kaizen Burstien ideasta

Aikataulu

9:00
Avaus ja koulutuksen tavoitteet
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma
 • Tavoitteet
Mitä on Lean?
 • Leanin lähtökohdat – Toyota Production System
 • Näkökulmia Leaniin
 • Leanin periaatteet
Leanilla kilpailukykyä
 •  Hukka, arvo ja arvovirta
 • Virtaustehokuuden merkitys
 • Prosessien toimintalait ja vaihtelu
 • Vaihtelun ja hukan poistaminen Lean-menetelmin
11:30
Lounas
12:15
Katsaus Lean-työkaluihin ja käyttökohteisiin
 • Arvovirtakuvaus ja kehityskohteiden löytäminen
 • Juurisyyanalyysit ja ongelmien ratkaisu
 • 5S tuotanto- ja toimistotyön organisoinnissa
 • Kanban-taulut sujuvassa työn ohjauksessa

 

14:00
Kahvitauko
Lean-kulttuuri
 • Lean muutosjohtaminen
 • Henkilöstön osallistaminen
 • Kaizen-projektit
 • Jatkuva parantaminen
Yhteenvetokeskustelu
 • Miten jatkaa tästä?
16:00
Koulutuksen päätös

Opettajat

Aki Kärnä on Arterin konsultti ja laatujohtamisen asiantuntija, jolla on vuosien työkokemus julkiselta sektorilta. Aki nostaa toiminnan kehittämisessä aina asiakkaan keskiöön ja tunnistaa asiakkaan tarpeet. Prosessien kehittäminen ja toiminnan mittaaminen ovat Akin vahvuuksia, ja hän etsiikin aina kokonaisuuden kannalta syy-seuraus -suhteita. Aki on itse toiminut aiemmin IMS-toimintajärjestelmän pääkäyttäjänä ja ohjannut lukuisia IMS-ohjelmiston käyttöönottoprojekteja. Häneltä löytyy myös Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän ja sähköisen kurssimateriaalin oppimisen tueksi.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen koulutusta. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.