QF-koulutukset

Opi Lean-perusteet ja luo kilpailukykyä

Kysy lisää
Leanin tehokkaassa soveltamisessa tarvitaan organisaation arvojen, periaatteiden, johtajuus- ja henkilöstösuhdetaitojen lisäksi teknistä osaamista ja kykyä valita ja käyttää tilannekohtaisesti oikeita lean työkaluja ja –menetelmiä. Työkalujen ja menetelmien valintaan vaikuttavat strategiset tavoitteet, johtamisjärjestelmän ja prosessien pullonkaulojen luonne, organisaation kypsyys ja henkilöstön perehtyneisyys kyseessä oleviin menetelmiin. Tässä koulutuksessa esittelemme keskeiset prosessien ja arvovirtojen kehittämisessä käytettävät työkalut ja menetelmät sisältöineen, tuomme esille niihin liittyviä esimerkkejä ja teemme soveltavia harjoitteita.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista pohdinnoista. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita.

Osallistujana saat runsaan koulutusmateriaalin, jota voit hyödyntää vielä koulutuksen jälkeen organisaatiokohtaisen kehittämisen tukena.

Osallistumalla koulutukseen saat perustiedot:

 • 5S:stä tuotanto- ja toimistotyön organisoinnissa
 • Prosessien ja arvovirtojen hukka-analyyseistä, hukan syiden tunnistamisesta ja eliminoinnista,
 • Lisäarvokäsitteistä (VA, NVA, NNVA)
 • Aikakäsitteistä (odotusaika, jaksoaika, arvoaika, läpimenoaika, tahtiaika)
 • Resurssitehokkuudesta vs. virtaustehokkuusdesta
 • Littlen laista, vaihtelun laista ja pullonkaulojen laista
 • Kanban-tauluista
 • Kaizen Burstien ideasta

Aikataulu

9:00
Avaus ja koulutuksen tavoitteet
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma
 • Tavoitteet
Mitä on Lean?
 • Leanin lähtökohdat – Toyota Production System
 • Näkökulmia Leaniin
 • Leanin periaatteet
Leanilla kilpailukykyä
 •  Hukka, arvo ja arvovirta
 • Virtaustehokuuden merkitys
 • Prosessien toimintalait ja vaihtelu
 • Vaihtelun ja hukan poistaminen Lean-menetelmin
11:30
Lounas
12:15
Katsaus Lean-työkaluihin ja käyttökohteisiin
 • Arvovirtakuvaus ja kehityskohteiden löytäminen
 • Juurisyyanalyysit ja ongelmien ratkaisu
 • 5S tuotanto- ja toimistotyön organisoinnissa
 • Kanban-taulut sujuvassa työn ohjauksessa

 

14:00
Kahvitauko
Lean-kulttuuri
 • Lean muutosjohtaminen
 • Henkilöstön osallistaminen
 • Kaizen-projektit
 • Jatkuva parantaminen
Yhteenvetokeskustelu
 • Miten jatkaa tästä?
16:00
Koulutuksen päätös

Opettajat

Arterin seniortason konsultti Jari Saalilla on lähes 30 vuoden historia eri organisaatioiden toiminnan kehittämisen parista. Hänellä on laaja kokemus ja tietämys johtamisen, toimintajärjestelmien, riskienhallinnan ja jatkuvuuden sekä tiedonhallinnan ja -turvan osa-alueilta. Jari saa usein palautetta siitä, miten hänen rauhallinen ja määrätietoinen tapansa luotsata asiakasprojekteja tarttuu projektiryhmiin: suunnitellut muutokset tulevat tehdyiksi ja ne juurtuvat arkeen.

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Ota yhteyttä ja räätälöidään organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.