Blogi
Toimiva palautejärjestelmä päätöksenteon tukena
Palautejärjestelmä on tapa kerätä ja käsitellä palautetta organisaatiossa. Palaute on tärkeä osa organisaation sisäistä ja ulkoista viestintää, ja sillä voi olla todella suuri rooli päätöksentekoon, jos kerätyn tiedon perusteella voidaan vetää johtopäätöksiä. Usein palautejärjestelmä voi olla todella merkittävä osa etenkin…