Blogi
Tietoarkkitehtuuri kilpailuedun lähteenä
Systeemiajatteluun ja toiminnan rakenteellistamiseen tähtäävän kokonaisarkkitehtuurin tavoitteena on saada kuvattua organisaation ydintoimintaa, tietojärjestelmiä, teknologiaa ja yrityksen hyödyntämää tietoa yhteen nivottuna kokonaisuutena. Osa-alueista tietoarkkitehtuuri saatetaan nähdä kaikista vaikeimmin konkretisoituvana, tiedon monimuotoisen luonteen vuoksi. Miksi tietoarkkitehtuuri sitten on tärkeää?…