Blogi
Palvelut pakkomuutoksen kourissa
Muun muassa teknologian kehitys, väestön ikärakenteen muutos ja kasvava kilpailu ravistelevat kuluttajakäyttäytymistä. Elintason nousu on johtanut elintärkeiden perustarpeiden täyttymiseen, joka puolestaan on herättänyt ihmisissä kokemus- ja elämyshakuisuuden. Kun ostopäätöstä eivät ohjaakaan enää kriittiset tarpeet, voidaan keskittyä tekemään päätöksiä enemmän halun…