Blogi
Toimintakuvaukset tiedonhallintamallissa 
Tiedonhallintamalli on organisaation tiedonhallinnon nykytilan kuvaus. Tiedonhallintamallin tarkoitus luo vaatimukset sen sisällölle. Toisin sanoen, tiedonhallintamallia tehdessä tulee ensin määritellä kenelle ja mihin tarkoitukseen sitä tehdään.  Tiedonhallintalaki asettaa kuvaamiselle tiettyjä vaatimuksia ja reunaehtoja. Tiedonhallintalain mukaan tiedonhallintayksiköiden, eli tiedonhallintaa suorittavien…