Blogi
Tietoturvan hallintajärjestelmän osa-alueet
Tietoturvan hallintajärjestelmän osa-alueet: Listaukset ja kooste: Järjestelmä, josta löytyy kooste tietoturvan hallintajärjestelmän osista eli esimerkiksi roolit ja suojattavan omaisuuden listaus, vaatimukset sekä soveltuvuuslausunto. Riskienhallinta: Järjestelmä, jonne on kuvattu organisaation toiminnan kannalta oleelliset riskit ja niiden hallintatoimenpiteet. Projektinhallinta: Järjestelmä, jossa voidaan hallita tietoturvatoimenpiteitä, eli…