Blogi

ARC- ja IMS-ohjelmiston uusi Riskit-moduuli

Pidimme ARC- ja IMS-ohjelmiston uudesta Riskit-moduulista webinaarin, jossa avaamme moduulin toimintalogiikkaa.

Katso tallenteelta, miltä Riskit-moduuli näyttää ja miten sitä voi käyttää. Tallenteen alapuolelta näät miten saat moduulin käyttöösi sekä aiheen tiimoilta asiakkaiden esittämiin kysymyksiin vastaukset.

Riskit-moduulin ominaisuudet ja esimerkkejä käyttötavoista

 • Tunnistettuja riskejä kirjataan niin sanottuihin riskisalkkuihin.
 • Moduuliin pystyy luomaan täysin vapaan sisältörakenteen kansioiden avulla ja tunnisteiden tukemana.
 • Riskit voidaan kytkeä strategisiin tavoitteisiin ja riskien suuruuden määrittämisellä voidaan rakentaan organisaation oma riskimatriisi.
 • Riskienhallinnan ryhmittely ja rajaus – riskikansioiden luominen ja eri tasoisten käyttöoikeuksien antaminen.
 • Riskeistä voidaan kirjata monenlaisia perustietoja sekä määrittää riskin suuruuksia. Nykytila ja muutokset nähtävillä kuvaajien ja muutoslokin avulla.
 • Riskienhallintaan voidaan kytkeä toimenpiteitä.
 • Riskeistä nähtävillä erilaisia yhteenvetoja eri tasoille.

Esimerkkejä Riskit-moduulin käyttötavoista:

 • Organisaatio pystyy määrittelemään keskeisiä tavoitteita, jotka voivat liittyä esim. liikevaihtoon, tulokseen, asiakas-tyytäväisyteen, henkilöstötyytäväisyyteen, turvallisuuteen tai vaikkapa ympäristöön.
 • Organisaatio pystyy määrittelmään rakenteen ja käyttöoikeushallinnan riskienhallinnalle. Kaikki ei tarvitse näkyä kaikille ja muokkausoikeudet voi jakaa oikeille tahoille.
 • Riskeille voi määrittää toimenpiteitä, joilla voi pyrkiä minimoimaan uhat ja maksimoimaan mahdollisuudet.
 • Riskeistä on nähtävillä erilaista yhteenvetotietoa.
 • Organisaatio pystyy tekemään riskienhallinnalle yhteisesti käytetyn riskimatriisin.

Maksaako Riskit-moduulin käyttöönotto?

Lähtökohtaisesti ei maksa. Mahdollinen koulutus, konsultointi tai tekninen tuki voivat aiheuttaa kustannuksia käyttöönottoon.

Riskit-moduuli on elinkaarensa alussa ja moduulia tullaan jatkokehittämään

Riskit-moduuli on elinkaarensa alkupuolella ja uutta moduulia tullaan kehittämään, jotta se vastaa asiakkaidemme todellisiin tarpeisiin. Kehitysideoista ja tarpeista kuulemme mielellämme.

Riskit-moduulin tuotekehitys 2023:

 • Toukokuussa 2023 Riskit-moduulin 1.0.0. versio julkaistiin.
 • Kesäkuussa 2023 Riskit-moduulista julkaistiin 1.1.0. jossa päivityksiä tuli haku- ja filtteritoiminnallisuuksiin.
 • 15.11.2023 julkaistiin Riskit-moduuliin liitttyvä Excel-tuonti ja -vienti päivitys. 👉 Katso video-ohjeet Excel-vientiin ja -tuontiin tästä. 

👉 Mikäli moduulin kehittämissuunnitelmat kiinnostavat tarkemmin tai sinulta löytyy ideoita Riskit-moduulin kehittämiseen, otathan yhteyttä.

Kysymyksiä ja vastauksia Riskit-moduuliin liittyen

 • Miten moduulin saa käyttöön? Arterin tekninen tuki kytkee moduulin teille päälle, kun ARC- tai IMS-ympäristöönne on asennettu identiteetin- ja pääsynhallintaan tarkoitettu IAM-moduuli. Yhteydenotot support@arter.fi.
 • Mitä Riskit-moduuli maksaa? Lähtökohtaisesti Riskit-moduulin käyttöönotto ei maksa ARC- ja IMS-asiakkaille. SaaS-asiakkaille, joilla on asennettu IAM-moduuli, Riskit-moduulin käyttöönotto hoituu näppärästi teknisen tien kautta. Asiakkailla, joilla ARC- tai IMS-ohjelmisto on asennettu asiakkaan omalle palvelimelle, Riskit-moduulin käyttöönotto voi vaatia teknistä ja maksullista tukea. Suosittelemme ottamaan yhteyttä meihin moduulin käyttöönottoon liittyen, jolloin saat tarkemman arvion siitä, miten moduuli on järkevintä ottaa organisaatiossanne käyttöön.
 • Säilyykö nykyinen Riskit-osio, vai onko pakko ottaa käyttöön uusi versio? Vanha Riskit-osio on käytettävissä myös jatkossa IMS-ohjelmistossa. Tiedotamme asiakkaitamme vanhan Riskit-osion tuen loppumisesta sitten, kun se on ajankohtaista. 
 • Onko riskimatriisista mahdollista tehdä kolmiulotteista? Tällä hetkellä riskimatriisissa on käytössä vain x- ja y-akseli, kolmiulotteista riskimatriisia ei tällä hetkellä ole mahdollista tehdä Riskit-moduulissa.
 • Voiko olla erilaisia riskimatriiseja? Vaikutavuus voi olla esim euroissa toisissa riskeissä ja turvallisuusasioissa tapaturman laatu. Tällä hetkellä vaikuttavuus on kaikissa riskeissä sama, eli erilaisia riskimatriiseja ei tällä hetkellä ole mahdollista tehdä.
 • Päivittyykö IMSin vanha riskit-osio automaattisesti tähän, vai pitääkö uusi ottaa erikseen käyttöön? Ei päivity. Uusi riski osio pitää ottaa erikseen käyttöön.
 • Onko riskejä mahdollista arkistoida? Riskejä ei ole vielä mahdollista arkistoida. Riskin voi joko poistaa tai voit luoda erillisen kansion, johon siirrät arkistoidut riskit.
 • Voiko riskejä hakea vastuun kautta? Eli, jos joku toinen henkilö on vastuussa riskeistä, nin voidaanko hakutoiminnolla hakea kaikki hänen vastuullaan olevat riskit? Kyllä voi.
 • Toimiiko uusi Riskit-moduuli myös englannin kielisenä? Voit valita käyttääkö organisaatiosi moduulia suomen tai englannin kielisenä.
 • Voiko riskejä linkittää prosesseihin / käsikirjoihin ja toisinpäin? Tällä hetkellä ei. Kyseisen toiminnallisuuden tarve on tunnistettu, ja toiminnallisuus päässee omaksi kehitysprojektikseen. Tarkkaa aikataulua toteutukselle ei vielä ole. 
 • Onko riskeillä muutosloki? Kyllä, moduuli kirjaa kaikki tehdyt muutokset.
 • Saako RESTin kautta riskiosion asioita ulos/sisään ohjelmistosta? Toteutus on tehty niin, että REST-rajapinta on teknisesti huomioitu. Rajapinnan käyttö vaatii vielä Arterin puolelta töitä, jotta rajapinta saadaan sellaiselle tasolle, että asiakas pystyisi sitä hyödyntämään.
 • Pystyykö vanhasta Riskit-osiosta siirtämään riskit tähän uuteen esim. Excel-tiedostona ja onko kaikki määrittelyt tehtävä uudelleen jokaiselle riskille? Kyllä, voit katsoa ohjevideon tästä Excel-tuontiin ja -vientiin liittyen.
 • Voiko riskille asettaa useamman vastuullisen? Kyllä.
 • Saako Riskit-moduulissa toteutetuista toimenpiteistä raporttia/ koontia? Tällä hetkellä ei saa.
 • Poistuuko vanhassa Riskit-osiossa hyödynnettävissä ollut Tehtävät-osio pois tässä uudessa Riskit-moduulissa? Uudessa Riskit-moduulissa ei ole tällä hetkellä yhteyttä IMSin Tehtävät-osioon.
 • Onko Riskit-moduulissa mahdollista listata riskille olemassa olevia kontrolleja (prosessit, työkalut tms.), millä riskiä hallitaan? Tällä hetkellä kyseistä metatietoa kontrolleista ei riskiltä löydy.
 • Riskit-moduuli sijaitsee Googlen palvelimella, miten tietoturvallisuus on varmistettu? Riskit-moduuli sijaitsee Googlen palvelimella Suomessa ja tietoturvallisuus on huomioitu Riskit-moduulissa. Tarvittaessa annamme aiheesta lisätietoja niitä pyytämällä.
 • Onko riskien todo-listaa mahdollista synkronoida johonkin ulkopuoliseen To do -palveluun? Esim. Microsoftin Planner yms? Tällä hetkellä Riskit-moduulia ei ole mahdollista synkronoida ulkoiseen To do -palveluun.

Miten Riskit-moduulin saa käyttöön?

Arterin tekninen tuki kytkee Riskit-moduulin päälle. Muutama asia on kuitenkin hyvä huomioida uuden moduulin käyttöönotossa:

 • Moduulin saa käyttöön, kun ARC- tai IMS-ympäristö on päivitetty joko ARC-ohjelmisto 5.8.0. // IMS-ohjelmisto 21.0.0. versioon tai uudempaan.
 • ARC- tai IMS-ympäristöön on asennettu identiteetin ja pääsynhallintaan liittyvä IAM-moduuli.

SaaS-asiakkaille Riskit-moduulin asentaminen hoituu näppärästi, kun yllä olevat ehdot täyttyvät. Asiakkaat, joilla ARC- tai IMS-ohjelmisto on asennettu omalle palvelimelle, voi olla, että käyttöönotto vaatii erityistä teknistä tukea.

👉 Haluatko kuulla lisää Riskit-moduulin käyttöönotosta? Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin jutellaan Riskit-moduulin käyttöönotosta oman organisaationne tarpeiden mukaisesti.
👉 Oletko ARC- tai IMS-ohjelmiston SaaS-asiakas, jolle on jo asennettu IAM? Ota suoraan yhteyttä tekniseen tukeen uuden Riskit-moduulin asentamiseksi.
👉 Katso Riskit-moduulin video-ohjeet Excel-vientiin ja -tuontiin tästä.

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit