QF-koulutukset

Auditointi

Auditointi on järjestelmällinen ja puolueeton arviointi, jonka avulla organisaatio voi todentaa täyttävänsä erilaisia vaatimuksia. Auditointeja toteutetaan suunnitelluin aikavälein, jotta organisaatio voi määritellä, onko laadunhallintajärjestelmä tietyn kansainvälisen standardin mukainen, täyttääkö se organisaation itsensä asettamat vaatimukset ja onko se vaikuttavasti toteutettu ja ylläpidetty. Sisäisessä auditoinnissa analysoidaan syy-seuraussuhteita ja tuetaan ongelmanratkaisua, minkä vuoksi se on erinomainen päätöksentekoa tukeva työkalu. Samalla se on yksi harvoista kehittämisen työkaluista, joka osallistaa henkilöstöä mukaan kehittämistyöhön.

Qualitas Fennican auditointikoulutuksissa opit sisäisen auditoinnin perusvalmiudet tai syvennät olemassa olevaa auditointiosaamistasi:

  • Uutena auditoijana opit auditoinnin suunnittelun ja toteutuksen.
  • Kokeneena auditoijana opit syventävän ja tehostetun toimintamallin auditointien toteutukseen.
  • Opit uudistuneiden standardien auditointivinkit ja keskeiset tekijät sekä ympäristö- että turvallisuusjärjestelmän auditoinnin kannalta.
  • Ymmärrät laajemmin auditointien merkityksen organisaation johtamisessa ja kehittämisessä, sekä toiminnan tehostamisessa ja tuottavuudessa.
  • Opit vahvistamaan organisaationne kyvykkyyttä vahvistamalla menestystä tukevia toimintatapoja ja korjaamalla ilmeneviä kehityskohteita.