Blogi

Huomioi kehityshankkeet kokonaisarkkitehtuurissa ARCin Roadmap-osion avulla

Käsittelin aiemmin  webinaarissa ARC-ohjelmiston Roadmap-osiota ja sen käyttöä. Tästä blogista löydät kerrattuna webinaarin tärkeimmät annit:

  • Mikä on Roadmap?
  • Miksi Roadmap-osion tuomat hankkeet ja projektit tulisi huomioida osana kokonaisarkkitehtuuria?
  • Miten saat otettua Roadmap-osion käyttöön ARCissa?

Mikä on Roadmap?

ARC-ohjelmiston Roadmap-osio, esimerkki Gantt-kaaviosta. (Klikkaa kuva isommaksi.)

Roadmap-osion tarkoituksena on ottaa kokonaisarkkitehtuurissa huomioon organisaatiota muuttavat kehitystoimenpiteet, eli hankkeet ja projektit, sekä projektien mahdolliset skenaariot ja vaiheet.

Nämä muutostoimenpiteet löytyvät arkkitehtuurin syklisen prosessin viimeisestä vaiheesta toimenpanon suunnittelusta (JHS 179-suositus).

Miksi huomioida kehityshankkeet ja -projektit osana kokonaisarkkitehtuuria?

1. Vie tavoitetilan kuvaukset käytäntöön

JHS 179, Kuva 10. Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi.

Toimeenpanon suunnittelussa kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysoinnin pohjalta syntyneet tavoitetilan kuvaukset pyritään viemään käytäntöön.

Dokumentoinnin näkökulmasta tavoitetilan kuvaukset siis nivoutuvat muutostoimenpiteisiin, joissa kyseinen muutos pyritään toteuttamaan.

2. Varmista nykytilan kuvausten ajantasaisuus

Toinen tähän liittyvä näkökulma on nykytilan kuvausten ajantasaisuuden säilyttäminen. Roth et al. 2013 tutkimuksessaan: Enterprise Architecture Documentation: Current Practices and Future Directions, tutkivat arkkitehtuuridokumentaation päivittämisen laukaisevia tilanteita.

Roth et al. 2013, Table 7.

Yli puolet tutkimukseen vastanneista organisaatioista varmistavat kokonaisarkkitehtuurin ajantasaisuuden katselmointien avulla. Kokonaisarkkitehtuurin vuosikellosta löytyy siis esimerkiksi katselmointiajat eri arkkitehtuurin osa-alueille, joissa pyritään tarvittavien sidosryhmien kanssa päivittämään kuvauksia ajan tasalle.

Katselmointien lisäksi dokumentaatiota päivitetään tutkimukseen osallistuneissa organisaatioissa uusien tuotteiden (järjestelmien, laitteiden) hankinnan yhteydessä, uusien toimintaprosessien syntyessä ja suoraan projektien päätyttyä tai niiden alussa. Eli katselmointien lisäksi dokumentaation päivittäminen kehitystoimenpiteiden yhteydessä on avain ajantasaisuuteen.

3. Mahdollista strategian jalkauttamisen visualisointi

Kolmas hyvä syy huomioida kehitystoimenpiteet arkkitehtuurissa on strateginen.

Kehitystoimenpiteet toimivat rakenteellisesti strategisten tavoitteiden ja operatiivisen toiminnan välissä. Niiden huomioiminen arkkitehtuuridokumentaatiossa mahdollistaa tasapainoisen strategian jalkauttamisen visualisoinnin.

Jokaiselle asetetulle tavoitteelle tulee löytyä toteuttavia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet eivät myöskään saisi olla päällekkäisiä tai ristiriitaisia. Mahdolliset epätasaisuudet paljastuvat visuaalisesti ja niihin on mahdollisuus puuttua koordinoinnin avulla. Alta löytyy Arterin metamallikuva havainnoimaan hankkeiden ja projektien sijaintia kokonaisarkkitehtuurin metamallissa.

Arter Framework metamalli yhteyskaaviolla
Arter-metamalli yhteyskaaviolla. (Klikkaa kuva isommaksi.)

Näin otat Roadmap-osion käyttöön ARC-ohjelmistossa

Roadmap-osio on mahdollista ottaa käyttöön missä tahansa ARC-ympäristössä.

ARC-ympäristön pääkäyttäjälle oikean laidan valikosta aukeava Asetukset-osio sisältää valinnan käytettävistä osioista. Kun pääkäyttäjä valitsee asetuksista Roadmap-osion käyttöön, vasemman reunan valikkoon ilmestyy uutena sen niminen osio.

Valinta luo ympäristöön neljä uutta mallia:

  • Hanke,
  • Projekti,
  • Skenaario ja
  • Vaihe.

Näiden mallien välille syntyvät automaattisesti myös niiden väliset hierarkkiset yhteydet. Pääkäyttäjän tehtäväksi jää vielä määrittää malleille muut halutut yhteydet ja ominaisuudet.

Tämän jälkeen syytä on myös luoda ARCin taulukko-osioon hankkeille ja projekteille taulukot, taulukkomuotoista tarkastelua varten. Taulukoiden avulla ohjelmistoon on mahdollista myös tuoda useita hankkeita tai projekteja kerralla, hyödyntäen Excel-vientiä ja -tuontia. Huomioitavaa tuonnissa on kuitenkin se, että mikäli haluaa projektin sisältyvän hankkeeseen, tulee hankkeen löytyä valmiiksi ympäristöstä. Syytä on siis aloittaa tuomalla ensin Hankkeet ja siirtyä tämän jälkeen alemmille tasoille.

 

Kokeile veloituksetta kuinka ARC-ohjelmisto sopii yrityksenne tarpeisiin tilaamalla demo alta!

Tilaa ilmainen demokokeilu ja tutustu ARC-ohjelmistoon itse

ARC-ohjelmistolla mallinnat ja hallinnoit organisaationne arkkitehtuuria. Tilaamalla ilmaisen demon, pääset samantien tutustumaan ohjelmiston demoympäristöön esittelyvideon avulla.

 

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit