QF-koulutukset

Johtaminen

Organisaatiot toimivat alati muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa jatkuva parantaminen ja toiminnan kehittäminen ovat tärkeässä roolissa. Kehittämistyön perustana on johdon vastuu ja rooli tavoitteellisen toiminnan luojana ja ylläpitäjänä. Yhtä oikeaa malliratkaisua ei ole olemassa, mutta organisaatiokohtaisesti sovellettavia kehittämisen työkaluja on olemassa useita. Sopivien työtapojen tehokkaalla käytöllä, toistolla ja seurannalla vältytään muun muassa väärinkäsityksiltä, tuplatekemiseltä, odottelulta, etsimiseltä, turhilta päätöksiltä ja ali- tai ylilaadun tekemiseltä. Organisaatioiden kohtaamia haasteita ovat esimerkiksi:

  • Mitkä asiat vaativat pikaista kehitystä, ja mitkä pitkän tähtäimen kehitystä?
  • Miten resursoida operatiivisen toiminnan ja kehityksen välillä?
  • Miten pystymme varautumaan toimintaympäristömme uhkiin ja mahdollisuuksiin, sekä kuinka varmistamme toiminnan jatkuvuuden myös häiriötilanteissa?
  • Miten seuraamme kyvykkyyttämme ja miten tämä seuranta tukee päätöksentekoa sekä ohjaa jatkuvaa parantamista?

Jatkuva parantaminen on pitkäjänteistä kehitystyötä asetettujen vaatimusten täyttämiseksi. Kehittämisen kohteet tulee liittää organisaatiolle tärkeisiin sidosryhmiin ja sen strategisiin päämääriin. Tärkeää on myös tunnistaa ja linkittää jatkuvan parantamisen kohteet organisaation avainprosesseihin, joilla täytetään keskeisiä asiakastarpeita. Jatkuva parantaminen voi kohdistua esimerkiksi ohjeistuksen, johdon sitouttamisen, ydin- ja tukiprosessien tai mittaus- ja palautejärjestelmien kehittämiseen.

Qualitas Fennican johtamisen koulutuksista löydät laajan valikoiman koulutuksia oman osaamisen ja organisaation kehittämisen tueksi.

Johtamisen ja jatkuvan parantamisen koulutuksissa:

  • Hahmotat johdon vastuun organisaation kehittämisen perustana.
  • Opit johtamisen roolin tavoitteellisen toiminnan, suorituskyvyn mittaamisen ja jatkuvan parantamisen prosessien tuottajana.
  • Syvennät ymmärrystäsi ongelmanratkaisun ja juurisyiden merkityksestä, ja opit ongelmanratkaisun työtapoja.
  • Jaat kokemuksia ja näkemyksiä muiden ammattilaisten kanssa.