QF-koulutukset

HSEQ-johtamisen tehostartti

Ilmoittaudu koulutukseen

Miten laajentaa laatujärjestelmä ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjohtamiseen?

Toimintajärjestelmän rakentaminen ja sertifiointi aloitetaan yleisimmin laadunhallintanäkökulma edellä, eli ISO 9001 -standardiin pohjautuen. Standardin mukaisen toiminnan vakiintuessa ja kehittyessä seuraavana luontevana askeleena on usein järjestelmän laajentaminen:

 • tyypillisimmin ympäristöjohtamiseen ISO 14001
 • ja työterveys- & työturvallisuusjohtamiseen ISO 45001.

Johtamisjärjestelmien viitekehykset eli ISO-standardit tarjoavat tähän yhdistettyyn HSEQ-johtamiseen – Health, Safety, Environment, Quality – hienon mahdollisuuden, sillä niiden yhtenäinen rakenne ja periaatteet tukevat selkeän kokonaisuuden luomista, vaikka sovellettavia standardeja olisikin käytössä useampia.

ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -integraatio tuottaa hyötyä organisaatiolle monella eri tavalla. Organisaation olemassa olevaa laatujärjestelmää ja sen jo käytössä olevia toimintatapoja pystytään hyödyntämään entistä laajemmin. Samalla organisaation vastuullisuuden ja lakisääteisten vaatimusten kannalta keskeiset ympäristö- ja työterveys- & työturvallisuusteemat tulevat hallituiksi tehokkaammin – ja vähemmällä vaivalla kuin jos niitä johdettaisiin täysin erillisinä kokonaisuuksina.

Tämän HSEQ-johtamisen tehostartti -koulutuksen avulla:

 • Opit hahmottamaan, miten laatujohtaminen tukee ympäristö- ja työterveys- & työturvallisuusjohtamisen toteutusta.
 • Opit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 -standardien yhteneväisyydet ja kunkin standardin omat erityispiirteet soveltamisen kannalta.
 • Opit miten ISO 9001:2015 mukainen toimintajärjestelmä mahdollistaa muiden standardien integroinnin ja miten ympäristö- ja työturvallisuusnäkökulmat kannattaa tuoda osaksi HSEQ-järjestelmää.
 • Pääset harjoittelemaan keskeisimpiä aihepiirejä käytännön harjoitusten avulla.
 • Saat toimivia työkaluja ja opit parhaita käytäntöjä ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -integraation toteuttamiseen omassa organisaatiossasi.

Kenelle koulutus sopii?

 • Tämä koulutus on suunnattu laatu-, ympäristö- ja työterveys- & työturvallisuusaiheiden (HSEQ) vastuullisille päälliköille sekä aiheiden asiantuntijoille ja organisaatioiden johdolle.
 • Kurssille osallistuminen ei edellytä, että organisaatiolla olisi pyrkimys ISO 14001 ja ISO 45001 -sertifioitumisille, mutta kurssia voidaan käyttää tukena myös näiden tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Kurssi hyödyttää organisaatioita yleisesti laatu-, ympäristö- ja työterveys- & työturvallisuusjohtamisen terävöittämisessä ja vaikuttavuuden varmistamisessa.

Koulutuksen oppimismenetelmät

 • Koulutuksessa käydään teorian sekä käytännön harjoitusten ja keskustelujen avulla läpi, miten ISO 9001:2015 mukainen toimintajärjestelmä mahdollistaa muiden standardien integrointia ja miten ympäristö- ja työturvallisuusnäkökulmat kannattaa tuoda osaksi HSEQ-järjestelmää.
 • Käymme standardivaatimukset läpi systemaattisesti ja käytännön esimerkkien kautta, mikä auttaa hahmottamaan niin standardien yhteneväisyydet kuin kunkin niistä huomioitavat erityispiirteet ja -vaatimukset.
 • Koulutuksen käymällä saat hyvät lähtökohdat ja valmiita toimivia työkaluja ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -integraation toteuttamiseen omassa organisaatiossasi.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön sekä hinnoitteluun alta ja varaa paikkasi koulutukseen.

Aikataulu

9:00
Päivän avaus
Mitä toimintajärjestelmän integroinnilla ja HSEQ:lla tarkoitetaan käytännössä?
 • ISO 9001:2015 periaatteet ja niiden suhde ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 -standardeihin
 • ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 keskeisimmät periaatteet
 • Standardien yhteneväisyydet ja erot
 • Harjoitus: Toimintajärjestelmän nykytila-analyysi
Integrointi: Toimintaympäristö ja johtajuus
 • Ympäristö- ja työterveys- & turvallisuusnäkökulmat toimintaympäristön ja sidosryhmien analyysissa, erityispiirteet
 • Johtajuus ja sitoutuminen ympäristö- ja työterveys- & työturvallisuusjohtamiseen, HSEQ-johtaminen
 • Harjoitus: Sidosryhmäanalyysin laajentaminen
Integrointi: Toiminnan suunnittelu
 • Ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusriskit ja -mahdollisuudet
 • Ympäristönäkökohdat (ympäristöjohtaminen ja vaarat (työterveys & työturvallisuusjohtaminen) osana suunnittelua
 • Tavoitteiden asettelu
 • Harjoitus: Riskienarviointi ja sen työkalut ympäristö- ja työterveys- & työturvallisuusnäkökulmasta
12:00
Lounastauko
13:00
Iltapäivän aiheet jatkuu
Integrointi: Tukitoiminnot
 • Tukitoimintojen tarkastelu kokonaisuutena
 • Harjoitus: Pätevyyksien hallinta
Integrointi: Toiminta ja sen prosessit
 • Prosessit ja standardien kannalta kriittisten toiminnan prosessien vaiheiden tunnistaminen
 • Hätätilanteiden vaatimat suunnitelmat ja toimet ympäristö- ja työterveys- & turvallisuusnäkökulmasta
 • Harjoitus: Hätätilannevalmius
Integrointi: Suorituskyvyn seuranta ja jatkuva parantaminen
 • Yhdistetyn mittariston määrittely ja luonti
 • Sisäinen auditointi ja johdon katselmus integroidussa toimintajärjestelmässä
 • Seurantatulosten tehokas hyödyntäminen toiminnan jatkuvassa parantamisessa
 • Harjoitus: Ympäristö- ja työterveys- & työturvallisuusnäkökulmat sisäisissä auditoinneissa
Yhteenveto ja eteneminen omassa organisaatiossa
 • Summaus päivän aikana opitusta
 • Integraation käytännön toteutus ja vinkkejä integroidun järjestelmän dokumentointiin
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Evelina Saarela toimii konsulttina Arterilla. Evelinalta löytyy kokemusta laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmistä sekä niihin liittyvistä teknisistä ratkaisuista niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta. Hänen vahvuutena on ISO-johtamisjärjestelmästandardien soveltaminen käytäntöön. Lisäksi häneltä löytyy kokemusta yritysten sisäisistä kehitystehtävistä, muun muassa sisäisten auditointien vastaavana sekä IMS-ohjelmiston pääkäyttäjänä. Evelinan työskentelylle on ominaista keskusteleva ja ratkaisukeskeinen ote sekä kyky auttaa hahmottamaan monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Evelinalta löytyy myös IPMA D -projektiosaajasertifikaatti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv / hlö. Hinta sisältää koulutuspäivän ja sähköisen kurssimateriaalin oppimisen tueksi.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen koulutusta. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Ilmoittaudu

TO 14.11.2024 09:00 - 16:00 Online

HSEQ-johtamisen tehostartti – Laatujärjestelmän laajentaminen ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjohtamiseen

Online 650 € + ALV

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.