QF-koulutukset

HSEQ-johtamisen tehostartti

Ilmoittaudu koulutukseen

Laatujärjestelmän laajentaminen ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjohtamiseen

Toimintajärjestelmän rakentaminen ja sertifiointi aloitetaan yleisimmin laadunhallintanäkökulma edellä, eli ISO 9001 -standardiin pohjautuen. Standardin mukaisen toiminnan vakiintuessa ja kehittyessä seuraavana luontevana askeleena on usein järjestelmän laajentaminen myös muihin kuin laatujohtamisen kokonaisuuksiin, tyypillisimmin ympäristöjohtamiseen (ISO 14001) ja työterveys- & työturvallisuusjohtamiseen (ISO 45001). Nykyiset ISO-johtamisjärjestelmästandardit tarjoavat tähän yhdistettyyn HSEQ-johtamiseen (Health, Safety, Environment, Quality) hienon mahdollisuuden, sillä niiden yhtenäinen rakenne ja periaatteet tukevat selkeän kokonaisuuden luomista, vaikka sovellettavia standardeja olisikin käytössä useampia.

ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -integraatio hyödyttää organisaatiota monella eri tavalla. Rakennettua laatujärjestelmää ja sen jo käytössä olevia toimintatapoja pystytään hyödyntämään entistä laajemmin. Samalla organisaation vastuullisuuden ja lakisääteisten vaatimusten kannalta keskeiset ympäristö- ja työterveys- & työturvallisuusteemat tulevat hallituiksi tehokkaammin – ja vähemmällä vaivalla kuin jos niitä johdettaisiin täysin erillisinä kokonaisuuksina.

Koulutus

Koulutuksessa käydään teorian sekä käytännön harjoitusten ja keskustelujen avulla läpi, miten ISO 9001:2015 mukainen toimintajärjestelmä mahdollistaa muiden standardien integrointia ja miten ympäristö- ja työturvallisuusnäkökulmat kannattaa tuoda osaksi HSEQ-järjestelmää. Käymme standardivaatimukset läpi systemaattisesti ja käytännön esimerkkien kautta, mikä auttaa hahmottamaan niin standardien yhteneväisyydet kuin kunkin niistä huomioitavat erityispiirteet ja -vaatimukset. Koulutuksen käymällä saat hyvät lähtökohdat ja valmiita toimivia työkaluja ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -integraation toteuttamiseen omassa organisaatiossasi.

Kenelle

Kurssi on suunnattu laatu-, ympäristö- ja työterveys- & työturvallisuusaiheiden (HSEQ) vastuullisille päälliköille sekä aiheiden asiantuntijoille ja organisaatioiden johdolle. Kurssille osallistuminen ei edellytä, että organisaatiolla olisi pyrkimys ISO 14001 ja ISO 45001 -sertifioitumisille, mutta kurssia voidaan käyttää tukena myös näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Kurssi hyödyttää organisaatioita yleisesti laatu-, ympäristö- ja työterveys- & työturvallisuusjohtamisen terävöittämisessä ja vaikuttavuuden varmistamisessa.

Miksi osallistua?

 • Opit hahmottamaan, miten laatujohtaminen tukee ympäristö- ja työterveys- & työturvallisuusjohtamisen toteutusta
 • Opit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 -standardien yhteneväisyydet ja kunkin omat erityispiirteet soveltamisen kannalta
 • Pääset harjoittelemaan keskeisimpiä aihepiirejä käytännön harjoitusten avulla
 • Saat työkalut integraation toteuttamiseen omassa organisaatiossasi
 • Opit parhaita käytäntöjä integraation toteuttamiseen vaikuttavasti ja tehokkaasti

Aikataulu

9:00
Päivän avaus
Mitä toimintajärjestelmän integroinnilla ja HSEQ:lla tarkoitetaan käytännössä?
 • ISO 9001:2015 periaatteet ja niiden suhde ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 -standardeihin
 • ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 keskeisimmät periaatteet
 • Standardien yhteneväisyydet ja erot
 • Harjoitus: Toimintajärjestelmän nykytila-analyysi
Integrointi: Toimintaympäristö ja johtajuus
 • Ympäristö- ja työterveys- & turvallisuusnäkökulmat toimintaympäristön ja sidosryhmien analyysissa, erityispiirteet
 • Johtajuus ja sitoutuminen ympäristö- ja työterveys- & työturvallisuusjohtamiseen, HSEQ-johtaminen
 • Harjoitus: Sidosryhmäanalyysin laajentaminen
Integrointi: Toiminnan suunnittelu
 • Ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusriskit ja -mahdollisuudet
 • Ympäristönäkökohdat (ympäristöjohtaminen ja vaarat (työterveys & työturvallisuusjohtaminen) osana suunnittelua
 • Tavoitteiden asettelu
 • Harjoitus: Riskienarviointi ja sen työkalut ympäristö- ja työterveys- & työturvallisuusnäkökulmasta
12:00
Lounastauko
13:00
Iltapäivän aiheet jatkuu
Integrointi: Tukitoiminnot
 • Tukitoimintojen tarkastelu kokonaisuutena
 • Harjoitus: Pätevyyksien hallinta
Integrointi: Toiminta ja sen prosessit
 • Prosessit ja standardien kannalta kriittisten toiminnan prosessien vaiheiden tunnistaminen
 • Hätätilanteiden vaatimat suunnitelmat ja toimet ympäristö- ja työterveys- & turvallisuusnäkökulmasta
 • Harjoitus: Hätätilannevalmius
Integrointi: Suorituskyvyn seuranta ja jatkuva parantaminen
 • Yhdistetyn mittariston määrittely ja luonti
 • Sisäinen auditointi ja johdon katselmus integroidussa toimintajärjestelmässä
 • Seurantatulosten tehokas hyödyntäminen toiminnan jatkuvassa parantamisessa
 • Harjoitus: Ympäristö- ja työterveys- & työturvallisuusnäkökulmat sisäisissä auditoinneissa
Yhteenveto ja eteneminen omassa organisaatiossa
 • Summaus päivän aikana opitusta
 • Integraation käytännön toteutus ja vinkkejä integroidun järjestelmän dokumentointiin
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Evelina Saarela toimii konsulttina Arterilla. Evelinalta löytyy kokemusta laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmistä sekä niihin liittyvistä teknisistä ratkaisuista niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta. Hänen vahvuutensa on erityisesti monipuolinen ISO-johtamisjärjestelmästandardien soveltaminen käytäntöön. Aiempi kokemus yritysten sisäisistä kehitystehtävistä, muun muassa sisäisten auditointien vastaavana ja IMS-ohjelmiston pääkäyttäjänä, antaa Evelinalle kykyä tukea tehokkaasti organisaatioiden kehitystyötä.  Evelinan työskentelylle on ominaista keskusteleva ja ratkaisukeskeinen ote sekä kyky auttaa pilkkomaan ja hahmottamaan monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Lisäksi Evelinalta löytyy IPMA D -projektiosaajasertifikaatti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän ja sähköisen kurssimateriaalin oppimisen tueksi.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen koulutusta. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Ilmoittaudu

PE 10.11.2023 09:00 - 16:00 Online

HSEQ-johtamisen tehostartti – Laatujärjestelmän laajentaminen ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjohtamiseen

Online 650 € + ALV

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.