IMS-koulutukset

IMS sisäisten auditointien työkaluna

Kysy lisää

ISO-perheen standardit vaativat organisaatioilta sisäisten auditointien tekemistä. Useissa organisaatioissa sisäiset auditoinnit koetaan tehottomiksi ja että niitä tehdään vain standardin vaatimusten takia.

IMS sisäisten auditointien työkaluna -palvelu tuo tolkkua organisaationne sisäisiin auditointeihin. Määrittelette konsulttimme johdolla sisäisten auditointien käytännöt järkeviksi ja arvoa lisääviksi. Lisäksi hyödynnämme IMS-ohjelmistoa auditointien koko elinkaaren ajan: suunnittelussa, raportoinnissa, mittaamisessa ja seurannassa sekä täydentävässä dokumentaatiossa. Harjoittelette myös auditointia yhden kierroksen konsultin mentoroimana.

Selkeyttä sisäisiin auditointeihin

  • Hahmotatte tarkoituksenmukaiset sisäisen auditoinnin käytännöt ja työkalut.
  • Opitte IMS-ohjelmiston entistä laajemmman hyödyntämisen sisäisten auditointien suunnittelussa ja raportoinnissa.
  • Organisaationne auditointiosaaminen ja -ymmärrys kasvavat harjoitusauditoinnin seurauksena.

Palvelu toteutetaan tyypillisesti neljän konsulttipäivän aikana.

Palvelun osa-alueet

  • Auditointien suunnittelu: auditointien vuosikello, auditoijien valitseminen, vastuut ja valtuudet
  • Auditointikäytäntöjen määrittely: auditointien toteutus käytännössä, raportointi, kehittäminen ja parantaminen
  • IMS-ohjelmisto auditoinnissa: auditoinnin käsikirja, raporttipohjat, mittarit
  • Auditoijien koulutus: sisäisten auditoijien koulutus konsultin toimesta
  • Harjoitusauditointi: auditoinnin toteutus siten, että sisäiset auditoijat auditoivat ja konsultti mentoroi

Kysy lisää


Liisamari Seppälä toimii Arterin asiakasvastaavana. Hän koordinoi IMS-koulutuksia ja auttaa organisaatioita kehittämään osaamistaan ohjelmistomme parissa. Liisamarin tehtävänä on löytää ne tavat, joilla voimme parhaiten tukea teitä eteenpäin toimintajärjestelmätyössä IMSin käyttöönoton jälkeen.