QF-koulutukset

ISO 9001:2015 Toimintajärjestelmän rakentaminen

Ilmoittaudu koulutukseen

Opi ISO 9001:2015 mukaisen toimintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen

Tässä koulutuksessa opit kehittämään ISO 9001:2015 -standardin mukaisen toimintajärjestelmän, sekä liittämään sen luontevalla tavalla muihin johtamisjärjestelmiin.

Koulutuksessa käydään läpi järjestelmän rakentamisen ja yhdistämisen tärkeimmät vaiheet esimerkkien ja soveltavien ryhmäpohdintojen avulla. Samalla esitellään keskeiset laatutyökalut. Osallistujana saat sähköisessä muodossa laajan paketin erilaisia malleja ja työpohjia oman toimintajärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen tueksi.

Asiakkaiden ja sidosryhmien odotusten ja tarpeiden täyttäminen, jopa ylittäminen, on keskeinen osa organisaatioiden perustehtävää. Laadunhallinta on uuden standardin myötä konkretisoitunut ja muuttunut kohti ”normaalia” johtamista. Kilpailukyvyn jatkuva kehittäminen vaatii liiketoimintaympäristön muutosten analysointia, järjestelmällisyyttä, tavoitteellisuutta, resursseja kuormittavan hukan vähentämistä, oikeaa asennetta ja kehittämisen kulttuuria.

ISO 9001:2015 standardissa on hienolla tavalla sisällytetty ylimmän johdon laajentunut rooli, toimintaympäristön muutosten analysointi, riskien ja mahdollisuuksien hallinnan ja jatkuvan parantamisen periaate osaksi prosessien johtamista. Järjestelmälliset laadunhallintakäytännöt voidaan rakentaa tämän perustalta ja lopputulos voidaan myös ulkopuolisen toimesta todentaa.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu alustavista luennoista ja vuorovaikutteisesta keskusteluista. Lisäksi päivän aikana tehdään useita harjoitteita.

Miksi osallistua?

 • Oivallat miten ISO 9001:2015 voi toimia kilpailuetuna
 • Saat tietoa liiketoimintaympäristön analysoinnin kytkennästä laadunhallintaan
 • Opit hyödyntämään opastavaa ISO 9004:2018 standardia
 • Saat tietoa jatkuvan parantamisen kulttuurin merkityksestä
 • Hankit tietoa laatutyökaluista ja jatkuvan parantamisen periaatteesta
 • Osaat yhdistää järjestelmiä johtamisjärjestelmästandardien harmonisointia hyödyntäen

Aikataulu

9:00
Päivän avaus
 • Esittäytyminen
 • Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet
Millaista kilpailuetua ISO 9001:2015 antaa organisaatiolle?
 • Miten laadunhallinta parantaa yrityksen kilpailuetuja?
 • Miten jatkuvan parantamisen kulttuuri tukee asiakaskokemusta ja tuloskuntoa?
 • Miten laatutyökalut liittyvät toimintajärjestelmän kehittämiseen?
 • Miten perustella laadunhallinnan tarvetta omalle organisaatiolle?
Mistä vaiheista ISO 9001:2015 – johtamisjärjestelmän rakentaminen koostuu?
 • Mitä kartoituksia järjestelmän rakentamisessa pitää ja kannattaa tehdä?
 • Mistä vaiheista ISO 9001:2015 – projekti koostuu?
 • ISO 9001:2015-standardin kriittiset kohdat, jotka rakentamisessa pitää ottaa erityisesti huomioon?
 • ISO 9001:2015 -projektin sudenkuoppia
11:30
Lounastauko
12:15
Keskeisten kohtien käytännön soveltamisharjoituksia
 • Ulkoisten ja sisäisten haasteiden tunnistaminen
 • Olennaisten sidosryhmien odotusten ja vaatimusten tunnistaminen
 • Johdon esimerkki ja sitoutumisen osoittaminen
 • Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, hallintatoimenpiteiden määrittely ja vaikutusten seuranta
 • Kulttuurinäkökulman merkityksen tiedostaminen
 • Tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien asettaminen ja seuranta
 • Sisäisen ja ulkoisen viestinnän
 • Toimittajien laatuvaatimusten hallinta
 • Koulutuksen rooli
 • Mittarien tunnistaminen ja analysointitulosten hyödyntäminen
 • ISO 9001:2015 – integrointi osaksi toimintajärjestelmää
 • Toimintajärjestelmän tehokas auditointi osana toimintajärjestelmää, auditoijan kysymyslista
 • Harjoitteita
 • tiivistelmä ISO 9001 – projektin valmiuksien arvioinnista
 • ISO 9004 ja EFQM laatupalkintokriteerit tukimateriaalina
 • projektisuunnitelman runko
 • osallistujille toimitettavat sähköiset aputiedostot
Miten jatkan tästä
 • Päivän yhteenveto ja keskustelua
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Arterin seniortason konsultti Jari Saalilla on lähes 30 vuoden historia eri organisaatioiden toiminnan kehittämisen parista. Hänellä on laaja kokemus ja tietämys johtamisen, toimintajärjestelmien, riskienhallinnan ja jatkuvuuden sekä tiedonhallinnan ja -turvan osa-alueilta. Jari saa usein palautetta siitä, miten hänen rauhallinen ja määrätietoinen tapansa luotsata asiakasprojekteja tarttuu projektiryhmiin: suunnitellut muutokset tulevat tehdyiksi ja ne juurtuvat arkeen.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen koulutusta. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Ilmoittaudu

MA 18.09.2023 09:00 - 16:00 Online

ISO 9001:2015 Toimintajärjestelmän rakentaminen 18.9.2023

Online 650 € + ALV

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.