QF-koulutukset

Johda kannattavaa liiketoiminnan kasvua

Kysy lisää

Johtamisjärjestelmä kasvavan liiketoiminnan tukena

Tässä koulutuksessa keskitytään syventämään ymmärrystä kannattavan kasvun taustalla olevista tekijöistä sekä niitä mahdollisesti hidastavista esteistä, keskittyen erityisesti ihmisiin, prosesseihin ja johtamisjärjestelmään.

Tavoitteena on varustaa osallistujat monipuolisella osaamisella, joka kattaa liiketoiminnan ja johtamisjärjestelmän keskeiset näkökulmat, kuten johtamisen, talouden, tuotannon ja palveluprosessien, sekä asiakashankinnan ja markkinoinnin perusteet.

Koulutuksesta saat teoreettisen tiedon lisäksi käytännön välineitä ja työkaluja, jotka ovat välittömästi sovellettavissa liiketoimintaympäristössä ja johtamisjärjestelmän kehittämisessä. Lisäksi saat ulkopuolista näkökulmaa, mikä auttaa näkemään liiketoimintasi uusista näkökulmista.

Tämän koulutuksen avulla osallistujat:

 • Syventävät ymmärrystään liikeideasta ja ansaintalogiikasta
 • Oppivat asettamaan strategisia tavoitteita ja purkamaan ne konkreettisiksi tehtäviksi ja avainluvuiksi.
 • Saavat uskoa omiin kykyihinsä, joka auttaa rakentamaan menestyksekästä liiketoimintaa.

Kenelle koulutus sopii?

 • Liiketoimintajohtajille, yrittäjille, liiketoiminta- ja toimintavastaaville sekä esihenkilöille
 • Toiminta- ja johtamisjärjestelmävastaaville
 • Nuorille yrityksille, jotka ovat vasta kehittämässä toimintamallejaan
 • Kasvua ja muutosta tavoitteleville yrityksille
 • Nopeasti kasvaville yrityksille, joiden on tarpeen sovittaa toimintatapansa vastaamaan uutta kokoaan

Koulutuksen oppimismenetelmät

Koulutus on kolmipäiväinen (3pv) ja koostuu alustavasti luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista.

Koulutuksessa hyödynnetään käytännössä testattuja malleja, jotka ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi liiketoiminnassa. Käytännön esimerkit ja vuorovaikutteinen oppiminen auttavat osallistujia hahmottamaan yrityksensä kokonaiskuvaa entistä paremmin.

Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön sekä hinnoitteluun alta ja varaa paikkasi koulutukseen.

Aikataulu

9:00
Päivän avaus
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma
 • Tavoitteet
Ennakkotehtävän purku
Kaikki lähtee ideasta
 • Liikeidea ja ansaintalogiikka
 • Mitä? Kenelle? Miten? Miksi?
 • BMC – Business Model Canvas
Tavoitteet ja tehtävät perustuvat strategisiin valintoihin
 • SWOT
 • Suunnitelma ja toimeenpano
 • Tarpeettoman työn karsiminen – olennaisiin asioihin keskittyminen
 • Kumppanit ja yhteiset intressit
12:00
Lounastauko
13:00
Johtaminen on palvelua koko organisaatiolle
 • Tavoitteellinen yhteistyö, ihmisten arvostaminen ja tavoitteiden jakaminen
 • Strategiset kärkihankkeet, tehtävät, vuosikello, avainluvut ja seuranta
 • Kokouskäytännöt, valmistautuminen ja päätökset
 • Avainhenkilöiden innostus, usko, energia ja asenne
 • Riskit
Välitehtävän pohjustus
16:00
Koulutuspäivä päättyy
9:00
Päivän avaus
Välitehtävän purku, kysymykset ja keskustelua
Taloudesta on huolehdittava oikein ja kunnolla
 • Ajantasainen taloustieto tuloista ja kuluista
 • Mittarit ja raportit
 • Ennakoiva toimintatapa
Tuotanto- ja palveluprosessien on kestettävä muutosta
 • Lupaus, aikataulussa, odotusten mukaan ja tyytyväisyys
 • Mallit, virtaus ja resurssit
 • Tuottavuus, tehokkuus, kannattavuus ja kilpailukyky
 • Järjestelmien ja vakioinnin merkitys
12:00
Lounastauko
13:00
Asiakashankinta, myynti ja markkinointi on mitoitettava oikein
 • Ulkoinen kuva ja asiakaskohtaamiset
 • Myyntiväittämä, myyntiprosessi ja myyntiputki
 • Käytettävät kanavat, aktiivisuus ja järjestelmällisyys
 • Tiedon välittyminen ja palautteet
 • NPS
Välitehtävän pohjustus
16:00
Koulutuspäivä päättyy
9:00
Päivän avaus
Välitehtävän purku, kysymykset ja keskustelua
Luota, kuuntele, kysy ja puhu
 • Tieto, luovuus, innostus ja uudet ratkaisut
 • Merkityksellisyys, odotukset ja tavoitteet
 • Ammattitaito, osaaminen ja työssä kehittyminen
 • Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi
12:00
Lounastauko
13:00
Johtamisjärjestelmä
 • Yhdessä sovitut voittavat käytännöt
 • Liiketoiminta- ja vaatimuslähtöisyys
 • Tiedon, prosessien, tehtävien ja riskien hallinta
 • Mittausten, palautteiden ja havaintojen raportointi
 • Julkaisut ja tiedon löydettävyys
Valmennuksen yhteenveto, opitun soveltaminen ja toimeenpano
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Ossi on toinen Arter Oy:n perustajista, hän toimi Arter Oy:n toimitusjohtajana kesäkuuhun 2023 asti. Työuransa aikana hän toimi yrittäjyyden lisäksi työpäällikön, konsultin ja pääarvioijan tehtävissä. Tärkeänä hän pitää tulosvetoista kehittämistä, yrityksen kasvua ja toiminnan tehostamista.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 € + alv / hlö. Hinta sisältää koulutuspäivän ja sähköisen kurssimateriaalin oppimisen tueksi. Kun koulutus järjestetään lähiopetuksena, hintaan sisältyy myös tarjoilut päivän aikana.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen koulutusta. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.