QF-koulutukset

Juurisyyanalyysin toteuttaminen – tunnista poikkeamien, vahinkojen ja hukan juurisyyt

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilman perimmäisten syiden löytämistä kaikki on turhaa – opi juurisyyanalyysin (RCA, Root Cause Analysis) toteuttaminen

Toistuvatko samat poikkeamat, ongelmat, hukkailmiöt kerta toisensa jälkeen? Tuntuuko poikkeamien käsittely turhauttavalta? Monessa organisaatiossa samojen poikkeamien, ongelmien, hukkailmiöiden jne. toistuminen kerrasta toiseen on liiankin tuttua. Mikä on organisaation kannalta turhauttavampaa kuin selvitellä samoja ”sotkuja” kerrasta toiseen, menettää tehokasta työaikaa ja lykätä toimitusaikalupauksia? Miksi ongelman ratkaisussa ei päästä niskan päälle?

Tämä koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka joutuvat työssään ratkomaan esimerkiksi tuote- tai palvelulaadun ongelmia, prosessihäiriöitä, asiakasvalituksia, sidosryhmien huolenaiheita, ympäristövahinkoja, tapaturmatilanteita, ”läheltä piti” -tilanteita ja leanin hukkailmiöitä.

Ongelmanratkaisuun on olemassa selkeät kentällä testatut toimintamallit, työkalut ja tekniikat, joita käyttämällä päästään kiinni juurisyihin, vaihtelun hallintaan ja tulosparannuksiin. Systemaattinen eteneminen sekä arkijärki riittävät kaikkeen tähän. Vaaditaan hieman opiskelua ja asennetta, ja tuloksena on vähemmän kiirettä ja stressiä, sekä helpompi tapaa työskennellä. Lopetetaan tulipalojen sammuttaminen ja siirrytään hallittuun toteuttamiseen!

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja sitä edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Kurssilaiset perehdytetään päivän aiheeseen alustavien luentojen, käytännön esimerkkien ja organisaatiokohtaisten syventävien pohdintojen kautta.

Koulutuspäivän päätteeksi osoitetaan selvästi, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Kurssilaiset saavat tuhdin paketin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Miksi osallistua

 • Hahmotat poikkeamien, vahinkojen, hukkailmiöiden jne. juurisyiden tunnistamisen merkityksen liiketoiminnalle ja toiminnan tuloksentekokyvylle
 • Opit juurisyiden tunnistamismenettelyn
 • Opit juurisyiden tunnistamisessa käytettävät olennaiset työkalut
 • Opit tietojen keruun ja analysoinnin
 • Opit juurisyiden analysoinnin, sekä innovatiivisen korjaavien toimenpiteiden tunnistuksen ja toteuttamisen

Aikataulu

8:30
Aamukahvit ja ilmoittautuminen
9:00
Avaus ja koulutuksen tavoitteet
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma
 • Tavoitteet
Mikä on juurisyyanalyysin merkitys tehokkaan ja lisäarvoa luovan toiminnan kannalta?
 • Miten poikkeamat, vahingot, hukkailmiöt jne. putkahtavat esiin?
 • ISO 9001/14001/ 45001 termistöä
 • Mikä on juurisyy?
 • Tyypillinen juurisyiden tunnistusmenettely
Millainen on systemaattinen juurisyiden tunnistamalli?
 • Poikkeamien, ongelmien, hukkailmiöiden jne. ratkaisun toimintamalleja: PDCA, 8D, DMAIC
Määrittele ja kuvaa ongelma huolellisesti
 • Määrittely -vaiheen tavoitteet
 • Poikkeaman, ongelman, hukan huolellinen määrittely
 • Tunnistus- ja ratkaisutiimin perustaminen
Mittaa, tutki lisää
 • Mittaus -vaiheen tavoitteet
 • Lisätietojen keräämisen merkitys
 • Lisätietojen keräämisen suunnitelma ja työkaluja
Analysoi juurisyyt
 •  Analysointi -vaiheen tavoitteet
 • Juurisyyanalyysissa käytettäviä työkaluja ja menetelmiä
 • Juurisyyanalyysin yhteenveto
Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua
12:00
Lounas
13:00
Paranna tilanne
 • Paranna -vaiheen tavoitteet
 • Parantamisvaiheessa käytettäviä työkaluja ja menetelmiä
 • Toteutussuunnitelman merkitys
Valvo toimiiko ratkaisu, levitä ja dokumentoi
 • Valvo -vaiheen tavoitteet
 • Valvonnassa käytettäviä työkaluja ja menetelmiä
Miten luoda poikkeamien, ongelmien, hukan tunnistamisen ja eliminoinnin käytännöt ja ottaa ne käyttöön?
 • Luo toimintamalli
 • Opi tekniikat ja työkalut
Päivän yhteenveto ja keskustelua
 • Miten jatkaa tästä
16:00
Koulutuksen päätös

Opettajat

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen koulutusta. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Ilmoittaudu

TO 03.10.2024 09:00 - 16:00 Online

Juurisyyanalyysin toteuttaminen – tunnista poikkeamien, vahinkojen ja hukan juurisyyt 3.10.2024

Online 650 € + ALV

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.