QF-koulutukset

Laatukulttuurin juurruttaminen – jatkuva parantaminen

Kysy lisää
Laadunhallintajärjestelmät ovat olleet vuodesta 1988 alkaen 30 vuotta monien organisaatioiden käytössä, mutta missä ovat suomalaisen kilpailukyvyn näytöt? Yllättävän usein auditoija ja kouluttaja törmäävät vielä 2020-luvulla organisaatioissa sähläämiseen, tulipalojen sammuttamiseen, kyynistyneisiin operatiivisen arjen puurtajiin ja toistuviin ongelmiin. Standardien termi jatkuva parantaminen on kyllä esillä dokumenteissa, mutta jostain syystä jatkuvan parantamisen henki ei ole muuttunut itseohjautuvaksi toiminnaksi. Mikä avuksi? Tämä koulutus on kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tavoitteellisesta, innostavasta ja itseohjautuvasta toiminnasta, mittaamisesta ja organisaation jatkuvasta kehittämisestä.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja syventävistä ryhmätyöpohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Koulutuspäivän päätteeksi osoitetaan selvästi, miten osallistujat voivat jatkaa tästä.

Kurssilaiset saavat tuhdin paketin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Miksi osallistua?

 • Saat ymmärryksen johdon vastuusta organisaation kehittämisen, ilmapiirin ja jatkuvan parantamisen mahdollistamisen kulmakivenä
 • Saat ymmärryksen johdon ja henkilöstön roolista tavoitteellisen toiminnan, suorituskyvyn mittaamisen ja jatkuvan parantamisen prosessien generaattorina
 • Pääset luomaan tehokkaan johdon ja henkilöstön yhteistyön toimintamallin
 • Perehdyt eri työkaluihin jatkuvassa kehittämisessä
 • Pääset vaihtamaan kokemuksia ja näkemyksiä

Aikataulu

9:00
Avaus ja koulutuksen tavoitteet
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma
 • Tavoitteet
Laatukulttuuri organisaatiossa
 • Laatu, laadunhallinta, laatukultuuri – miten eri lähteet määrittelevät ko käsitteitä
 • Johtaminen ja johtajuus kulttuurin luomisessa ja kehittämisessä
 • Valmentava ja kannustava esimiestyö omatoimisuuden tukemisessa
 • Henkilöstön luottamuksen vahvistaminen ja arvostuksen tunteen kokeminen
 • Tavoitteiden juurruttaminen dialoogin kautta, kaikki tietävät mitä tahdotaan

Alustukset, keskustelut ja ryhmätyöharjoitteet

11:30
Lounas
12:15
Jatkuva parantaminen osaksi arkipäivää
 • Itseohjautuvuuden mahdollistaminen yksilö- ja tiimitasolla
 • Ongelmanratkaisutaidot osana niin johdon kuin asiantuntijoiden työtä
 • Pienten kokeilujen avulla oman vaikutuskyvyn vahvistaminen (ns Toyota Katametodi)
 • Kokemusten ja osaamisen jakaminen yhdessä kehittymisessä

Alustukset, keskustelut ja ryhmätyöharjoitteet

14:00
Kahvi
Laatukulttuurin kehittäminen
 • Lähtötilanteen arviointi ja kyselymallit
 • Toimivan laatukulttuurin piirteitä
 • Laatukultuurin mittaaminen kyselyjä, haastatteluja ja havainnointia käyttäen
 • Miten jatkaa ja kehittää laadukasta johdon ja henkilöstön yhteistyötä

Alustukset, keskustelut ja ryhmätyöharjoitteet

Päivän yhteenveto ja keskustelua
 • Miten jatkaa tästä?
16:00
Koulutuksen päätös

Opettajat

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Ota yhteyttä ja räätälöidään organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.