QF-koulutukset

Lean Six Sigma Yellow Belt – 2pv

Kysy lisää

Jatkuva parantaminen rakentuu yrityskulttuurille, työtavoille ja työkaluille. Tiedämmekö, mistä ongelmat johtuvat? Yleensä emme, koska muuten ne olisi jo korjattu. Tässä koulutuksessa rakennamme sillan tunnistetun ongelman ja sen ratkaisun välille. Työssä tarvitaan käytännöllistä lean-menetelmää, ongelmanratkaisu- ja tiimityökaluja sekä tilastollista tietoa. Arkijärki riittää kaikkeen tähän. Välineitä on ja ne ovat yksinkertaisia – hieman opiskelua ja asennetta vaaditaan. Tuloksena vähemmän kiirettä ja stressiä, sekä helpompi tapa työskennellä. Lopetetaan yhdessä tulipalojen sammuttaminen ja siirrytään hallittuun toteuttamiseen.

Oppimismenetelmät

Koulutus on kaksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä sekä organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivien antia. Koulutuspäivien aikana käydään vuorovaikutteisia keskusteluja ja tehdään käytäntöön soveltavia harjoitteita. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisten kehittämishankkeiden toteuttamiseksi.

Näin Arterin etäkoulutukset toimivat käytännössä:

 • Koulutus tapahtuu videoyhteyden kautta. Näin kouluttaja ja opiskelijat pääsevät olemaan aidossa vuorovaikutuksessa keskenään pidemmänkin matkan päästä.
 • Kaikille osallistujille lähetetään linkki, jonka kautta he pääsevät mukaan koulutukseen. Tämä ei vaadi erillisten ohjelmien asentamista tietokoneelle.
 • Opetus tapahtuu klo 9-16 välillä. Koulutuksesta pidetään joitakin noin 10 min taukoja ja lisäksi tunnin mittainen lounastauko.
 • Osallistujat saavat käyttöönsä kattavan sähköisen kurssimateriaalin opiskelun tueksi.

Miksi osallistua

 • Opit ongelman ratkaisun ja tiimityön perustyökalut
 • Opit juurisyiden selvittämisen
 • Opit keräämään ja analysoimaan dataa
 • Opit kokeilun kautta löytämään ja poistamaan hukkaa
 • Opit kerralla oikein lean six sigman merkityksen

Aikataulu

9:00
Päivän avaus
 • esittäytyminen
 • ohjelma
 • tavoitteet
Ennakkotehtävän purku
 • Osallistujien ennakkotehtävän 5S & Hukka-analyysihavainnot
 • Toimenpiteet
Lean Six Sigma käsitteet
 • Taustaa ja historiaa
 • Kulttuurin ja henkilöstön rooli Leanissa
 • Toyotan 14 periaatetta
 • Johdon ja asiantuntijoiden rooli Leanissa ja Six Sigmassa
Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua
12:00
Lounastauko
Leanin perustyökalut ja menetelmät
 • 5S ja 9 hukkaa
 • VA, NVA ja NNVA eli lisäarvoa, ei lisäarvoa ja tarpeelliset mutta ei lisäarvoa luovat prosessivaiheet
 • Arvovirta-ajattelu ja arvovirran kehittäminen
 • Tiivistelmänä muut Leanin virtausta tukevat menetelmät
Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua
Lean Six Sigman viisiportainen kehittämismalli
 • DMAIC ; Define Määritä – Measure Mittaa- Analyse Analysoi – Improve Paranna – Control Valvo
 • Ongelman määrittely, Mittaaminen ja lisätietojen hankinta, juurisyiden analysointi, parantavat toimenpiteet ja tehoamisen valvonta
 • Kehitysprojektin asettaminen
Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua
16:00
Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy
9:00
Ongelman huolellinen määrittely (Define)
 • Asiakkaiden ja sidosryhmien äänen kuuleminen
 • Ongelmien priorisointi
 • Ongelman kuvaus
 • Tavoitetila
 • Ratkaisutiimi
 • Viestintä
 • Lean näkökulma
Mittaaminen ja lisätietojen keruu (Measure)
 • Mahdolliset syyt
 • Lisätietojen kerääminen tai mittaaminen mahdollisista syistä
 • Mittaus- ja tiedonkeruun menetelmiä
 • Mittausjärjestelyiden luotettavuus (MSA)
 • Datan havainnollinen visuaalinen esittäminen
 • Laatutyökalut apuna
 • Lean ”Go to Gemba” – tutki prosessia paikan päällä
Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua
12:00
Lounastauko
Juurisyiden analysointi (Analyse)
 •  5x Miksi?
 • Kalanruotokaavio
 • Vika- ja vaikutusanalyysi
 • Tapahtumapuu, JA, TAI operaattorit
 • Soveltuvat tilastolliset työkalut
  • yleiset syyt ja erityissyyt
  • korrelaatiot
  • regressiot
  • hypoteesien testaukset
Ratkaisun määrittely (Improve)
 • Aivoriihi, tuplatiimi
 • Kalanruotokaavio
 • Luovat menetelmät
 • Ratkaisun riskien hallinta
 • Lean näkökulma – arvovirran kehittäminen / virtauksen parantaminen
 • Kaizen – 5 päivän kehityspurskeet
 • Poka Yoke – hullun varmat ratkaisut
Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua
Tehoamisen valvonta (Control)
 • Ratkaisun vaikutusten seuranta
 • Soveltuvat mittarit
 • Laadunvalvontasuunnitelma tarvittaessa
 • Ratkaisun dokumentointi esim. A3-periaatetta soveltaen
 • Ratkaisun juurruttaminen ml. muutosvastarinta
 • Ratkaisun levittäminen muualle soveltuviin kohteisiin
Miten jatkaa tästä
 • Päivän yhteenveto ja keskustelua
16:00
2. koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1200 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän ja sähköisen kurssimateriaalin oppimisen tueksi.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.