QF-koulutukset

Rakenna laatukäsikirja

Kysy lisää

Tee organisaatiollesi laatukäsikirja

Toiminnan laatu näkyy aina ulospäin ja siihen kiinnitetään huomiota erityisesti silloin, jos laatu ei vastaa odotuksia. Asiakkaalle tämä voi näkyä huonolaatuisena tuotteena tai palveluna, sisäisesti ylimääräisenä työnä. Laadun varmistaminen on siis tärkeää kaikille organisaation toimialasta riippumatta. Laadunhallinnan päätarkoitus on asiakkaan vaatimuksien täyttäminen sekä pyrkimys ylittämään odotukset.

Laatukäsikirja on laadunhallintajärjestelmään kuuluva työkalu, joka pitää sisällään tiedot organisaation toimintatavoista, prosesseista, laadunhallinnan kehityksestä ja laadun mittareista. Laatukäsikirja voi myös vastata käytössä olevien standardien asettamiin vaatimuksiin. Käsikirjasta on hyötyä niin johdolle kuin henkilöstölle, sillä se auttaa lukijaa ymmärtämään miten organisaatio toimii.

Oppimismenetelmät

Koulutuspäivät koostuvat alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä sekä osallistujien omien laatukäsikirjojen työstämisestä. Koulutuspäivien aikana osallistujille annetaan tarvittavat tiedot ja työkalut laatukäsikirjojen työstämiseen eteenpäin seuraavaa koulutuspäivää varten.

Miksi osallistua

  • Saat ymmärryksen siitä, mikä laatukäsikirja on ja miksi se tehdään
  • Saat valmiudet ja käytännön tiedot laatukäsikirjan tekemiseen
  • Pääset tekemään ensimmäisen version omasta laatukäsikirjastasi

Aikataulu

9:00
Päivän avaus
  • Esittäytyminen
  • Ohjelma ja tavoitteet
Organisaation toiminnan ymmärtäminen
Laatuajattelun perusteet
Toimintajärjestelmä
11:30
Lounastauko
12:30
Mikä on laatukäsikirja
Laatukäsikirjaprojektin aloittaminen
16:00
Koulutuspäivä päättyy
9:00
Päivän avaus
Prosessijohtaminen
Prosessien kuvaaminen ja laatukäsikirja
11:30
Lounastauko
12:30
Laatutyölle vahvistus ulkopuolisella tunnustuksella
  • ISO 9001
  • EFQM / CAF
Ensimmäisen koulutuspäivän toiveiden perusteella valittu aihe
16:00
Koulutus päättyy
9:00
Päivän avaus
Mittaamisen perusteet
Projektien esittely
11:30
Lounastauko
12:30
Projektien esittely jatkuu
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Tomi Saarinen toimii konsulttina Arterilla. Hänen osaamisensa painottuu toimintajärjestelmien rakentamiseen, laadunhallintaan ja prosessien kehittämiseen organisaatioissa.

Tomilla on aiempaa kokemusta verkko-opetuksesta sekä start-up maailmasta, joissa nopea oppiminen ja etenkin erilaisten oppimistekniikoiden hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa. Asiakkaiden tarpeiden ja oppimistapojen ymmärtäminen ovat Tomille erittäin tärkeitä asioita koulutuksen menestymisen kannalta. Kun nämä asiat huomioidaan, ovat koulutukset selkeitä ja ennen kaikkea mukavia seurata.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Ota yhteyttä ja räätälöidään organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.