QF-koulutukset

Vaikuttavuutta ympäristöjohtamiseen – Syventävä ISO 14001-koulutus

Ilmoittaudu koulutukseen

Ympäristöjohtamisjärjestelmien standardi ISO 14001:2015 on ajankohtaisempi kuin koskaan. Yhä useammat toimijat soveltavat standardia viitekehyksenä omien ympäristövaikutustensa hallinnalle. Standardin kantavana periaatteena oleva jatkuva parantaminen edellyttää myös ympäristöjohtamisjärjestelmän kehittämistä, mutta tähän liittyen voi usein tulla vastaan haasteita: miten tunnistaa oman ympäristöjohtamisen kehityskohteet ja löytää niihin toteutettavissa olevia ja tehokkaita ratkaisuja? Ja toisaalta, miten hyödyntää omat vahvuudet ympäristöjohtamisessa mahdollisimman hyvin?

Kurssi

Syventävässä ISO 14001 -koulutuksessa keskitytään kehittämään jo olemassa olevia ympäristöjohtamisjärjestelmiä. Tavoitteena on auttaa löytämään tapoja ja toimintamalleja, joilla organisaation ympäristöjohtamisesta saataisiin sujuvampaa, tehokkaampaa ja selkeämpää. Kurssilla käydään läpi teoriaa ja esimerkkejä ympäristöjohtamisen hyvistä toteutustavoista sekä tehdään keskustelullisia harjoituksia, jotka auttavat pohtimaan opittua oman organisaation näkökulmasta.

Kenelle?

Kurssi on suunnattu ympäristöaiheiden vastuullisille päälliköille sekä aiheiden asiantuntijoille ja organisaatioiden johdolle. Kurssi ei edellytä, että organisaatioilla tulisi olla ISO 14001 -standardin sertifiointi toiminnalleen.

Miksi osallistua?

  • Opit, miten voit kehittää ympäristöjohtamista tehokkaasti eteenpäin
  • Vahvistat ymmärrystä liiketoiminnan ja ympäristöjohtamisen välisestä suhteesta ja hyödyistä, joita pitkäjänteisellä ympäristöjohtamisella voidaan saavuttaa
  • Saat malleja arvioida, mitä juuri teillä kannattaa ympäristöjohtamisen kehityksessä erityisesti painottaa
  • Saat konkreettisia työkaluja ympäristöjohtamisen kattavaan kehitykseen

Aikataulu

9:00
Päivän avaus
ISO 14001 keskeisimmät vaatimukset ja periaatteet, mitä toiminnan jatkuvalta kehitykseltä edellytetään
Muutoksia toimintaympäristössä nyt ja tulevaisuudessa - vaikutukset ympäristöjohtamiseen
Oman organisaation nykytilan arviointi ja keskeisimpien kehityskohteiden sekä vahvuuksien löytäminen
Elinkaarinäkökulman laaja hyödyntäminen osana ympäristöjohtamista
12:00
Lounastauko
13:00
Iltapäivän aiheet jatkuu
Toimintaympäristö ja sidosryhmät: miten tunnistaa kaikki keskeiset vaatimukset?
Ympäristötavoitteet: Miten varmistaa vaikuttava tavoitteenasettelu?
Riskienhallinta: Miten hallita eri tyyppisiä ja eri kohteisiin kohdistuvia ympäristöriskejä ja oppia tapahtuneista?
Ympäristönäkökohdat: Miten varmistaa ympäristövaikutusten arvioinnin ajantasaisuus ja ohjaavuus toiminnassa?
Ympäristönäkökulmat prosesseissa: Miten saada ympäristöasiat luontevaksi ja pysyväksi osaksi toimintaa?
Toiminnan arviointi: Miten arvioida toiminnan suorituskykyä ja hakea parannuskohteita mahdollisimman vaikuttavasti?
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Evelina Saarela toimii konsulttina Arterilla. Evelinalta löytyy kokemusta laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmistä sekä niihin liittyvistä teknisistä ratkaisuista niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta. Hänen vahvuutena on ISO-johtamisjärjestelmästandardien soveltaminen käytäntöön. Lisäksi häneltä löytyy kokemusta yritysten sisäisistä kehitystehtävistä, muun muassa sisäisten auditointien vastaavana sekä IMS-ohjelmiston pääkäyttäjänä. Evelinan työskentelylle on ominaista keskusteleva ja ratkaisukeskeinen ote sekä kyky auttaa hahmottamaan monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Evelinalta löytyy myös IPMA D -projektiosaajasertifikaatti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän ja sähköisen kurssimateriaalin oppimisen tueksi.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen koulutusta. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Ilmoittaudu

KE 13.12.2023 09:00 - 16:00 Online

Vaikuttavuutta ympäristöjohtamiseen – Syventävä ISO 14001-koulutus

Online 650 € + ALV

TO 20.06.2024 15:55 - 15:55 Online

Online Ilmainen

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.