QF-koulutukset

Toimittaja-arviointi, valinta ja yhteistyön kehittäminen

Ilmoittaudu koulutukseen

Opi kehittämään toimittajayhteistyötä pitkäjänteisesti

Organisaatiot keskittyvät ydinosaamiseensa ja yhä harvempiin, mutta syvempiin yhteistyötahoihin, jolloin ulkoisten resurssien ja prosessien hallinta korostuvat.

Lisäksi ISO 9001:2015 -standardi vaatii, että yrityksen on määriteltävä, miten se valvoo ulkoistettuja prosesseja sekä miten hallitaan toimittajariskejä. Vastuu organisaation ja alihankkijan välillä on oltava selvästi määritetty.

Ulkoistaminen ei tarkoita loppuasiakkaan edessä oman vastuun luovuttamista ulkoistetulle osapuolelle. Ulkoistettujen resurssien hallinta on huomioitava toimittajien arvioinnissa ja valinnassa, sopimuksissa sekä toimittajien valvonnassa, seurannassa ja mittaamisessa.

Tämä koulutus on suunnattu erityisesti organisaatioille, jotka ostavat palveluja ja käyttävät ulkoisia resursseja toiminnassaan.

Tämän Toimittaja-arviointi, valinta ja yhteistyön kehittäminen -koulutuksen avulla:

 • Opit valitsemaan oikeat ja kyvykkäät toimittajat.
 • Saat työkaluja ja malleja toimittaja-auditointeihin.
 • Saat uutta näkemystä toimittajien suoriutumisen seurantaan ja mittaamiseen.
 • Saat keinoja ulkoisten resurssien ja prosessien hallintaan.
 • Opit kehittämään toimittajayhteistyötä pitkäjänteisesti.
 • Saat käytännöläheisiä mallipohjia, työkaluja ja välineitä työsi tueksi.

Kenelle koulutus sopii?

 • Koulutus sopii hankinnoista ja ostopalveluista vastaaville, ostajille, suunnittelijoille, laatu- ja kehityspäälliköille, tuotanto- ja palvelujohtajille, prosessinomistajille, johdolle, esimiehille, auditoijille sekä kaikille ostoista kiinnostuneille.
 • Koulutus antaa myös hyvän perustan julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin osallistuville.

Koulutuksen oppimismenetelmät

 • Koulutus on yksipäiväinen (1 pv) ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista.
 • Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä.
 • Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä toimittaja-arvioinnin ja organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön sekä hinnoitteluun alta ja varaa paikkasi koulutukseen.

Aikataulu

9:00
Avaus ja koulutuksen tavoitteet
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma
 • Tavoitteet
Mitkä ovat hankinnan tehtävät ja merkitys organisaatiolle?
 • Tuloksen tekijä
 • Osaamisen ja kyvykkyyden laajentaminen
 • Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
 • Lisääntyvät hankinnat, ulkoistaminen ja verkostoituminen
 • Ulkoisten resurssien hallinta
 • Hankintastrategia
Mitä, keneltä ja miten hankitaan?
 • Hankintaprosessi
 • Ostaa tai tehdä itse
 • Hankittavat tuotteet ja palvelut
 • Valintaperusteet
 • Kriittiset ja tärkeät toimittajat
Miten suunnitella, valmistella, toteuttaa ja raportoida toimittaja-auditointi?
 • Toimittajien auditointi- ja valintamenettely
 • Lähestymistavat (ml. esiarviointi) ja painopistealueet
 • Toimittajaan, tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvat odotukset ja vaatimukset
 • Vakauttamisen ja kehittämisen näkökulma
 • Kriittisiin tekijöihin pureutuva arvioinnin valmistelu
 • Prosessien ja tulosten arviointi
 • Haastattelutekniikat ja vuorovaikutus
 • Mm. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 keskeinen sisältö ja soveltaminen

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00
Lounas
13:00
Miten mitata hankintoja ja kehittää yhteistyötä?
 • Hankittavalle tuotteelle, palvelulle tai toimittajan toiminnalle asetetut vaatimukset, seuranta ja mittaus
 • Hankintaprosessin ja hankintatoimen mittaus
 • Palautekäytännöt
 • Toimittajayhteistyö
 • Hankinnat ja Lean
Mitä erityisesti huomioitavaa on julkisissa hankinnoissa?
 • Tarjouspyynnön selkeät vaatimukset
 • Avoimuus, yhdenvertainen kohtelu, tasapuolisuus ja syrjimättömyys
 • Tarjouspyynnön kriteerien mukaan tehty päätös
 • Avoin- ja neuvottelumenettely vaihtoehtoina
 • Hankintalain 2016 tuomat muutokset
 • Tavanomaiset valitusten aiheet

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

Päivän yhteenveto ja keskustelua
 • Miten jatkaa tästä?
16:00
Koulutuksen päätös

Opettajat

Arterin seniortason konsultti Jari Saalilla on lähes 30 vuoden historia eri organisaatioiden toiminnan kehittämisen parista. Hänellä on laaja kokemus ja tietämys johtamisen, toimintajärjestelmien, riskienhallinnan ja jatkuvuuden sekä tiedonhallinnan ja -turvan osa-alueilta. Jari saa usein palautetta siitä, miten hänen rauhallinen ja määrätietoinen tapansa luotsata asiakasprojekteja tarttuu projektiryhmiin: suunnitellut muutokset tulevat tehdyiksi ja ne juurtuvat arkeen.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv /hlö. Hinta sisältää koulutuspäivän ja sähköisen kurssimateriaalin oppimisen tueksi.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen koulutusta. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Ilmoittaudu

KE 25.09.2024 09:00 - 16:00 Online

Toimittaja-arviointi, valinta ja yhteistyön kehittäminen 25.9.2024

Online 650 € + ALV

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.