QF-koulutukset

Laadunhallinta

Hyvä laatu- ja toimintajärjestelmä vastaa kysymyksiin mitä ja miten tehdään, kuka tai ketkä tekevät ja kuinka usein. Laadunhallinnan tavoitteena onkin sujuvoittaa toimintaa. Keskeistä on, että organisaatio pystyy osoittamaan toimintansa olevan sellaisella tasolla, että kaikkien keskeisten sidosryhmien tarpeet tulevat huomioiduiksi päätösten ja suunnitelmallisesti johdetun toiminnan avulla. Laadunhallinnan standardien avulla on mahdollista vähentää virheitä, erilaisuuksia ja väärinkäytöksiä yhteisesti hyväksyttyjen määritelmien ja käsitteiden ansiosta. Ne myös edesauttavat tuotteiden ja järjestelmien yhteensopivuutta, turvallisuus- ja ympäristönäkökohtien huomioimista sekä nopeuttavat päätöksentekoa.

Qualitas Fennican laadunhallinnan koulutukset auttavat laadunhallinnan eri tarpeissa ja soveltuvat kaikille laadukkaan toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille. Ota yhteyttä ja kysy lisää: koulutuspäällikkö Kaisa Halsas / kaisa.halsas@arter.fi

Laadunhallinnan koulutuksissa:

 • Mahdollistat laadunhallinnan toteuttamisen laadukkaan laatu- ja toimintajärjestelmän avulla.
 • Opit varmistamaan asiakastyytyväisyyden, paremman tuottavuuden ja toiminnan riittävän dokumentoinnin laadunhallinnan avulla.
 • Opit tuntemaan eri standardit ja soveltamaan niiden vaatimuksia käytännön tilanteissa:
  • ISO 9001 – Laadunhallintajärjestelmän standardi
  • ISO 14001 – Ympäristöjohtamisjärjestelmän standardi
  • ISO 45001 – Työterveys- ja turvallisuusjohtamisen standardi
  • ISO 27001 – Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän standardi