Blogi

Mistä vastuullisuudessa ja kestävyydessä on oikein kyse?

Aloitetaan termeistä: Yritysvastuu, kestävä kehitys, vastuullisuus, kestävyys, ESG – mitä näillä oikeastaan tarkoitetaan?

  • Yritysvastuu on kansallisten lakien noudattamista ja lainsäädännön vaatimukset ylittävää vastuullista liiketoimintaa yhteiskunnan hyväksi sekä ympäristön ja ihmisten suojelemiseksi. Voimme siis odottaa vastuullisilta yrityksiltä lainsäädännön minimitason ylittämistä. On sanottu, että yritysvastuu alkaa siitä mihin lainsäädäntö päättyy.
  • Kestävän kehityksen mukaisesti meidän tulisi jättää tuleville sukupolville vähintään yhtä paljon mahdollisuuksia kuin meillä itsellämme on ollut. Kestävässä kehityksessä tulisi huomioida taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat toiminnassa ja päätöksenteossa.
  • Vastuullisuus on vastuun kantamista toiminnan aiheuttamista positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista. Vastuullisuus kytkeytyy yrityksen päätöksentekoon ja tapaan toimia. Kestävyys on puolestaan seurausta näistä päätöksistä ja toimintatavoista.
  • ESG (environment, social and governance) peräänkuuluttaa ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintoa. Sijoittajamaailmassa ESG on vahvasti esillä. Sama aihekohtainen jaottelu on sisällä kestävyysraportointidirektiivissä (CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive) ja sen kestävyysraportointistandardeissa (ESRS European Sustainability Reporting Standards).

Ota CSRD:n ja vastuullisuuden lyhyt oppimäärä haltuun webinaaritallenteen avulla

Vastuullisuus ja kestävyys kuuluvat samoihin kansiin

Kestävyydessä ja yrityksen vastuullisuudessa olemme saman asian äärellä, vaikka tulokulmat hieman poikkeavat. Kestävyysraportoinnissa näitä tulokulmia saatetaan yhteen.

CSRD:n eli kestävyysraportointidirektiivin myötä vastuullisuus ja kestävyys ovat matkalla kohti samoja kansia, sillä:

Yritysten tulee raportoida hallintomallistaan, päätöksenteostaan ja tavastaan toimia sekä näiden päätöksien ja toimintatapojen aiheuttamista seurauksista, vaikutuksista koko arvoketju huomioiden.

CSRD:n mukaisessa kestävyysraportoinnissa yrityksien tulee raportoida kestävyysaiheiden hallintomallista, strategiasta ja toimintaperiaatteista. Lisäksi yritysten on raportoitava arvoketjussa tunnistetuista olennaisista positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista sekä taloudellisesti vaikuttavista mahdollisuuksista ja riskeistä. Vaikutukset, mahdollisuudet ja riskit voivat olla todellisia tai potentiaalisia. Näiden lisäksi yrityksen tulee raportoida olennaisille kestävyysaiheille asettamistaan tavoitteista sekä näiden toteutumista seuraavista mittareista.

Kestävät päätökset pohjautuvat tietoon

Yritykset ja organisaatiot tekevät vastuullisuustyönsä näkyväksi raportoimalla.

Teemme johtopäätöksiä pohjautuen saamaamme tietoon.

Päätöksentekijät, sijoittajat ja muut keskeiset sidosryhmät odottavat sidosryhmiltään varmennettua tietoa, jonka pohjalta on mahdollista tehdä kestäviä päätöksiä ja ymmärtää paremmin, miten yritys kantaa vastuun toimintansa aiheuttamista vaikutuksista.

Miten aloittaa vastuullisuuden kehittäminen omassa organisaatiossasi?

Suosittelemme aloittamaan sillä, että hankit aiheesta tietoa itsellesi tai organisaatiollesi joko asiantuntijan pitämän koulutuksen avulla tai konsultoinnin muodossa.

👉 Optimoi osaamisesi koulutuksen avulla – tutustu vastuullisuuteen liittyviin koulutuksiimme tästä.

👉 Tarjoamme konsultointia vastuullisuuteen liittyen: Vastuullisuuskonsulttimme Appu Haapio-Karjalaisella on 20 vuoden kokemus kestävästä kehityksestä ja vastuullisuusjohtamisesta. Tutustu Appuun tarkemmin tästä.

Kirjoittaja

Arterin vanhempi vastuullisuuskonsultti, tekniikan tohtori Appu Haapio-Karjalainen on kestävän kehityksen ja vastuullisuusjohtamisen monitaitaja 20 vuoden kokemuksella.

Apulla on laaja-alainen näkemys yritysvastuun kehittämisestä ja jalkauttamisesta eri toimialoilla. Hänen painopistealueitaan ovat yritysvastuu strategisena työkaluna, vastuullisuusjohtamisen kehittäminen sekä kestävyysraportointi. Appu osaa hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja priorisoida niitä. Verkostojen rakentaminen on yksi hänen vahvuuksistaan.

Liittyvät materiaalit