Blogi

Pikastartti kokonaisarkkitehtuuriin

Kokonaisarkkitehtuurin tuottamat hyödyt ilman vuosien ponnistelua organisaation nykytilan kuvaamisessa. Tästä monet tapaamani organisaatiot haaveilevat ja tähän Arterin Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti -palvelu vastaa.

Kokonaisarkkitehtuuri tunnetaan suomessa käsitetasolla jo melko hyvin ja organisaatiot tunnistavat hyvin ne kipukohdat, joihin kokonaisarkkitehtuurityö tarjoaisi työkalut.

Samat ongelmat kuitenkin toistuvat organisaatioista riippumatta: Kokonaiskuvan puute, toimintamallien hajanaisuus, siiloutuminen ja toiminnan sattumanvaraisuus, vain muutamia mainitakseni.

Niin ikään monissa organisaatioissa löytyy Exceleistä tietojärjestelmäsalkku, johon tietojärjestelmät ovat kuvattuna, ja usein sieltä löytyy myös tieto, mikä organisaatioyksikkö kyseistä järjestelmää käyttää. Samoin prosessit on useimmiten tunnistettu ja monesti, ainakin ydinprosessien osalta, myös kuvattu. Varsinkin liiketoiminnan palvelut ovat hyvin tiedossa. Ongelmaksi tulee kuitenkin tiedon yhdistäminen samaan paikkaan ja se, miten nämä asiat ovat yhteydessä toisiinsa. Totuus on, että jokainen organisaation tietojärjestelmä on hankittu jonkin prosessin toteuttamiseksi ja jokaisen prosessin tarkoituksena on toteuttaa joko organisaation sisäistä tai ulkoista palvelua.

Pikastartti kokonaisarkkitehtuuriin Arterin palvelun avulla

Uuden Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti -palvelumme tavoitteena on auttaa Arterin asiakasorganisaatioita kokoamaan palvelunsa, prosessinsa ja tietojärjestelmänsä yhteen paikkaan, sekä tunnistamaan näiden väliset yhteydet.

Tarjoamme siis, kevyemmän, mutta tavoitteellisen lähestymistavan kokonaisarkkitehtuurityön aloittamiseen ja ymmärtämiseen. Palvelussa keskitymme yhdessä asiantuntijamme kanssa luomaan vankan perustan, jolle liiketoiminnan suunnittelu jatkossa rakentuu. Muodostamme selkeän kuvan organisaation nykytilasta. Käymme läpi mitkä ovat teidän ydinpalvelumme, minkälaisilla prosesseilla te näitä palveluita tuotatte ja mitä tietojärjestelmiä palvelunne ja prosessinne vaativat, jotta pystyttee tuottamaan parasta palvelua arvolupaustenne mukaisesti asiakkaillemme. Projektia toteuttaessa voimme hyödyntää aiemmin Exceleihin tehtyjä järjestelmäsalkkua, prosessi- tai palvelulistauksia.

Projektin kuuluu viisi työpajaa, joista kahtena ensimmäisenä päivänä keskitytään kokonaisarkkitehtuurin- ja ARC-ohjelmiston koulutukseen ja kolmena jälkimmäisenä päivänä organisaation kokonaisarkkitehtuurin mallintamiseen. Näiden viiden päivän tuloksena saat konsultin tuella mallinnettua ARC-ohjelmistoon organisaatiosi: palvelusalkun, palvelukartan, prosessisalkun, prosessikartan, tietojärjestelmäsalkun, tietojärjestelmäkartan sekä ydinpalveluiden kerrosnäkymän.

Projektin lopputuloksena koulutukseen osallistuneet henkilöt:

  • Oppivat kokonaisarkkitehtuurin perusteet.
  • Hallitsevat ARC-ohjelmiston käytön.
  • Pystyvät mallintamaan organisaationsa kokonaisarkkitehtuurin nykytilan.

Lisäksi projektissa saavutettu osaaminen mahdollistaa pysyvämmän kokonaisarkkitehtuurin itsenäisen kehittämisen.

Jos koet, että organisaatiosi voisi hyötyä kokonaisarkkitehtuurista visuaalisen muutoksen hallinnan keinona ja koet, että suunnittelemamme kevyt lähestymistapa aiheeseen on organisaationne kannalta hedelmällisin, olethan minuun yhteydessä niin sovitaan tapaaminen, jossa voimme käydä tarkemmin läpi, miten kokonaisarkkitehtuuri ja sen pikastartti voi hyödyttää edustamaasi organisaatiota.

Katso myös aiheeseen liittyvä webinaaritallenne:

Kirjoittaja

Mikko Tuominen on Arterin avainasiakaspäällikkö. Mikko auttaa löytämään parhaat ratkaisut toiminnan mallintamiseen juuri teidän organisaationne  tarpeiden mukaisesti. Mikon erityisosaamisiin kuuluvat muutoksenhallinta, kokonaisarkkitehtuuri, palveluiden johtaminen sekä tiedonhallinta.

Liittyvät materiaalit