QF-koulutukset

Prosessit

Prosessit ovat joukko toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavaa ohjausta. Ne käyttävät organisaation resursseja tuottaakseen arvoa asiakkaille, osoittaen samalla miten työtä tehdään loogisessa järjestyksessä tuloksen saavuttamiseksi. Yrityksissä kaikki toiminta on prosessinomaista, ja tällöin prosessijohtaminen on tärkeässä asemassa. Prosessiajattelu auttaakin ymmärtämään jokaisen osallistujan roolia isossa kokonaisuudessa. Prosesseja käytetään organisaatiossa ohjauksen tukena, resurssitarpeiden tunnistamisessa, palveluiden kehittämisessä, tulosten mittaamisessa, ongelmatilanteiden selvittämisessä sekä muutosjohtamisen välineenä. Prosessikuvaukset toimivatkin hyödyllisenä työkaluna niin johdolle, kehittäjille, kuin palveluista vastaaville.

Qualitas Fennican prosessikoulutukset soveltuvat niin prosessityötä aloittaville kuin kehitystyössä jo pidemmälle edenneille.

Prosessikoulutuksissa:

  • Tutustut kannattavaan prosessityöhön ja opit hallitsemaan kehityskaaren prosessien tunnistamisesta ja kuvaamisesta niiden tehostamiseen ja tuloksellisuuden parantamiseen.
  • Sisäistät strategian viemisen teknisistä prosessikuvauksista käytäntöön, tuloksiin ja ihmisten innostamiseen.
  • Opit, miten prosessiajattelu ja leanin arvovirta-ajattelu tukevat toisiaan.
  • Hahmotat, miten kehität palveluja ja prosesseja yhdessä, asiakaslähtöisesti ja tasapainoisesti.