QF-koulutukset

Riskienhallinta ja tietoturva

Riskienhallinta on tilanteiden arviointia, toiminnan suunnittelua ja käytännön tekoja organisaation toiminnan jatkuvuuden, sekä asiakkaan ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Toimintaan kohdistuu monesti ulkoisia vaatimuksia, joiden täyttymisen varmistamiseen riskienhallintaa tarvitaan. Myös ajankohtainen tietoturva on ensisijaisesti riskienhallintaa ja organisaation kulttuurin muutosta. Hyvä riskienhallinta on luonteeltaan ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä. Ensisijaisen tärkeää on tunnistaa riskit, sillä tunnistamattomia riskejä ei voida hallita.

Meiltä löydät laajan valikoiman riskienhallinnan koulutuksia oman osaamisen ja organisaation kehittämisen tueksi. Ota yhteyttä ja kysy lisää: koulutuspäällikkö Kaisa Halsas / kaisa.halsas@arter.fi

Qualitas Fennican riskienhallinnan ja tietoturvallisuuden koulutuksissa:

  • Opit riskienhallinnan käsitteet, määritelmät ja prosessin.
  • Opit tunnistamaan erilaiset riskit, määrittelemään ja priorisoimaan ne, sekä hyödyntämään niiden mahdollisuudet.
  • Sisäistät henkilöstön osallistamisen roolin tietoturvallisuuden ja riskienhallinnan jatkuvassa toteutumisessa.
  • Hahmotat, miten voit hyödyntää riskienhallinnan eri keinoja (riskien poistaminen, pienentäminen, siirtäminen ja pitäminen).
  • Tulkitset ja sovellat eri standardien (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 27001) riskienhallinnan vaatimuksia käytännön toimenpiteiden kannalta.
  • Hahmotat, miten tietoturvallisuusasiat integroidaan muihin johtamisjärjestelmästandardeihin.