Blogi

Näin selvität millä tasolla organisaation riskienhallinta on

Alta löydät kysymyspatteriston, joka tarjaa sinulle yhden keinon arvioida yrityksen tai organisaation riskienhallinnan nykytilaa. Kysymykset ovat laatineet Arterin toinen perustajajäsen Jussi Moisio sekä Arterin vanhempi konsultti Jari Saali.

👉 Lataa itsellesi riskien arviointitaulukko tämän blogin alalaidasta.

Pohdi alla oleviin kysymyksiin vastaukset näiden vaihtoehtojen kautta: 

 1. Ei pidä paikkaansa. 
 2. Pitää osittain paikkansa.
 3. Täysin totta.

Monta kohtaa on täysin totta oman organisaatiosi osalta? Entä mitkä kohdat eivät pidä paikkaansa?

Riskienhallinnan lähtökohdat, resurssit ja motivaatio

 • Riskienhallinta on organisaatiossa tuttu asia, jonka lähtökohdat ovat tiedossa.
 • Riskienhallinta koetaan hyödylliseksi.
 • Organisaatiossa on jo toteutettu yksittäisiä riskienhallintatoimenpiteitä.
 • Riskienhallinta on ennakoivaa. Asioita parannetaan ennen kuin syntyy ongelmia.
 • Henkilöstö on saanut riittävän riskienhallintakoulutuksen.
 • Organisaatiossa on henkilö, joka hallitsee vakuuttamisen ja riskienhallinnan perusasiat
 • Organisaatiossa tunnetaan riskienhallinnan tietolähteet ja asiantuntijat.
 • Riskienhallintaan esimerkiksi riskien tunnistamiseen voidaan käyttää aikaa tarpeen mukaan?

Riskienhallinnan organisointi ja johtaminen

 • Riskienhallinnalla on johdon selkeä tuki.
 • Riskienhallinnan tehtävät ja roolit ovat selvät.
 • Riskienhallinnan toimintatavat on kirjattu toimintaohjeiksi: kuka, koska, mitä, miten.
 • Riskienhallintaa seurataan ja siitä esimerkiksi raportoidaan osana normaalia johtamista.

Toiminta riskien vähentämiseksi

 • Organisaation keskeiset riskialueet on selvitetty.
 • Eri riskilajeja tarkastellaan monipuolisesti ei rajoituta vain tyypillisiin riskeihin.
 • Organisaatiossa käytetään päteviä, esim. asiantuntijoiden suosittelemia riskianalyysimenetelmiä.
 • Organisaatiossa on kokemusta useammasta kuin yhdestä syvällisestä riskianalyysista.
 • Menettelytavat on suhteutettu riskien suuruuteen. Suuria riskejä selvitettäessä ei tyydytä tarkastuslistoihin, vaan käytetään syvällisempiä riskianalyysimenetelmiä.
 • Riskienhallinta on säännönmukaista ja järjestelmällistä. Riskejä tarkastellaan esimerkiksi aina projektin alkaessa tai sopimusta tehtäessä.
 • Riskienhallinta on mukana kaikessa toiminnassa esimerkiksi turvallisuusohjeet ja pelisäännöt sopimusten laatimisesta ovat kunnossa.
 • Riskienhallintakeinoja käytetään monipuolisesti. Riskejä hoidetaan muutenkin kuin pelkästään vakuuttamalla.
 • Vakuutusturva on harkittu ja vakuutukset kattavat toiminnan monipuolisesti.
 • Vakuutusturvan rajoitukset on tiedostettu.

Osaamisen hyödyntäminen riskienhallinnassa

 • Organisaation omaa osaamista hyödynnetään järjestelmällisesti.
 • Henkilöstö osallistuu riskienhallintaan laajemmin kuin varsinaisten töidensä osalta.
 • Henkilöstöllä on valmiuksia osallistua riskienhallinnan kehittämiseen.
 • Organisaatioverkoston tai ekosysteemin asiantuntemusta hyödynnetään järjestelmällisesti.
 • Organisaatioverkoston välillä on riskienhallintayhteistyötä ja muiden organisaatioiden selvityksistä saadaan tietoa.
 • Viranomaisten osaamista ja neuvontapalveluja hyödynnetään.
 • Konsulttien, vakuutusyhtiöiden ja muiden asiantuntijoiden apua hyödynnetään tarpeen mukaan järjestelmällisesti.

Pohdi vastaukset vielä näihin kysymyksiin

 • Mitkä ovat organisaatiosi riskienhallinnan kolme parasta piirrettä?
 • Mitkä ovat organisaatiosi riskienhallinnan kolme tärkeintä kehittämisen kohdetta?
 • Miten toiminnan kehittämiseen ryhdytään?

Suosittelen sinun tutustuvan myös näihin sisältöihin:

👉 Riskienhallinnan perusteet | blogi
👉 Miten seurata ja mitata riskejä laatujärjestelmässä?  | blogi
👉 Mistä on tehty organisaation vahva riskikulttuuri? | blogi

Aloita riskienarviointi tänään - lataa itsellesi riskien arviointitaulukko!

Täytä sähköpostisi ja saat itsellesi Riskien arviointitaulukon

* merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit