Minkä takia strategia liiankin usein epäonnistuu

Näistä syistä strategia epäonnistuu

Jaa myös muille

Strategian merkityksestä puhutaan paljon, mutta minkä takia strategia liiankin usein epäonnistuu?Neljä viidestä johtajasta kertoo strategian jalkauttamisen olevan työnsä suurin haaste. Haasteena onkin se, ettei strategiasta ole hyötyä, ellei sitä ole ymmärretty tai siihen ole sitouduttu koko organisaatiossa. Liian usein johdon […]

Lue koko teksti
EXD – Employee Experience Design – Työntekijätyytyväisyyden merkitys liiketoiminnalle

EXD – Työntekijäkokemuksella yritys huippukuntoon

Jaa myös muille

Henkilöstön tuottavuuteen vaikuttaa yrityksen kulttuuri. Työntekijäkokemuksen kartoittamisella voidaan löytää kohdat, joiden kehittämisellä saadaan henkilöstön tyytyväisyys kuntoon. Kun työntekijä on tyytyväinen työpaikkakulttuuriin ja omaan suoriutumiseensa, sekä kokee saavansa arvostusta ponnistuksistaan, on hän sitoutuneempi yrityksen visioon.Jos yritys onnistuu ylläpitämään asiakkaan kokemuksen positiivisena […]

Lue koko teksti
Strateginen muutosjohtaminen kokonaisuuden hallinnan avulla

Strateginen muutosjohtaminen kokonaisuuden hallinnan avulla

Jaa myös muille

Strateginen muutosjohtaminen on suunnitelmallista ja tavoitteellista organisaation kannalta keskeisten uudistusten toteuttamista. Muutostarpeet voivat kummuta niin organisaation sisältä kuin ulkopuoleltakin esimerkiksi kilpailutilanteen muutoksen tai lainsäädännön seurauksena. Nämä muutokset näyttäytyvät usein hyvin erinäköisinä riippuen siitä mistä organisaation osasta käsin niitä tarkastellaan ja […]

Lue koko teksti
Muutosjohtaminen – mitä, miten ja miksi?

Muutosjohtaminen – mitä, miten ja miksi?

Jaa myös muille

”Vain muutos on pysyvää.” – Herakleitos Elämme vahvaa muutosten aikaa. Informaatiokenttä pirstaloituu ja luottamuksen merkitys kasvaa. Työskentelytapamme antaa ennennäkemättömiä vapauksia, mutta vaatii yksilöltä yhä enemmän. Digitalisaatio muuttaa niin yritysten tuottamia palveluita kuin ihmissuhteitammekin. Sote uudistuu ja pakottaa perinteiset organisaatiot hylkäämään […]

Lue koko teksti
Arter Oy

Muutosjohtaminen – teräskin huojuu ja heiluu

Jaa myös muille

Vanha klisee siitä, että vain muutos on pysyvää, vaikuttaa jälleen tuoreelta. Mutta mistä syntyy muutostarve? Tärkeimpänä muutoksen moottorina pidän teknologian kehittymistä, joka mullistaa arkeamme. Kukapa ei olisi kuullut älykkäästä pilvestä, keinoälystä, big datasta, esineiden internetistä, virtuaalitodellisuudesta, laite- ja järjestelmäriippumattomuudesta tai […]

Lue koko teksti