Kyvykkyydet ja skenaariot strategian toteuttamisessa

Kyvykkyydet ja skenaariot strategian toteuttamisessa

Jaa myös muille

Strategian toteuttaminen voi olla joko mekaanista suorittamista, tai luovaa luovimista halki muuttuvien olosuhteiden. Parhaassa tapauksessa strategiakausi käydään läpi yhdistäen molempia ja ottaen mukaan myös organisaation kyvykkyydet ja skenaariot. Mekaanista suorittamista tai luovaa luovimista Mekaaninen suorittaminen tarkoittaa tässä tapauksessa perinteistä hanketyöskentelyä […]

Lue koko teksti

Menestys tulee kulttuurista – Oppeja EFQM Forumista 2019

Jaa myös muille

Innovaatio ja disruptio ovat sanoja, jotka hallitsevat puhetta ja julkaisuja liiketoiminnasta. Yrityksillä on jatkuva paine luoda jotain uutta. Onko yrityksiä kuitenkaan tarkoituksellisesti suunniteltu tekemään niin? Ja mitä vaatii sellaisen organisaation luominen, jolla on synnynnäinen kyky innovoida ja uusiutua? Käydäänpä läpi […]

Lue koko teksti
Minkä takia strategia liiankin usein epäonnistuu

Näistä syistä strategia epäonnistuu

Jaa myös muille

Strategian merkityksestä puhutaan paljon, mutta minkä takia strategia liiankin usein epäonnistuu?Neljä viidestä johtajasta kertoo strategian jalkauttamisen olevan työnsä suurin haaste. Haasteena onkin se, ettei strategiasta ole hyötyä, ellei sitä ole ymmärretty tai siihen ole sitouduttu koko organisaatiossa. Liian usein johdon […]

Lue koko teksti
EXD – Employee Experience Design – Työntekijätyytyväisyyden merkitys liiketoiminnalle

EXD – Työntekijäkokemuksella yritys huippukuntoon

Jaa myös muille

Henkilöstön tuottavuuteen vaikuttaa yrityksen kulttuuri. Työntekijäkokemuksen kartoittamisella voidaan löytää kohdat, joiden kehittämisellä saadaan henkilöstön tyytyväisyys kuntoon. Kun työntekijä on tyytyväinen työpaikkakulttuuriin ja omaan suoriutumiseensa, sekä kokee saavansa arvostusta ponnistuksistaan, on hän sitoutuneempi yrityksen visioon.Jos yritys onnistuu ylläpitämään asiakkaan kokemuksen positiivisena […]

Lue koko teksti
Strateginen muutosjohtaminen kokonaisuuden hallinnan avulla

Strateginen muutosjohtaminen kokonaisuuden hallinnan avulla

Jaa myös muille

Strateginen muutosjohtaminen on suunnitelmallista ja tavoitteellista organisaation kannalta keskeisten uudistusten toteuttamista. Muutostarpeet voivat kummuta niin organisaation sisältä kuin ulkopuoleltakin esimerkiksi kilpailutilanteen muutoksen tai lainsäädännön seurauksena. Nämä muutokset näyttäytyvät usein hyvin erinäköisinä riippuen siitä mistä organisaation osasta käsin niitä tarkastellaan ja […]

Lue koko teksti