Blogi
Palveluiden laadun mittaaminen
Palvelujohtamisessa olennaista on asiakkaan kokeman palvelun arvon ja laadun tuottaminen sekä sen ylläpitäminen. Tämä totta kai vaatii myös toiminnan seurantaa. Miksi palveluiden laatua kannattaa mitata? Ne hetket, joissa asiakas on vuorovaikutuksessa organisaation kanssa ovat ratkaisevia, niin kutsuttuja…