Arter Podcast Palvelujohtaminen kokonaisuutena

Palvelujohtaminen kokonaisuutena

Jaa myös muille

Miten määrittelisit termin palvelujohtaminen? Miten palvelujohtaminen ja palvelumuotoilu liittyvät toisiinsa? Entä miten palveluiden johtamisessa voidaan tarkastella sisäistä ja ulkoista laatua? Lokakuun Laatulöpinät-jaksossa syvennymme palvelujohtamiseen. Palvelujohtaminen kokonaisuutena -podcast tarkastelee aihetta monesta eri näkökulmasta. Lähtökohtana palvelujohtamisessa voidaan pitää organisaation palveluiden tunnistamista ja […]

Lue koko teksti
Palveluiden laadun mittaaminen

Palveluiden laadun mittaaminen

Jaa myös muille

Palvelujohtamisessa olennaista on asiakkaan kokeman palvelun arvon ja laadun tuottaminen sekä sen ylläpitäminen. Tämä totta kai vaatii myös toiminnan seurantaa. Miksi palveluiden laatua kannattaa mitata? Ne hetket, joissa asiakas on vuorovaikutuksessa organisaation kanssa ovat ratkaisevia, niin kutsuttuja totuuden hetkiä. Organisaatiolla […]

Lue koko teksti
Mitä on palvelujohtaminen

Mitä on palvelujohtaminen?

Jaa myös muille

Palvelujohtaminen – mitä ja miksi? Kaikki yritykset ja organisaatiot tarvitsevat toiminnassaan palveluosaamista, jos aikovat pärjätä kilpailluilla markkinoilla. Asiakkaan roolin muuttuessa passiivisemmasta aktiiviseksi toimijaksi, myös asiantuntijoiden ja esimiesten osaamisen uudistaminen on tarpeen. Palvelujohtaminen tarkoittaa käytännössä niitä johtamisperiaatteita, jotka ohjaavat organisaation palvelustrategian […]

Lue koko teksti
Palvelumuotoilu ja sen hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalalla

Palvelumuotoilu ja sen hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalalla

Jaa myös muille

Palvelumuotoilu on keino vastata haasteisiin, joita palveluiden tuottajat kohtaavat päivittäin. Muotoilemalla palveluista on tarkoitus saada paremmin asiakkaan tarpeita ja toiveita vastaavia. Alla on esitelty kolme vahvaa argumenttia palvelumuotoilun puolesta: Palveluiden kasvava osuus Kehittyneiden valtioiden elinkeinorakenne on muuttunut viimeisten neljän vuosikymmenen […]

Lue koko teksti
Palvelumuotoilu - Koulutuksessa kysyttyä

Palvelumuotoilukoulutuksen osallistujat kysyivät – me vastaamme!

Jaa myös muille

Maaliskuun alussa järjestettiin QF-koulutus aiheesta ”Palvelumuotoilun startti”. Tavoitteena oli johdattaa osallistujat palvelumuotoilun työkalujen ja menetelmien maailmaan sekä oppia asiakaslähtöisen kehittämisen perusteita. Koulutuksen lopulla osallistujat saivat esittää mieltä askarruttavia kysymyksiä, jotka liittyyvät palvelumuotoiluun.  Koska samaiset kysymykset pyörinevät muidenkin mielessä, päätimme koostaa […]

Lue koko teksti