QF-koulutukset

Työterveys ja -turvallisuus

Hyvä työympäristö on sekä turvallinen, että tuottava. Tällöin organisaation työturvallisuusriskit on tunnistettu ja arvioitu, ja mahdollisten työtapaturmien syihin puututaan ja niistä opitaan. Organisaatio voi hyvin, kun ihmiset voivat hyvin. Työturvallisuus viittaakin kokonaisuutena niin fyysisten, psyykkisten kuin sosiaalisten työolosuhteiden toimivuuden varmistamiseen.

Työturvallisuuden perusta on hyvä suunnittelutyö, jossa hyvinvointia edistetään sekä kehittämällä työympäristöä että ymmärtämällä ja ohjaamalla ihmisen käyttäytymistä erilaisten turvallisuuskäytäntöjen avulla. Työterveyden ja -turvallisuuden edistämisessä myös riskienhallinta on osa lakisääteistä toimintaa. Riskienhallinnasta on saattanut kuitenkin tulla rutiini, joka ei tuo käytännön työhön lisäarvoa. Hallitsemalla erilaiset riskiarvioinnin työkalut ja niiden soveltamisen, voit tuoda työturvallisuusriskienhallintaan lisää vaikuttavuutta.

Qualitas Fennican työterveys ja -turvallisuuskoulutuksista saat tukea oman organisaation työturvallisuuden kehittämiseen.

Työterveys ja -turvallisuus -koulutuksissa:

  • Perehdyt työtapaturmien ja työperäisten sairauksien torjumiseen ja ennaltaehkäisyyn.
  • Opit tunnistamaan ja hallitsemaan työturvallisuuteen liittyviä riskejä käytännön työkalujen avulla.
  • Opit hyödyntämään juurisyyanalyysia työtapaturmien ennaltaehkäisyssä.
  • Saat käytännön työkaluja työturvallisuuden kehittämiseen.