Webinaaritallenne

Auditoinnin toteuttaminen IMS-ohjelmiston avulla

Katso tallenne

Auditoinnit kuuluvat oleellisena osana jatkuvan parantamisen kulttuuriin. Lisäksi auditoinnit ovat tärkeä palautteen ja seurannan väline. Auditointeja ei tehdä sertifikaattien tähden, vaan toiminnan kehittämisen ja paremman tulevaisuuden vuoksi.

Auditoinnin avulla saat vastauksen sille, kuinka hyvin ja miten pystytte hallitsemaan tiettyä kokonaisuutta, jotta saatte siitä organisaationa hyötyä.

Aiheena auditointi on laaja ja siksi siihen liittyvät ratkaisut tulee aina sovittaa organisaation omiin tarpeisiin ja toimintaympäristöön sopiviksi.

Tässä Auditoinnin toteuttaminen IMS-ohjelmiston avulla -webinaarissa Arterin vanhempi konsultti Jari Saali esittelee, kuinka IMS-ohjelmiston osiot tukevat organisaation auditointitoimintaa. Auditoinnin toteuttamisen lisäksi opit millaista apua IMS tuottaa auditointien systemaattiseen seuraamiseen, viestintään ja kehittämiseen.

Webinaari on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat:

    • kehittää organisaation toimintajärjestelmää ja/tai IMS-ohjelmiston käyttöä,
    • parantaa organisaation seuranta- ja kehittämisvälineitä
    • tai laajentaa omaa IMS-osaamista.

Webinaarissa käymme läpi:

  • Kuinka IMS-ohjelmisto tukee auditoinnin tarpeita ja keskeisiä elementtejä.
  • Millainen on auditoinnin elinkaari suunnittelusta tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin.

Täytä tietosi ja lataa webinaaritallenne

* merkityt kohdat ovat pakollisia.

Puhujat

Kouluttaja Jari Saalilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kansainvälisessä pörssiyhtiössä mm. laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtajana, pääauditoijana sekä valmistuksen johtoryhmän jäsenenä. Jari on menestyksellisesti johtanut kymmeniä toiminnankehittämisen, riskienhallinnan ja turvallisuuden sekä jatkuvan parantamisen projekteja Suomessa ja ulkomailla.