Webinaaritallenne

ISO 27001 -standardin minimivaatimukset

Katso tallenne

Tietoturvan varmistaminen keskittyy tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden takaamiseen erilaisissa organisaation tarpeissa ja tilanteissa.

Kaikkien organisaatioiden toimintaympäristö on uniikki, joten yhtä oikeaa mallia tietoturvatyölle ei ole, vaan organisaation tulee tunnistaa suojattavat kohteet ja tavoiteltavan tietoturvallisuuden taso, jotta ihmiset, teknologiat ja yhteiset toimintatavat takaavat yhdessä organisaatiolle riittävän tietoturvan.

ISO 27001 -standardi tarjoaa hyvän viitekehyksen ja perusrakenteen lähteä parantamana oman organisaation tietoturvatasoa.

Tässä webinaarissa käymme lyhyesti läpi ISO 27001 -standardin perusrakenteen ja standardin minimivaatimukset. Lisäksi käymme läpi, missä järjestyksessä standardin mukaista tietoturvanhallintajärjestelmää on järkevää rakentaa.

Webinaarin avulla opit:

  • Miten lähteä liikkeelle ISO 27001 -standardin mukaisen hallintajärjestelmän rakennustyössä.
  • Missä järjestyksessä kannattaa edetä ISO 27001 -hallintajärjestelmän rakentamisessa.
  • Mitkä ovat ISO 27001 -standardin minimivaatimukset.

Webinaari sopii erityisesti:

  • Heille, jotka pohtivat, kuinka paljon ISO 27001 -standardin edellytykset vaativat organisaatiolta työtä.
  • Heille, joiden tavoitteena on kehittää organisaation tietoturvaa.
  • Heille, jotka tähtäävät ISO 27001 -sertifiointiin
  • Arterin olemassa oleville asiakkaille, joiden tarkoituksena on laajentaa IMS- tai ARC-ohjelmiston käyttöä tietoturvaan.

Täytä tietosi ja lataa webinaaritallenne

* merkityt kohdat ovat pakollisia.

Puhujat

Arterin seniortason konsultti Jari Saalilla on lähes 30 vuoden historia eri organisaatioiden toiminnan kehittämisen parista. Hänellä on laaja kokemus ja tietämys johtamisen, toimintajärjestelmien, riskienhallinnan ja jatkuvuuden sekä tiedonhallinnan ja -turvan osa-alueilta. Jari saa usein palautetta siitä, miten hänen rauhallinen ja määrätietoinen tapansa luotsata asiakasprojekteja tarttuu projektiryhmiin: suunnitellut muutokset tulevat tehdyiksi ja ne juurtuvat arkeen.