Webinaaritallenne

ISO-standardien yhtäläisyydet

Katso tallenne

Yleisimmin tunnetuilla ISO-standardeilla on yhteinen perusrakenne eli viitekehys. Tämä näkyy suoraan esimerkiksi eri standardien sisällysluettelon päätasojen yhteneväisyytenä ja sisällön samoina avaintermeinä ja määritelminä.

Näkökulmat, painopisteet ja päämäärät/tavoitteet vaihtelevat standardin aihepiirin mukaan. Yhteinen rakenne helpottaa standardien rinnakkaista käyttöä ja käytön laajentamista toimintaympäristö- ja liiketoimintamuutosten myötä.

Tässä webinaarissa käymme läpi ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 ja ISO 45001 -standardien yhtäläisyydet.

Lataa webinaaritalllenne itsellesi alla olevan lomakkeen avulla. 

Webinaarin avulla opit:

  • Mitkä standardien aiheet ovat yhteneviä.
  • Kuinka luot yhtenäisen toimintamallin, joka ottaa huomioon eri standardien näkökulmat ja elinkaaren vaateet.
  • Miten ISO-standardien yhtäläisyydet voivat helpottaa työtäsi.

Webinaari sopii kaikille, jotka

  • rakentavat ja ylläpitävät toimintajärjestelmää.
  • yhtenäistävät olemassa olevaa toimintajärjestelmäänsä.
  • valmistautuvat uuteen standardiin.

Täytä tietosi ja lataa webinaaritallenne

* merkityt kohdat ovat pakollisia.

Puhujat

Arterin seniortason konsultti Jari Saalilla on lähes 30 vuoden historia eri organisaatioiden toiminnan kehittämisen parista. Hänellä on laaja kokemus ja tietämys johtamisen, toimintajärjestelmien, riskienhallinnan ja jatkuvuuden sekä tiedonhallinnan ja -turvan osa-alueilta. Jari saa usein palautetta siitä, miten hänen rauhallinen ja määrätietoinen tapansa luotsata asiakasprojekteja tarttuu projektiryhmiin: suunnitellut muutokset tulevat tehdyiksi ja ne juurtuvat arkeen.