Webinaari

Tietoryhmät tiedonhallintamallissa

Ilmoittaudu webinaariin

Tiedonhallintamallin yksi vaatimus on kertoa tietovarannoissa olevista tietoryhmistä. Vaatimus kytkeytyy myös organisaation ambitiotason mukaan esimerkiksi toiminnan ja tietojärjestelmien kuvauksiin.

Tietoryhmien määrittelystä tiedonhallintalain vaatimalla tavalla ei kuitenkaan ole tarjolla juurikaan ohjeistusta, ja esimerkiksi tiedonhallintalautakunnan Excel-pohja käytännössä hyppää tämän kohdan yli. Käsitettä ei ole myöskään avattu tiedonhallintalain alkuosan käsitemäärittelyissä, eivätkä suosituksetkaan sisällä kuin muutamia lauseita ja esimerkkejä aiheen tiimoilta.

Tässä kahden webinaarin sarjassa käymme läpi mitä ovat tietoryhmät, miten tietoryhmiä muodostetaan ja mitä hyötyä niiden kuvaamisesta voisi olla.

Webinaarisarjamme on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä osassa puhumme enemmän siitä, mitä ovat tietoryhmät ja miten niitä muodostetaan ja kuvataan, kun taas toisessa osassa 5.10. keskitymme näyttämään esimerkkejä siitä, millaisia kuvauksia ARC-ohjelmistoon voidaan muodostaa hyvin määritellyn tietoarkkitehtuurin avulla ja mitkä ovat niiden hyödyt.

>> Webinaarisarjan toiseen osaan voit ilmoittautua tästä linkistä.

Webinaarisarja on tarkoitettu edistyneille tiedonhallintamallia organisaatiossaan laativille henkilöille. Kehitämme Arterilla ARC-ohjelmistoa tiedonhallintamallin kuvaamiseen, mutta ensimmäinen webinaarisarjan osa on pitkälti välineriippumaton. Toisessa osassa käytämme ARC-ohjelmistoa esimerkinomaisesti visualisoimaan työn pohjalta muodostuvia lopputuotteita.

Ilmoittautumalla hyväksyt, että henkilötietosi tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.

Webinaarissa käymme läpi:

  • Mistä tietoryhmät ovat päätyneet tiedonhallintalakiin ja miten ne eroavat esimerkiksi tietoaineistoista
  • Mikä on käsitemalli
  • Miten organisaatiossa voidaan lähteä liikkeelle tietoryhmien mallintamisessa, ja millaisia eri tapoja on tehdä mallinnusta

Ilmoittaudu

TI 28.09.2021 09:00 - 10:00 Online

Webinaari: Tietoryhmät tiedonhallintamallissa

Online Ilmainen

Puhujat

Toni Vehmaanperä toimii Arterilla tiedonhallinnan ja kokonaisarkkitehtuurin konsulttina ja hänellä on TOGAF Foundation -sertifikaatti kokonaisarkkitehtuurista. Tonilla on vahva osaaminen ARC-ohjelmistosta ja sen hyödyntämisestä organisaatioiden toiminnan visuaalisessa mallintamisessa. Hän tuntee myös julkishallinnon tiedonhallintalain sekä GDPR-asetuksen vaatimukset.

Miten osallistun?

Webinaariin osallistutaan internet-selaimella (suosittelemme käyttämään Google Chromea). Osallistuminen tapahtuu ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiin lähetettävän linkin kautta. Lähetämme webinaarin tallenteen kaikille ilmoittautuneille, eli kannattaa ilmoittautua vaikka et pääsisi kyseisenä ajankohtana webinaarin äärelle!