QF-koulutukset

Ympäristöjohtaminen

Ympäristöjohtamisen merkitys kasvaa jatkuvasti, sillä kestävä kehitys on tullut jäädäkseen. Tämän hetken kehityssuuntia ovat kulutuksen minimointi, päästöjen vähentäminen, ilmastonmuutoksen hidastaminen ja ympäristövaikutusten poistaminen. Lisäksi organisaation kannalta ympäristöteot yleensä tuovat kustannussäästöjä ja tehostavat toimintaa. Onnistunut ympäristöjohtaminen vaatii kuitenkin järjestelmällisyyttä, tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta ja myös oikeaa asennetta.

ISO 14001:2015, eli ympäristöjohtamisen standardi on nostanut ympäristöasiat osaksi johtoryhmän työtä, vaatimuksellaan tunnistaa liiketoimintaympäristön muutokset ja haasteet. Standardi sisältää periaatteet ylimmän johdon laajentuneesta roolista, kestävästä kehityksestä, riskien ja mahdollisuuksien hallinnasta, sekä jatkuvasta parantamisesta osana toimintaa. Standardin ohjeiden ja vaatimusten avulla organisaatio voi rakentaa itselleen järjestelmälliset ympäristöjohtamisen käytännöt, ja lopputulos voidaan myös ulkopuolisen toimesta todentaa.

Qualitas Fennican ympäristöjohtamisen koulutukset auttavat sisäistämään ympäristöjohtamisen osaksi organisaation käytännön toimintaa.

Ympäristöjohtamisen koulutuksissa:

  • Saat tietoa ympäristöjohtamisen työkaluista ja jatkuvan parantamisen periaatteesta.
  • Opit kehittämään ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöjohtamisjärjestelmän ja hyödyntämään sitä organisaatiossasi.
  • Oivallat, miten ISO 14001 -standardi ja ympäristöjohtaminen voivat toimia kilpailuetuna.
  • Hahmotat, miten yhdistät eri järjestelmiä johtamisjärjestelmästandardien harmonisointia hyödyntäen.