Blogi
Mittariston rakentaminen IMS-ohjelmistossa
IMS-ohjelmiston mittaristo on kolmitasoinen, alimpana ovat alkeistiedot, joista muodostetaan laskukaavoilla mittareita. Mittarit taas puolestaan sijoitetaan tasoihin. Tasot voidaan nimetä vaikkapa tasapainotetun tuloskortin, Balanced Scorecard eli BSC:n, näkökulmien mukaan. Mittari näyttää mitatun tiedon ajan funktiona. Mittarin x-akselilla on siis aina…