Blogi

Kokonaisarkkitehtuuri jatkuvan kehittämisen tukena

Kokonaisarkkitehtuuri on käytännönläheistä työtä, jossa kuvataan organisaation rakenteita ja toimintaa sekä niiden välisiä yhteyksiä. Kun kokonaisarkkitehtuuri on organisaatiossa jatkuvan kehittämisen tukena ja keskiössä, työtä tehdään heti alusta asti moneen tarkoitukseen ja siinä osataan huomioida kaikki tarpeellinen. Samalla valmiiksi mietityn menetelmän monipuoliset hyödyt tulevat esiin ja kokonaisarkkitehtuurista tulee sekä mitattavaa että tavoitteellista.

Katso alla oleva webinaaritallenne, ja opi miten kokonaisarkkitehtuurin voi viedä projektista jatkuvaksi prosessiksi.

Kestävää kokonaisarkkitehtuuria

Jatkuva ja säännöllinen tuki mahdollistaa ajan kuvaamiselle sekä edesauttaa, ettei kuvaaminen jää yksittäiseksi projektiksi.

Kestävä kokonaisarkkitehtuuri -palvelu avaa oven kokonaisarkkitehtuurin maailmaan. Palvelu on kehitetty vastaamaan asiakkaiden kohtaamiin haasteisiin ja tukemaan kokonaisarkkitehtuurityön jatkuvuutta. Se tarjoaa tuen kokonaisarkkitehtuurin kyvykkyyden kasvattamiseen vielä pitkään käyttöönoton jälkeen, sillä tavoitteena on, että kuvaaminen ei jää yhdeksi projektiksi. Saavutettu osaaminen mahdollistaa pysyvämmän kokonaisarkkitehtuurin kehityksen. Kolme eri tason palvelupakettia mahdollistavat juuri sopivan määrän tukea vastaamaan oman organisaation tarpeisiin.

Kestävä kokonaisarkkitehtuuri ei suinkaan ole vain lisää konsultointipäiviä. Jotta asiakkaiden kokemat haasteet tulisivat aidosti kohdatuiksi ja mieluiten taklatuiksi jo hyvissä ajoin ennen niiden syntymistä, sisältää uusi jatkuva palvelumme myös uusia ominaisuuksia niin ARC-ohjelmiston sisällä, kuin koulutustarjoomassammekin. Tämä tukee muun muassa osaamisen kasvattamista organisaatiossa, edesauttaa yhteisen kokonaisarkkitehtuuriymmärryksen luomista ja tuo työhön tavoitteellisuutta sekä ylläpitoon hallintaa.

Kokonaisarkkitehtuurin kypsyystasomalli

Jotta hahmotetaan oma lähtötilanne ja ymmärretään, minkälaisin toimin organisaation kypsyys kehittyy.

Arterin kokonaisarkkitehtuurin kypsyystasomalli on näppärä työkalu organisaation kokonaisarkkitehtuurityön tilanteen arviointiin ja tavoitteiden asettamiseen. Arviointi tapahtuu erilaisten väittämien avulla, joissa kokonaisarkkitehtuurin elementtejä arvioidaan PDCA-syklin avulla. Arvioinnista syntyy kirjallinen raportti, joka esittää tulokset sekä arkkitehtuurin näkökulman että arkkitehtuurin tasojen mukaan. Kypsyystasomallin avulla tehty raportti auttaa hahmottamaan oman organisaation tärkeimmät vahvuudet sekä kehitysalueet.

Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli

Yhteisten käytäntöjen ja kuvaamisen tapojen sopiminen edesauttaa luomaan yhtenäistä sisältöä, kun jokainen tietää, minkälaiset ehdot kuvaamiselle on yhdessä sovittu.

Kokonaisarkkitehtuuria lähdetään monesti kuvaamaan enemmän innostuksen, kuin yhteisen ymmärryksen pohjalta. Tällöin käsitys siitä, miksi, miten, milloin ja kenelle kokonaisarkkitehtuurin kuvauksia tuotetaan, jää puutteelliseksi. Jokaisella on mielessään erilainen kuva työn tarkoituksesta ja pelisäännöistä, jolloin eteneminen takkuilee ja aiheuttaa hämmennystä.

Hallintamallin tarkoituksena on tuoda yhteistä ymmärrystä kokonaisarkkitehtuurityöhön. Yhteisen ymmärryksen myötä myös kuvaamisen käytännöt ja sisältö pysyvät yhteneväisenä ja jokainen tietää, mitä yhdessä on sovittu. Kokonaisarkkitehtuurin hallintamallista Arterin tapaan voit lukea lisää täältä.

Hallintamalli sisältää monipuoliset osiot kokonaisarkkitehtuurityösi tueksi:

  • Kokonaisarkkitehtuurin vuosikello auttaa kuvaamaan vuosittain toistuvia toimenpiteitä. Se on tehokas ja visuaalinen työkalu, joka luo tekemiseen jatkuvuutta.
  • Kokonaisarkkitehtuuriorganisaation ja vastuiden kuvaaminen auttaa hahmottamaan nopeasti, minkälaisia kokonaisarkkitehtuurin alueita organisaatiossa käsitellään ja kuka niiden ylläpidosta sekä kehittämisestä loppupeleissä vastaa.
  • Kokonaisarkkitehtuurin canvas auttaa pysähtymään ja pohtimaan yhteisiä käytäntöjä ja reunaehtoja kuvaamiselle. Canvaksen avulla voi palauttaa mieleen yhteiset kokonaisarkkitehtuurin pelisäännöt ja saa yhdellä vilkaisulla ymmärryksen kuvaamisesta kokonaisuutena.
  • Metamallin kuvaaminen selkeästi auttaa hahmottamaan kuvaamisen kokonaisuutena, sekä näkemään kuvattavien asioiden väliset yhteydet.
  • Kokonaisarkkitehtuurin kanban auttaa hallitsemaan ja suunnittelemaan kuvaamistyötä.
Arter ARC-vuosikello
Kokonaisarkkitehtuurin vuosikello tuo tekemiseen jatkuvuutta

Kokonaisarkkitehtuurin suunnitelma

Tehdään kokonaisarkkitehtuurista mitattavaa ja tavoitteellista. Suunnittelun avulla nähdään missä mennään ja mihin ollaan matkalla. Tiedetään mitä kuvataan ja mitä ei kuvata.

Kokonaisarkkitehtuuri nähdään tyypillisesti yksittäisinä projekteina, jolloin tekemisestä puuttuu jatkuvuus ja tavoitteet. Yksittäiset projektit siiloutuvat helposti ja sisältö hajautuu, jolloin lopputulos voi jäädä pirtaleiseksi. Kestävän kokonaisarkkitehtuurin palvelussa yhteinen matka aloitetaan suunnittelemalla kuvaamista pidemmälle tulevaisuuteen ja asettamalla tekemiselle seurattavat tavoitteet.

Kestävän kokonaisarkkitehtuurin roadmap
Kestävän kokonaisarkkitehtuurin roadmap ARC-ohjelmistossa (klikkaa isommaksi)

Kun suunnitelma tuodaan ARC-ohjelmiston Roadmap-osioon, voi jokainen kiinnostunut käydä tarkastelemassa suunnitelman etenemistä ja seuraavia askelia. Näin työhön tuodaan yhteinen suunta, tavoitteet ja läpinäkyvyyttä.

 

Kiinnostaako kokonaisarkkitehtuuri? Suosittelemme sinulle seuraavia sisältöjä:

👉 Mitä hyötyjä kokonaisarkkitehtuuri tuottaa organisaatiolle? | blogi + podcast
👉 Kokonaisarkkitehtuurin merkitys kasvaa tulevaisuuden tekemisessä | blogi
👉 Kokonaisarkkitehtuuri projektista prosessiksi | blogi

Kirjoittaja

Hanna Ahtola toimii palvelumuotoilijan roolissa ja hänen vastuulleen kuuluu palveluiden kehittäminen Arterilla. Hannalta löytyy käytännön kokemusta erilaisista asiakastoimeksiannoista ja -projekteista. Hän kertoo sydäntään lähellä olevan erityisesti asiakaskokemus – se, miten asiakas hahmottaa ja kokee asioita palvelun jokaisessa vaiheessa. Myös fasilitointi ja uuden ideointi ovat asioita, jotka inspiroivat Hannaa.

Liittyvät materiaalit