Blogi

Kokonaisarkkitehtuurin merkitys kasvaa tulevaisuuden tekemisessä

Kokonaisarkkitehtuurin merkitys kasvaa kohisten. Vuoteen 2023 mennessä 60 % organisaatioista tarvitsee kokonaisarkkitehtuuria ohjaamaan liiketoiminnan lähestymistapoja digitaalisiin innovaatioihin, ennustaa Gartner.

Pidin toukokuussa 2021 webinaarin, jossa kävin läpi kokonaisarkkitehtuurin nykyisiä ja tulevia trendejä, sekä mahdollisia alaan vaikuttavia hiljaisia signaaleja.

Kokonaisarkkitehtuuri on konkreettinen työkalu kehittää organisaation liiketoimintaa, sen avulla organisaatiot pystyvät esimerkiksi suunnittelemaan ja toteuttamaan digitaalista transformaatiota. 

Googlen hakuja seuraamalla, voit havaita ja seurata millä tavoin tietyt teemat ovat ajansaatossa käyttäytyneet. Alla esimerkki siitä, kuinka kokonaisarkkitehtuurin hakutermin eteen on kiilannut digitaalinen transformaatio.  

Tämä kertonee siitä, että tänä päivänä tiedetään paremmin mihin lopputulokseen halutaan päästä ja sitä kautta tunnistetaan, mitä ratkaisuja oman toiminnan kannalta lähdetään hakemaan.

Google Trends, kokonaisarkkitehtuuri vs digitaalinen transformaatio
Google Trends -hakumäärät, kokonaisarkkitehtuuri vs digitaalinen transformaatio

Kansainvälisten asiantuntijoiden ennusteita vuoden 2021 trendeiksi kokonaisarkkitehtuurissa 

 • Jeanne Ross: Yritykset alkavat oppia komponentisoimaan liiketoimintaansa, liiketoiminta rakennetaan palveluiden ympärille, mikä ei tapahdu hetkessä.
 • Luca de Risi: Järjestelmäportfolion hallinta nousee arvoonsa, kun pyritään säästämään ja rationalisoimaan toimintaa. Kasvavaa tarvetta on myös riskienhallinnalle ja jatkuvuus-suunnittelulle.
 • Bernd Gross: Multipilvi on tullut jäädäkseen, hybridiratkaisut eivät enää riitä. Tämä on merkittävää arkkitehdeille, joiden toimintaympäristö kansainvälistyy.
 • Andre Christ: Korona-aika on virkistänyt yrityskauppoja, liiketoimintamalleja halutaan laajentaa eri keinoin. On tärkeää pystyä toteuttamaan erilaisia transformaatioita yhtäaikaa.
 • John Mayall: Taloudellinen ahdinko pakottaa säästämään ja useissa yrityksissä se johtaa hätäisesti tehtyihin päätöksiin: laatu uhrataan nopeudelle. Tämä aiheuttaa teknologiavelkaa, jota arkkitehdit joutuvat käsittelemään pitkään.
 • Gordon Barnett: 2020 aiheutti organisaatioissa nopeita muutoksia, jotka ohittivat kokonaisarkkitehtuurin. Tämä aiheuttaa tarpeen sille, että KA joudutaan ajattelemaan uudelleen joustavammaksi, luovemmaksi ja sietokykyisemmäksi.

Gartnerin mukaan: Vuoteen 2023 mennessä 60 % organisaatioista tarvitsee kokonaisarkkitehtuuria ohjaamaan liiketoiminnan lähestymistapoja digitaalisiin innovaatioihin 

Gartnerin Top Priorities for IT Leadership Vision 2021 -tutkimuksen mukaan kokonaisarkkitehtuurin trendit ovat: 

 1. Kokonaisarkkitehtuurin rooli on tärkeä pandemiasta selviämisessä: sen avulla tutkitaan uusia liiketoimintamalleja, palveluita ja asiakaskokemuksia.
 2. Kokonaisarkkitehtuuri siirtyy lähemmäs johtamisen konsultointia. KA:n hyödyt businekselle kiinnostavat, KA:ta käytetään strategian näkyväksi tekemiseen.
 3. Tieto on liiketoimintainnovaatioiden polttoainetta. Erityisesti tekoälyn käyttö liiketoiminta- ja operatiivisissa malleissa on kiinnostavaa.

Kokonaisarkkitehtuurin haasteet 2021 

 1. Uudelleen positioidaan KA-käytänteet suhteessa siitä saatavaan arvoon ja palveluihin. 
 2. Uudet työskentelytavat ja uudenlaiset KA:n lopputuotteet. Kun painopiste siirtyy IT:stä liiketoimintaan, pitää lopputuotteiden palvella uusia käyttäjiä. 

Kokonaisarkkitehtuuritoimintojen vetäjä tartu ainakin näihin toimenpiteisiin:

 1. Siirrä johtamistyyliäsi valmentavampaan ja mentoroivampaan suuntaan. 
 2. Rakenna joustava ja adaptiivinen kokonaisarkkitehtuuritiimi. 

Lähde: https://www.gartner.com/en/publications/2021-top-priorities-for-it-leadership-vision  

Mihin Gartnerin mukaan kannattaa keskittyä kokonaisarkkitehtuurissa? 

Kolme asiaa, Gartnerin Hype Cycle keskisuurille yrityksille 2020 käyrän mukaan, joihin keskisuurten yritysten on järkevää fokusoida ovat:

 1. Dataohjautuva kulttuuri: Yritysjohdon kyky ymmärtää ja toimia tietoperusteisesti. 
 2. Riskeihin pohjautuva turvallisuus: Korkean prioriteetin riskien tunnistaminen ja hallinta turvallisuuden varmistamiseksi.
 3. Infrastruktuurin hyödyntäminen: infran hyöty organisaatiolle on tukea on-premise ja pilvipalveluiden välillä navigoimisessa. 

Lähde: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/3-themes-emerge-from-the-gartner-hype-cycle-for-midsize-enterprise-2020/  

Entä nousevat teknologiat, mitä trendejä niistä on havaittavissa? 

Gartner Hype Cycle nouseville teknologioille 2020 käyrän perusteella pystymme havaitsemaan viisi trendiä:

 1. Composite architecturesAgilempaa, responsiivista arkkitehtuuria, joka vastaa paremmin liiketoiminnan muutoksiin.  
 2. Algorithmic trust –mallejajotka takaavat yksityisyyden ja tietoturvan ilman ihmisen mukanaoloa. 
 3. Beyond siliconKokeellisia ja kalliitakin materiaaleja, esimerkiksi DNA computing and storage tai biohajoavat anturit elintarviketeollisuudessa. 
 4. Formative artificial intelligence (AI) mukautuu uusiin tilanteisiin. 
 5. Digital medigitaalinen kaksonen, monitoroivat implantit esimerkiksi tunteiden säätelyn tunnistamisessa.  

Lähde: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-drive-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2020/  

Millaisiin asioihin tuotekehityksessa on hyvä varautua? 

Gartnerin R&D Technology Investment Priorities for 2021 -raportin mukaan tuotekehityksessä haasteita aiheuttaa ja aikaavieviä kokonaisuuksia ovat: 

 • Uusiin teknologioihin tutustuminen ja asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen.  
 • Haasteita prioriteettien selvittämisessä ja arvottamisessa. 
 • Teknologia investoinnit kohdistuvat hankeportfolion hallintaan, tiedonjakamisen ja kollaboraation työkaluihin sekä tiedon analysointi ja varastointiratkaisuihin. 

Lähde: https://www.gartner.com/en/innovation-strategy/trends/research-development-priorities  

Steve Else, eli Enterprise Architecture Professional Journalin, perustajan näkemykset kokonaisarkkitehtuurin haasteista ja mahdollisuuksista 

 • Laajamittaiset KA-työkalut ovat epäonnistuneet tuottamaan arvoa asiakkaalle. 
 • Paremmin onnistuvat yksinkertaisia lähestymistapoja korostavat kokonaisarkkitehtuurin työkalut. 
 • Työkalujen haasteena on luoda näkyvyyttä ja jäljitettävyyttä investointeihin, niiden kannattavuuteen ja strategisiin tavoitteisiin. 
 • Moderni kokonaisarkkithetuuri on yksinkertaista, älykästä, helposti toteutettavaa ja käytettävää ja hyvin integroitua. 
 • Yhteistyö ja integraatio ovat avainasioita organisaation kyvyssä tuottaa parempaa päätöksentekoa. 

Alan haasteet 

 • KA-työkalujen pitää tarjota tänä päivänä kyvykkyys analysointi- ja simulointivaihtoehtoja, ehkä AI-avusteisesti. 
 • Integroitavuus, KA-työkalujen yhdistäminen muihin hallinta-frameworkeihin ja työnkulkuihin. 

Lähde: https://eapj.org/  

Näin Architecture and Governance Magazinessa kirjoitetaan kokonaisarkkitehtuurin tulevaisuudesta 

Marc Lankhorst (BIZZdesign, ArchiMate) mukaan: 

 • Selkeä suuri trendi on lisääntynyt huomio joustavuuteen ja mukautuvuuteen. Näihin yhdistyy kasvava tarve jatkuvuussuunnittelulle. Syynä ovat kyberturvallisuusuhkat ja jo toteutuneet vahingonteot. 
 • Yritysten pitää ymmärtää oman toimintansa lisäksi kaikki sidokset muihin omassa ekosysteemissään: Yhteistyö on välttämätöntä.
 • Riskien analysoiminen ja pienentäminen on usein reaktiivista, eteenpäin katsovissa yrityksissä investoidaan adaptiivisuuteen ja muutosvalmiuteen.

Oliver Cronk (A&G päätoimittaja): 

 • Uskoo pilvimigraation jatkuvuuteen ja siihen, että on-premise-ratkaisuista ja -teknologioista kuten VPN luovutaan.
 • Yritykset tarvitsevat pilven joustavuutta ja ketteryyttä. Samalla tarvitaan tapoja hallintaan ja turvallisuuteen monimutkaistuvissa ympäristöissä.
 • Oliver Cronkin ajatuksia voi seurata hänen Youtube-kanavalla Architect Tomorrow: https://www.youtube.com/channel/UCLmh__moxi_vEoJvoMSXMyQ  

Gabriel Gomane (Mega) mukaan: 

 • Arkkitehtuuri auttaa sopeutumaan uuteen normaaliin.
 • Ymmärrä liiketoiminnan tarpeet nopeuttaaksesi digitalisoitumista.
 • Työkaluja: customer journey map, arvovirta kuvaaminen johon on liitetty kyvykkyydet.
 • Edellisten perusteella arkkitehti luo arkkitehtuuriin muutokset, jotka varmistavat uuden normaalin mahdollistajat.
 • Turvallinen arkkitehtuuri:  Kyberriskit, tunnista vanhenevat teknologiat, toteuta infrakuvaukset, joissa näkyvät tietoturvaelementit.

Mike Walker (Dell) mukaan: 

 • Balanssi kovien ja pehmeiden taitojen suhteen on tärkeää
 • Arkkitehtuuri koostuu osaamisesta sekä tunneälystä (Emotional intelligence EI) eli organisaatioissa tarvitaan tasapainoa älykkyysosamäärän (IQ) ja tunneälyosamäärän (EQ) välillä
 • Taidot kulminoituvat arkkitehdissa, joka tasapainoilee strategisen johdon ja liiketoiminnan sekä toisaalta toteuttavan osapuolen, teknologian ja toteutusten välillä.
 • Walkerin ajatuksia voit lukea lisää hänen blogista: https://www.mikejwalk.com/

Lähde:  https://www.architectureandgovernance.com/  

Yhteenveto 

Kokonaisarkkitehtuurin trendit koronapandemian jälkeen: 

 • Työn monimuotoisuuden hallitseminen. 
 • Datan tehokas käyttö. 
 • Analytiikka ja ymmärryksen jakaminen, johdon konsultointi. 
 • Yhteistyö ja kommunikaatio 
 • Riskienhallinta ja jatkuvuussuunnittelu. 

Top 5 trendit kokonaisarkkitehtuurin liittyen: 

 • Fokuksessa arvontuotanto, yksinkertaiset lähestymistavat. 
 • Strategian ja tavoitteiden kartoittaminen, näkyvyyden luominen liiketoiminnan ja IT:n välille. 
 • To-be arkkitehtuuri, tavoitetilat ja skenaariot. 
 • Datan automatisoiminen, integraatiot, automated discovery. 
 • Suorituskyky ja ohjelmistojen asiakaskokemus.   

Etsimme Arterilla jatkuvasti kehitysideoita, joilla voimme auttaa asiakkaitamme arjen haasteissa, laadukkaan toiminnan varmistamisessa ja kehittämisessä

Kiitos asiakkaillemme, jotka ovat mukana kehittämässä ohjelmistojamme!

Juuri sinun ideasi voi olla sellainen, joka tuo arvoa monille asiakkaillemme ja jota voimme lähteä yhdessä toteuttamaan. Olemme luoneet muutamia erilaisia konsepteja, joilla näitä toteutuksia tehdään, voit keskustella näistä asiakasyhteyshenkilösi tai tuoteomistajien kanssa, etsitään yhdessä sopivin ratkaisu.

Lähetä meille kehitysehdotuksia tämän lomakkeen kautta.

Suosittelen sinulle:

👉 ARC-ohjelmisto sopii parhaiten eteenpäin katsomiseen | blogi
👉 Mistä liikkeelle kokonaisarkkitehtuurikuvauksissa? | blogi
👉 Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt organisaatiolle – Kaikki kokonaisarkkitehtuurista | blogi

Kirjoittaja

Salla vastaa Arterin tutkimus- ja kehitysyksiköstä. Hän on kokonaisarkkitehtuuriasiantuntija, jolla on pitkä kokemus myös tietojärjestelmähankkeista, laatujohtamisesta ja mallintamisesta. Hän on kiinnostunut tuomaan Arterin ohjelmistoja ja palveluja rohkeasti digiaikakauden uusille kehittämisalueille. Vapaa-ajalla hänet tapaa marttailemasta tai matkustelemasta käsitöiden ja taiteen parissa.

Liittyvät materiaalit