Blogi

Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli Arterin tapaan

Edellisessä kirjoituksessani annoin itselleni ja Arter-konsulteille kokonaisarkkitehtuuria kotiläksyksi ja nyt ajattelin vähän purkaa sitä, millaisia asioita olemme sen jälkeen työstäneet.

Uskon että monet lukijoista ovat olleet mukana kokonaisarkkitehtuuriprojektissa, jossa on työstetty jokin kokonaisarkkitehtuurin osa-alue tai pahimmillaan ryöpätty kokonainen viitekehys kerralla projektin aikana ja sen jälkeen uskottu, että homma on nyt hoidettu eikä siihen tarvitse enää palata. Kuulostaa siltä, että projekti on ollut pakkopullaa alun perinkin, eikä sen tavoitteita ole asetettu riittävän selkeästi. Haluammekin jatkossa haastaa Arterin asiakkaan miettimään, mitä pysyviä toimintamalleja ja millaista arkkitehtuurikyyvykkyyttä nyt ollaankaan rakentamassa, jotta tehtyä työtä saadaan jatkossa hyödynnettyä. Tähän tarpeeseen tulee vastaamaan kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli.

Arkkitehtuuri ei ole projekti vaan prosessi

Kokonaisarkkitehtuurin hallinta tarkoittaa sen elinvoimaisuuden ylläpitoa ja siitä huolehtimista, että se vastaa kysymyksiin, joita sille esitetään. Tämä onnistuu vain, jos organisaatio synnyttää itselleen riittävän kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden.

Mitä kaikkea tuo kyvykkyys sitten pitää sisällään?

Organisoitumista. Kokonaisarkkitehtuurilla tulee olla vastuuhenkilö, mutta työtä pitää pystyä myös jakamaan, koska kokonaisuuden hallintaan tarvitaan substanssiosaamista muualtakin organisaatiosta.

Osaamista. KA-työtä tekevillä samoin kuin johdollakin tulee olla riittävä osaaminen ja ymmärrys kokonaisarkkitehtuurin roolista yrityksessä.

Systematisoimista. Kokonaisuuden hallintaan tulee luoda omat prosessinsa ja aikataulunsa, menetelmänsä ja mittarinsa. Kyse on kehittämistoiminnasta, tavoitteellisesta parantamisesta, jossa siirrytään nykytilasta suunnitelmallisesti kohti tavoitetilaa.

Työkaluja. Työn tekeminen helpottuu huomattavasti, jos käytössä ovat sopivat tietojärjestelmät ja teknologiat. Kokonaisuutta on helpompi hahmottaa visuaalisesti ja sitä varten tarvitaan kaaviotyökaluja ja yhteyskarttoja.

Tietoa. On valittava kokonaisarkkitehtuurissa tarkasteltavat käsitteet ja kerättävä niistä tietoa. Tietoa on kerättävä myös tiedosta ja sen suhteesta muuhun kokonaisuuteen.

Jos organisaatiossasi on tarvetta käydä läpi tai luoda näitä käytäntöjä ja kyvykkyyksiä, ottakaa rohkeasti yhteyttä. Arterin konsultit tulevat mielellään suunnittelemaan ratkaisuja yhdessä kanssanne.

Kasvata organisaationne kokonaisarkkitehtuuriosaamisen kyvykkyyttä. Lataa Arterin ilmainen Kokonaisarkkitehtuurin pikaopas

Kirjoittaja

Salla vastaa Arterin tutkimus- ja kehitysyksiköstä. Hän on kokonaisarkkitehtuuriasiantuntija, jolla on pitkä kokemus myös tietojärjestelmähankkeista, laatujohtamisesta ja mallintamisesta. Hän on kiinnostunut tuomaan Arterin ohjelmistoja ja palveluja rohkeasti digiaikakauden uusille kehittämisalueille. Vapaa-ajalla hänet tapaa marttailemasta tai matkustelemasta käsitöiden ja taiteen parissa.

Liittyvät materiaalit