Artikkelit

Leanista voimaa prosessien auditointeihin

Leanin ydinajatus on virtauksen maksimointi ja hukan poistaminen, eli perimmiltään kyse on liiketoiminnan toteuttamisesta kannattavasti. Mutta kuinka voimme tietää varmasti, mikä organisaation nykytila on, ja kuinka organisaatio juuri nyt toimii? Tai vastaavasti, jos tiedämme auditoinnin tuloksena, mikä nykytila on, kuinka voisimme Leanin avulla tehostaa toimintaamme?

Leanin avulla voidaan saada lisää voimaa auditointeihin, ja potkua prosessien kehittämiseen, kun asiaa aletaan purkamaan esimerkiksi alla olevin kysymysten avulla:

  1. Mitkä ovat palvelun/toiminnan ongelmat asiakkaan tai oman organisaation kannalta?
  2. Kuka on vastuussa palvelusta asiakkaan näkökulmasta päästä päähän?    
  3. Miten työpyynnöt saadaan asiakkaalta?    
  4. Kuka aikatauluttaa ja priorisoi toimintaa asiakastilausten perusteella? 
  5. Kuinka sujuvaa työ on?
  6. Miten työt siirretään priorisoinnin jälkeen tiimistä toiseen?    
  7. Miten tarvittavat tiedot toimitetaan tähän työvaiheeseen?    
  8.  Miten kehittäisit tätä työvaihetta?   

Lataa Qualitas Fennican kouluttajan Jussi Moision laatima opas, jossa pureudutaan aiheeseen lisää, aina prosessien kehittämiskohteista, asiantuntijatyön sujuvoittamiseen.

Täyttämällä sähköpostisi ja lataa Leanista voimaa prosessien auditointehin -artikkeli:

Kirjoittaja

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.