Artikkelit

Sisäisen auditoinnin malliraporttipohja

Auditointi on puolueeton arviointi, jonka avulla voidaan tutkia tai todentaa, täyttääkö organisaatio sille asetetut vaatimukset. Monesti tarve täyttää erilaisia vaatimuksia tulee suoraan tai välillisesti asiakkaiden suunnalta. Pitkäaikaisella ja sitkeällä työllä myös auditointien kautta organisaation jatkuvan parantamisen kulttuuria voidaan kehittää, edistää tuloksellisuutta sekä työhyvinvointia.

Audiointi suoritetaan näytteenottoperiaattella, jossa käydään järjestelmällisesti läpi kaikki arvioitavat kohdat. Jokaisesta kohdasta kirjoitetaan sanallinen selitys arvoidun kohteen tilasta, vastuutahosta, ylläpitosuunnitelmasta ja siihen liityvistä asiakirjoista.

Auditoinnin päätteeksi arvioinnista laaditaan raportti, mihin kirjataan seuraavanlaisia huomioita:

  • poikkeamia toiminnassa, kun käytännössä ei toimita kuten on sovittu tai luvattu meneteltävän.
  • kehityskohteita, jossa toimintatapaa, resursseja tai tuloksia voitaisiin parantaa.
  • vahvuuksia, jotka ovat vaatimusten mukaisia ja/tai erinomaisesti toteutettuja ja/tai tavoitteita tukevia sekä toimivat esimerkkinä muille.

Raportissa hyödynnetään usein liikennevalomääritelmää, jonka avulla raportin lukija, ymmärtää missä asioissa on kehitettävää ja mitkä asiat ovat hyvällä mallilla.

Lataa alla olevan lommakkeen avulla itsellesi sisäisen auditoinnin malliraporttipohja! 

Täytä sähköpostisi ja saat itsellesi malliraporttipohjan sisäisestä auditoinnista.

Kirjoittaja