KITO ERIKKILA

Laadunhallintaa ja prosessien kehittämistä IMS-ohjelmiston avulla

Teollisuusalalla toimiva KITO ERIKKILA on perustettu 1912. Yritys tarjoaa asiakkailleen ergonomisia kevytnosturijärjestelmiä, kääntönostureita ja nostolaitteita, jotka parantavat asiakkaiden turvallisuutta ja tuottavuutta. Asiakkaamme otti IMS-ohjelmiston käyttöönsä laadunhallintajärjestelmän ylläpitotyön ja kehitystyön tueksi.

Vuodesta 2018 lähtien yritys on ollut osa kansainvälistä KITO-konsernia. KITO ERIKKILA työllistää noin 50 henkilöä ja KITO-konserni maailmanlaajuisesti noin 2800 työntekijää. KITO ERIKKILAN toimisto ja tehdas sijaitsevat Kirkkonummella ja tuotteiden jälleenmyyjiä löytyy ympäri Suomen.

Asiakastarina tiivistetysti:

  • LÄHTÖTILANNE: Tunnistettu tarve selkeälle ja helpolle työkalulle, jolla onnistuu laadunhallintajärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen.
  • RATKAISU: Selkeä, kokonaisvaltainen ja helppokäyttöinen työkalu – IMS-ohjelmisto – laadunhallintajärjestelmän ylläpitoon, kehittämiseen ja prosessien ja työohjeiden hallintaan.
  • TULOKSET: IMSin avulla dokumentaation helppo saatavilla olo on toteutunut ja varmuus siitä, että ajantasainen dokumentaatio on kaikkien saatavilla. Johtoryhmän kanssa otettu käyttöön IMS-ohjelmiston riskienhallintaosio ja KPI eli Key Performance Indicator -mittarit ovat määritettyinä. Ohjelmistoa hyödynnetään myös laadunhallinnan kommunikointivälineenä.

Lähtötilanne

Asiakkaamme tunnisti tarpeensa selkeälle ja helpolle työkalulle, jolla onnistuu laadunhallintajärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen. Myös työkalun tarjoama tuki laadunhallintajärjestelmän kommunikointiin koettiin tärkeäksi tekijäksi toimintajärjestelmää valittaessa.

KITO ERIKKILA on 2019 ja 2020 uudistanut laadunhallintajärjestelmäänsä vastaamaan yrityksen tarpeita ja tavoitteita. Laadunhallintajärjestelmän rakentamisessa on hyödynnetty myös ISO 9001 -standardin viitekehystä.

Juuso Salomäki toimii KITO ERIKKILAssa laatupäällikkönä, hän aloitti roolissaan vuoden 2019 alussa.

Tavoitteenamme oli löytää selkeä ja kokonaisvaltainen työkalu prosessien ja työohjeiden hallintaan. Halusimme työkalun, joka tuntuu arjessa tekemistä tukevalta ei tekemistä kuormittavalta”, Juuso Salomäki summaa.

Arter oli asiakkaallemme tuttu jo ennen IMS-ohjelmiston käyttöönottoa Arterin Qualitas Fennica -organisaatiokohtaisten koulutusten osalta.

Yrityksellemme järjestetty ISO 9001 -koulutus oli selkeästi ymmärrettävä. Käytännönläheinen lähestymistapa ja miten standardin eri kappaleet tarkoittivat meidän toiminnalle saivat kiitosta esimiehiltämme. Koulutuksessa käytiin läpi esimerkiksi mitä tietty standardin kappale tarkoittaa eri kokoisille yrityksille toimintamallien ja dokumentaation suhteen.” – Juuso Salomäki.

Ratkaisu

Helppokäyttöinen IMS-ohjelmisto on selainpohjainen toimintajärjestelmän alusta, joka mahdollistaa organisaation prosessien, dokumentien, käsikirjojen, mittarien, raporttien ja riskiarviointien tuomisen yhteen paikkaan.

IMSin avulla organisaatiossa voidaan varmistaa laadukas, standardien mukainen, ympäristöystävällinen ja turvallinen toiminta.

Asiakkaamme otti IMS-ohjelmiston käyttöönsä neljän koulutuspäivän avulla. Koulutuspäivissä käytiin läpi muun muassa prosesseja ja laadunhallintaa, mittaristoa ja työturvallisuutta sekä käsikirjoja lähestyttiin auditoijan silmin konsultin avustuksella.

Ohjelmiston koulutuspäivien tavoitteena on antaa asiakkaalle työkalut jatkaa ja jalkauttaa IMS-ohjelmiston käyttöönottoa organisaatiossa. Käyttöönotto räätälöidään aina asiakkaan tarpeita vastaavaksi

Tulokset

Vaikka IMS-ohjelmisto on otettu vasta osittain käyttöön, on sen koettu tuovan sujuvuutta arkeen.

Dokumenttien helppo saatavilla olo ja varmuus siitä, että viimeisin versio dokumenteista on kaikkien ulottuvilla, on tuonut helpotusta arkeemme”, Salomäki kertoo.

Ohjelmiston käyttöönoton alkupuolella IMS on ollut  KITO ERIKKILAssa käytössä enimmäkseen esihenkilöillä ja osastonjohtajilla. Ohjelmiston avulla tiimien vetäjät ja osastojen johtajat hahmottelevat prosesseja ja hyödyntävät ohjelmistoa kommunikoinnin välineenä.

Laatupäällikkönä KITO ERIKKILAssa toimiva Salomäki kertoo, että johtoryhmän kanssa on otettu IMS-ohjelmiston riskienhallintaosio käyttöön ja KPI eli Key Performance Indicator -mittarit ovat määritettyinä ja osaa niistä on ruvettu jo ylläpitämään.

Tavoitteenamme on tuoda ohjelmisto jokapäiväiseen käyttöön koko yrityksen tasolla toimintatapojen viestimisessä sekä ylläpitämisessä”, Salomäki painottaa.

Kuva - KITO ERIKKILA OY toimitilat, asiakastarina IMS-ohjelmisto, Arter Oy
Kuva: KITO ERIKKILA

Aiheeseen liittyvää