Prevex

Ab Prevex Oy on yhtiö, jolla on takanaan yli 60-vuotinen historia. Yritys on osa KWH konsernia ja on suurin vesilukkoja valmistava yritys Euroopassa. Yhteistyö Arterin kanssa alkoi vuonna 2017 IMS-järjestelmän käyttöönotolla.

Erik Brännbacka toimii laatupäällikkönä Ab Prevex Oy:ssä ja on ollut kokonaisuudessa mukana IMSin käyttöönotosta lähtien.

Alkuperäinen tarkoitus on ollut syöttää asiakkaiden reklamaatiot IMS-järjestelmän raportit osioon”.

Erik näki kuitenkin IMSin potentiaalin suurempana ja loi uuden suunnan järjestelmän implementaatiolle. Sitouttamalla yrityksen johtoa ja kasvattamalla pääkäyttäjien ryhmää, luotiin hyvä pohja kokonaisvaltaiselle johtamisjärjestelmälle. Tämä tarkoitti IMSin eri osioiden laajempaa hyödyntämistä ja jalkauttamista pääkäyttäjien kautta koko organisaatioon.

Johtamisjärjestelmä osaksi arkea

Keräämällä pääkäyttäjiltä palautetta ja kehittämällä käytäntöjä tämän palautteen pohjalta on hyöty IMSin käytöstä kasvanut jatkuvasti. Luomalla vakaa pohja käytölle on järjestelmä saatu osaksi arjen tekemistä.  Automaattiset muistutukset auttavat niin dokumenttien, prosessien kuin riskien päivitysten seuraamista. Tämä on avustanut huomattavasti esimerkiksi ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaattien ylläpidossa.

Nyt kun sisältö on IMSissä ei tarvitse kuin seurata että se päivittyy vastuuhenkilöiden toimesta. Voin todeta, että se kyllä toimii”, kertoo Erik.

Lisäpalveluista Ab Prevex Oy:llä on käytössä IMS-Sharepoint integraatio ja teemat, joilla ohjelmiston ulkoasusta on saatu yrityksen imagoon ja toimintaan paremmin sopiva. Tekninen tuki, sekä Arterin konsulttien IMS-koulutukset keräsivät erityistä kiitosta.

Erik Brännbackan kokemusten kiteyttämä neuvo IMSin uusille käyttäjille on:

Älä pelkää, kun rakennat hierarkiaa prosesseihin ja dokumentteihin, se on vasta ensimmäinen versio. Voit kehittää sitä eteenpäin myöhemmin ilman että linkkejä tuhoutuu. Rimaa on turha nostaa alussa liian korkealle.”

Aiheeseen liittyvää