Suur-Savon Sähkö Oy

Suur-Savon Sähkö on vuodesta 1946 lähtien toiminut organisaatio, jonka perustehtävänä on toimittaa energiaa ja siihen liittyviä palveluita asumisen, yritystoiminnan ja vapaa-ajan tarpeisiin. Vuonna 2020 asiakkaamme työllisti 120 henkeä ja konsernin liikevaihto oli 154,9 miljoonaa euroa.

Suur-Savon Sähkön jakaa toimintansa kolmeen kokonaisuuteen:

 • Lumme Energia myy sähköä kaikkialle Suomeen.
 • Järvi-Suomen Energia huolehtii sähkön jakelusta Järvi-Suomen alueella.
 • Lempeä toimittaa ympäristöystävällistä kaukolämpöä järvisuomalaisiin koteihin ja kiinteistöihin.

Asiakastarina tiivistetysti:

 • LÄHTÖTILANNE: ARC- ja IMS-ohjelmistojen hyödyntäminen Suur-Savon Sähkön IT-osaston tärkeimpiin tavoitteisiin pääsyssä.
 • RATKAISU: ARC-ohjelmiston käytön laajentaminen ISO 27001 -standardin mukaiseen tietoturvallisuuden hallintamalliin.
 • TULOKSET: Ohjelmistojen avulla holistinen ymmärrys siitä, miten toimitaan, mitä tehdään, mitä tietoa käytetään ja millä tavoin tieto liikkuu ja integroituu.

Suur-Savon Sähkö hyödyntää laajasti ARC- ja IMS-ohjelmistoja toiminnassaan – tutustu organisaation IT-osaston tapaan

Suur-Savon Sähkön IT-toiminnolla on kolme tärkeää tavoitetta, joiden toteutumista asiakkaamme tukee ARC- ja IMS-ohjelmistojen avulla:

 1. Turvata organisaation perustoiminta –  IMS- ja ARC-ohjelmistot tarjoavat kattavan näkymän yrityksen prosesseihin ja tietovirtoihin sekä tietoryhmiin. Tiedon visualisoinnin avulla esimerkiksi IMS-ohjelmiston piirtoeditorin avulla piirrettävien prosessikuvauksien ja ARC-ohjelmiston yhteyskaavion avulla organisaatio pystyy visualisoimaan toimintaansa ja sitä kautta ymmärtämään paremmin toimintansa kokonaiskuvaa.
 2. Tehostaa ja kehittää organisaation perustoimintaa – Kun prosessit ja tietovirrat on kuvattu, niitä on helpompi kehittää ja tehostamisen paikkoja on helpompi havaita.
 3. Uudet lähdöt ja innovaatiot – Laaja ymmärrys organisaation tuottamasta ja käyttämästä datasta, tietoryhmäkatalogin ja tietovirtakuvausten muodossa, mahdollistavat uusien datapohjaisten lähtöjen tunnistaminen.

Suur-Savon Sähkölle ARC- ja IMS-ohjelmistot ovat IT-arkkitehtuurin työkaluja, joiden avulla asiakkaamme pystyy kehittämään toimintaansa omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

ARC-ohjelmisto on ollut käytössä vuodesta 2018 lähtien ja IMS-ohjelmisto on tullut käyttöön vuoden 2021 aikana.

Loppuvuodesta 2020 Arterin vanhemman konsultin, Jari Saalin, johdolla asiakkaamme on laajentanut ARC-ohjelmiston käyttöä, lisäämällä sinne Arterin kehittämän, ISO 27001 -standardiin perustuvan tietoturvallisuuden hallintamallin viitekehyksen.

IMSin puolelle asiakkaamme on mallintanut liiketoiminta- ja tukitoimintoprosessejaan. Tehtyjä prosessikuvauksia on myös hyödynnetty ARC-ohjelmiston puolella, jonne kuvaukset ovat linkitetty suoraan IMSistä.

Tutustu tarkemmin ARC- ja IMS-ohjelmistoihin:

ARC- ja IMS-ohjelmistojen tuottamat hyödyt – holistinen ymmärrys organisaation toiminnasta ja Arterin valmis tekninen viitekehys tietoturvallisuuden hallintamallille

Ohjelmistojen avulla saamme holistisemman ymmärryksen siitä, miten toimitaan, mitä tehdään, mitä tietoa käytetään ja millä tavoin tieto liikkuu ja integroituu”, Milla Ratia, Suur-Savon Sähkön digitalisaatiojohtaja, kertoo.

Milla kokee myös ohjelmistojen dynaamisuuden tuottavan erityistä hyötyä heidän tarpeisiinsa nähden:

ARC- ja IMS-ohjelmistojen toiminnallisuuksia yhdistelemällä pystymme näkemään esimerkiksi, miten liiketoimintaan suunnitellut muutokset vaikuttavat tietoon tai järjestelmäkenttään.”

Pekka Nurmi, Suur-Savon Sähkö Oy:n Teknologia ja tietoturva -yksikön päällikkö, kertoo olleensa tyytyväinen kyberturvallisuuden hallintamallin rakentamisen projektiin Arterin kanssa:

Hyvin vedetty projekti, joka eteni hyvässä järjestyksessä. Projektia vetänyt henkilö oli perehtynyt aiheeseen hyvin ja osasi ohjata oikealla tavalla meitä eteenpäin. Tukea on myös saanut tarvittaessa.”

Rakensimme teknisen viitekehyksen tietoturvallisuuden hallintamallille Arterin avulla, osaamisemme kasvoi projektin myötä ja saimme tukea siihen, miten asioista kannattaa ajatella”, Milla jatkaa tietoturvallisuuden hallintamallin rakentamiseen liittyen.

Tulevaisuuden tavoitteet ARC- ja IMS-ohjelmistojen hyödyntämisen suhteen

Asiakkaamme hyödyntää ARCia puolioperatiivisena IT-työkaluna. Alla muutama esimerkki siitä, kuinka ARC- ja IMS-ohjelmistojen käyttöä on tarkoitus kehittää tai jatkaa Suur-Savon Sähköllä:

 • ARC-ohjelmistoonkuvaukset toiminnasta, jotka vastaavat todellista tekemistä tietovirtojen ja järjestelmäkentän puolesta. Näin ohjelmistossa olevaa tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen tukena.
 • Suur-Savon Sähkön on tarkoitus hyödyntää ARCin käyttömahdollisuuksia tietoturvallisuuden hallintamallin lisäksi tulevaisuudessa muissakin kokonaisuuksista. Yhtiön strategiset ja taktiset kyvykkyydet ovat yksi mahdollinen kokonaisuus, jonka työstämiseen asiakkaamme pohtii hyödyntävänsä ARCia ja Arterin asiantuntijuutta.
 • Lisäksi, digitalisaatiojohtaja Milla Ratia, kertoo hänen yhtenä tavoitteena olevan kasvattaa datan hyödyntämisen mahdollisuuksia liiketoimintojen kehittämisessä, esimerkiksi ARC-ohjelmiston katseluoikeuksien avulla. Katseluoikeuksien avulla ARCista voi käydä katsomassa etukäteen määriteltyjen oikeuksien puitteissa, miten esimerkiksi suunnitteilla oleva muutos vaikuttaa prosesseihin tai tiedon liikkumiseen.

ARC-ohjelmiston avulla vaikeasti hahmotettavat kokonaisuudet on mahdollista visualisoida helpommin ymmärrettävään muotoon. Esimerkiksi ARCin yhteyskaavion avulla on mahdollista nähdä, mitä ohjelmistoja ja millaista tietoa organisaatiossa tuotetaan ja käytetään, tiettyyn palveluun tai asiakasryhmään liittyen. Alla video yhteyskaavion toimintaperiaatteesta.

Lue lisää aiheesta:

👉 Tutustu Tietoturvallisuuden hallinta -palvelukokonaisuuteen tästä.
👉 Näin rakennat tietoturvallisuuden hallintamallin -pikaopas | ladattava materiaali
👉 ISO 27001 -standardin 10 keskeistä vaatimusta | blogi

Aiheeseen liittyvää