Tampereen Konepajat Oy

IMSin laaja-alainen käyttö

Tampereen Konepajat Oy työllistää yli 200 työntekijää ja tytäryhtiöitä yrityksellä on viisi kappaletta. Tytäryhtiöden toiminta liittyy metalliteollisuuden laitteiden valmistamiseen, teräsrakenteiden valmistamista rakennusteollisuuden tarpeisiin sekä tiehankkeisiin. Myös metsäkoneiden sekä maaperätutkimuslaitteiden suunnittelu ja valmistaminen kuuluvat organisaation osaamisalueisiin.

Asiakastarina tiivistettynä:

  • LÄHTÖTILANNE: Toiminnan sertifioinnin myötä toiminnan dokumentaatioon tarvittiin yksinkertainen ja luotettava hallintatapa.
  • RATKAISU: IMS-ohjelmisto, toimintajärjestelmän alusta, jonka avulla toiminnan dokumentaatio ja sen ylläpitäminen onnistuu ketterästi ja paikkariippumattomasti.
  • TULOKSET: Tiedonhallinnan yksinkertaistuminen konsernitasolla ja sertifikaattien auditointiin valmistautuminen helpottunut. Toiminnan mittaaminen ja raportointi ohjaamassa ja sujuvoittamassa arjen toimintaa yli 200 työntekijää työllistävässä organisaatiossa.

Lähtötilanne

Toiminnan ja sertifikaattien ylläpitämiseen asiakkaamme halusi löytää yksinkertaisen ja luotettavan tavan. Asiakkaamme laatupäällikkönä työskentelevä Ari Lumppio kertoo esimerkiksi käsikirjojen ja toimintaohjeiden olleen aiemmin Word-dokumenttien muodossa.

Myös toimintaa ohjaavat sertifikaatit vaikuttivat siihen, että toimintajärjestelmän hankkimisen tarpeeseen. Tampereen Konepajojen yhdelle tytäryhtiöistä oli myönnetty ISO 14001 ja ISO 9001 -sertifikaatit.

Ratkaisu

Tampereen Konepajat Oy on hyödyntänyt IMS-ohjelmistoa jo vuodesta 2013 lähtien. SaaS-pohjainen toimintajärjestelmän alusta, IMS, auttaa organisaatioita arjessa, laadunhallinnassa sekä strategian jalkauttamisessa.

Tänä päivänä Tampereen Konepajat Oy:ssa hyödynnetään jo valtaosaa IMS-ohjelmiston osioista, joita ovat prosessit, käsikirjat, dokumentit, mittarit, raportointi ja riskit.

Asiakkaamme hyödyntää IMS-ohjelmistoa aina konsernin johtajasta eri yksiköiden tuotannon työntekijöihin saakka. Ohjelmiston käyttöoikeudet määräytyvät aina toimenkuvauksen perusteella.

Tiedonhallinta konsernitasolta on yksinkertaisempaa, kun kaikki virallinen tieto on yhdessä portaalissa. Meillä tiedon jaottelu menee jotakuinkin niin, että tuotteisiin liittyvä tieto on tuotannonohjausjärjestelmässä ja kaikki muu virallinen informaatio on IMSissä”, kertoo Tampereen Konepajoilla laatupäällikkönä toimiva Ari Lumppio

Tulokset

Toimintaamme ohjaavat prosessikaaviot ovat kuvattuna IMSissä, ja kaaviot ovat linkitetty Toimintakäsikirjaamme”, Ari Lumppio kuvailee.

Lisäksi Ari mainitsee IMSin olleen edesauttamassa toiminnan sertifioimisessa. Auditointien sujuvuus on helpottunut huomattavasti, kun asioita ei tarvitse etsiä eri tietolähteistä.

Asialla on ollut vastaava vaikutus, kuin auton vuosikatsastukseen meno likaisella vai puhtaalla autolla”, Ari kuvailee.

Millä tavoin IMSin toiminnallisuuksia ja eri isoita hyödynnetään?

Dokumentit-osio

Toimintakäsikirjaa ylläpidetään IMSin käsikirja-osion avulla, kuten myös muita asiakkaamme toimintaa ohjaavia käsikirjoja aina sertifikaatteihin liittyen ja pelastautumissuunnitelmiin saakka.

Dokumentit-osiota hyödynnämme laajasti, sieltä löytyy dokumentaatiotoa Vaarallisten aineiden siirtoasiakirjoista, hitsaajien pätevyystodistuksiin aina kiinteistön laitteistojen huoltoraportteihin saakka. Luonnollisesti toiminta- ja työohjeet löytyvät myös IMSin dokumentit-osiosta” Ari kertoo.

Mittaristo-osioon dataa ulkoisesta tietolähteestä

Tampereen Konepajat Oy hyödyntää IMS-ohjelmiston mittaristoa laajasti. Mittaristoon tuotetaan data tuotannonohjausjärjestelmistä ulkoisten tietolähteiden kautta. Mittaristosta löytyy niin talouden tunnusluvut kuin koulutusasteiden tilanne sekä turvallisuuden perusindikaattorit.

IMS-ohjelmisto on asennettu asiakkaan omalle serverille ulkoisen tietolähteen hyödyntämisen vuoksi.

Raportit-osio tiiviinä osana arjen toimintaa

Raportit-osioita käytetään muun muassa turvallisuushavaintojen-, poikkeamien-, koulutustietojen-, auditointien- ja henkilötyytyväisyyden raportointiin.

Asiakkaamme hyödyntää auditointien poikkeamien käsittelyssä Raportit-osion aliraportointitoiminnallisuutta, jonka avulla poikkeamien seuranta onnistuu pääraportin kautta.

IMS-ohjelmiston raportteihin on mahdollista linkittää tehtäviä tai toisia raportteja, joiden avulla isompiakin kokonaisuuksia tai tiettyyn aiheeseen liittyvät raportoinnin voidaan linkittää toisiinsa.

Riskit-osio

Ari Lumppio kertoo IMS-ohjelmiston riskit-osiossa heidän ylläpitävän työturvallisuuden riskiarviointien yhteenvetoja sekä liiketoiminnan dokumentoittuja riskejä ja niiden mahdollisuuksia.

IMS-toimintajärjestelmän riskit-osio linkittyy ohjelmiston muihin osioihin linkityksen kautta. Riskien liittäminen prosessikaavioon, mittareihin ja käsikirjoihin täydentää hyvin standardien mukaista toimintaa ja tietoon perustuvaa päätöksen tekoa. Riskienhallinta on tänä päivänä olennainen osa kokonaisvaltaista laatu- ja toimintajärjestelmää.

Aiheeseen liittyvää