Tarkmet

Tarkmet Oy on vuonna 1999 perustettu yritys, joka tarjoaa suunnittelua, alihankintaa, tuotteita ja järjestelmiä teollisuuden tarpeisiin. Tarkmet työllistää noin 20 henkeä, joista enemmistö työskentelee yrityksen päätoimipisteellä Vaasassa. Hallustaan yritykseltä löytyvät ISO 14001ISO 9001 sekä OHSAS 18001 standardit.

Lähtötilanne

IMS-ohjelmisto hankittiin yritykseen ensisijaisesti selkeyttämään dokumentinhallintaa ja linkityksiä niiden välillä yhdessä paikassa. Lisäksi Tarkmetille oli tärkeää löytää helppokäyttöinen työkalu ja yhteinen paikka kuvatuille prosesseille.

Lisäarvoa IMS-ohjelmiston käyttöön ovat tuoneet muun muassa prosessien vaihekuvaukset, vastuut, tietojen helppo päivitys, versiointi, käsikirjat, dokumenttipuun helppo muokattavuus ja tehtävät.

IMS on tuonut yleisesti järkeä ja kätevyyttä työskentelyyn”, kiteyttää työsuojelupäällikkö Sanna Pelkonen.

IMS-ohjelmiston käyttöönotto viiden työpajapäivän avulla

Ohjelmiston käyttöönotossa käytiin järjestelmällisesti viiden työpajapäivän aikana läpi IMS-ohjelmiston eri osiot konsultin kanssa. Suosituksia ohjelmistosta oli jo entuudestaan ystäviltä, mutta varsinaista käyttökokemusta ohjelmistosta ei ollut.

Opimme joka päivä jotain uutta ja onneksi uudetkin asiat oli helppo sisäistää”, Pelkonen kertoo.

Käyttöönottoprojektin päätavoitteena oli saada sekä dokumenttien että prosessien hallinta helpommaksi ja selkeämmäksi. Asetetut tavoitteet täyttyivät ja lisäksi ohjelmisto on jalkautunut hyvin koko henkilöstön jokapäiväiseen käyttöön. Uutta sisältöä luodaan jatkuvasti.

IMS otettiin vastaan positiivisesti, koska se vastaa niin moniin haasteisiin kerralla”, summaa Pelkonen.

Konsultti neuvoi ja opasti tekemistä

Työpajapäiviä varten konsultti lähetti osallistujille jo etukäteen hieman teoriaa ja ennakkotehtäviä.

Tutustuimme aiheeseen, vastailimme kysymyksiin ja etsimme tarvittavaa materiaalia etukäteen. Olisi varmaan pärjännyt valmistautumattakin, mutta näin saimme itse paljon enemmän irti”, Pelkonen muistelee.

Itse työpajapäivät alkoivat konsultin johdatuksella päivän aiheeseen teorian kautta, jonka jälkeen siirryttiinkin pian IMS-ohjelmiston puolelle tekemään ja rakentamaan itse asioita käytännössä. Teoria kulki tekemisen rinnalla koko päivän.

Konsultti pääasiassa neuvoi ja opasti tekemisessä. Hän osasi myös tarpeen tullen kyseenalaistaa ja neuvoa miten joitain asioita ei kannata tai kannattaa tehdä. Konsultti tarjosi hyviä esimerkkejä ohjelmiston käytöstä.”

Tarkmetin oma projektiryhmä oli mukana ottamassa vastaan tietoa ja koulutusta, sekä rakentamassa sisältöä IMS-ohjelmistoon. Tämän jälkeen he ovat ottaneet muutkin mukaan ja vieneet oppejaan sisäisesti eteenpäin.

IMS-Tietokirjasta apua tulevaan

Käyttöönoton lopulla konsultti antoi projektiryhmälle IMS-tietokirjan tukemaan itsenäistä työtä tulevaisuudessa.

Tarkoituksena on lukea kirja ajatuksella läpi, sillä se tuntuu olevan hyvin tietopitoinen paketti. Sieltä voi tarkastaa itsekin asioita jälkikäteen”, Pelkonen kiteyttää.

Aiheeseen liittyvää