Blogi

IMS Mobile – kirjaa raportteja ja lue dokumentteja sekä käsikirjoja mobiililaitteellasi

Mikä IMS Mobile on?

IMS Mobile on IMS-ohjelmiston käytön tueksi luotu mobiilisovellus. Nykyistä IMS Mobile versiota voi käyttää muun muassa:

 • raporttien kirjaamiseen,
 • dokumenttien,
 • prosessikuvausten katsomiseen
 • sekä käsikirjojen lukemiseen.

Sovelluksessa on käyttäjällä käytettävissä kaikki IMSin kieliversiot.

IMS Mobilen julkaisuversiot:

 • Ensimmäisessä julkaistussa versiossa IMS Mobile sisälsi raporttiosion. Keskeisin ominaisuus oli raporttien täyttäminen mobiililaitteella.
 • Kesällä 2021 julkaisimme IMS Mobile 2.0.0 version, joka sisälsi uutena osiona dokumentit. Käyttäjä pystyy osiossa hakemaan dokumentteja ja lukemaan niitä.
 • Syksyllä 2021 julkaisimme IMS Mobile 3.0.0 version, joka sisälsi uutena osiona käsikirjaosion, jossa käyttäjä pystyy lukemaan käsikirjoja.
 • Alkuvuodesta 2022 julkaisimme IMS Mobile 4.0.0 version, joka sisälsi uutena osiona prosessiosion, jossa käyttäjä pystyy tarkastelemaan prosessikaavioita ja niihin liittyviä tietoja.

IMS Mobile palveli asiakkaitamme ennen kesää 2021 MOF-nimellä ilman dokumenttien ja käsikirjojen lukumahdollisuutta.

Katso toukokuussa 2022 pidetyn IMS Mobileen liittyvän webinaarin tallenne ja tutustu, millaista apua IMS Mobile voi tuoda omaan toimintaanne.

Kirjaa havainnot poikkeamista heti havaintohetkellä paikka- ja aikariippumattomasti IMS Mobilen avulla

IMS Mobile mahdollistaa esimerkiksi poikkeamien kirjaamisen heti havaintohetkellä tai vaikkapa erilaisten tarkastuskierrosten raportoinnin mobiililaitteella.

Henkilöstö saa tarvittavat ohjeet ja lomakkeet käyttöön heti tilanteen tulleen. Lisäksi käsikirjoihin viety tieto on aina saatavilla.

Jos vaikkapa poissaolokäytännöt on ohjeistettu organisaationne käsikirjoissa, pääsy kyseiseen tietoon on työntekijän saatavilla poissaolotilanteessa mobiililaitteen kautta.

Raporttipohjissa on listattu kaikki tasot ja raporttipohjat, joihin käyttäjälle on annettu IMS:ssa katsojaoikeudet.

Mikäli henkilöstöllä on tarvetta tarkastella IMS-ohjelmiston prosessikuvauksia mobiilissa, on sekin nyt mahdollista uuden IMS Mobile -prosessit osion kautta.

IMS Mobilen Prosessit-osiossa voit tehdä seuraavia toimintoja: 

Prosesseissa voit tehdä seuraavia toimintoja:

 • Etsiä prosesseja nimen mukaan
 • Navigoida prosessihierarkiassa
 • Lukea prosessiin liittyvä tietoja (dokumenttinäkymä)
 • Katsoa prosessikaaviota ja sen eri versioita
 • Ladata koko prosessikuvauksen PDF:ksi luettavaksi mobiililaitteella

IMS-ohjelmiston prosessiosion kolmisivutekniikka on toteutettu IMS Mobilessa niin, että kun prosessikuvauksen lataa PDF-tiedostona, esitetään dokumentissa ensin yhteenvetosivu prosessista tietoineen, prosessikaavio ja lopuksi vaiheiden kuvaukset taulukkomuodossa.

IMS Mobilen Raportit-osiossa voit tehdä seuraavia toimintoja:

 • Etsiä raportteja ja tasoja nimen mukaan.
 • Selata raporttitasoja.
 • Avata raporttipohjia ja selata raportteja.
 • Esikatsella raporttipohjaa.
 • Aloittaa uuden raportit.

Raportin lisääminen tehdään samalla tapaa kuin IMSissä. Raportin tiedot sisältävät otsikon, vastuuhenkilön, aikarajan, arkaluontoisuuden sekä muut luodut kentät.

Raportille voit liittää kuvia tai tiedostoja mobiililaitteeltasi. Liitteiden enimmäismäärä on 50Mt/raportti. Raportin voi tallentaa luonnokseksi tai lähettää vastuuhenkilöille tai käsittelijöille IMS Mobilella.

IMS Mobilen avulla voit lukea täytettyjä raportteja, jotka olivat kirjattu järjestelmään silloin, kun viimeksi mobiiliyhteys oli käytössäsi mobiililaitteellasi. Voit laatia raportteja ilman internet-yhteyttä ja voit tallentaa niitä luonnoksena sovellukseen. Jos raporttia yrittää lähettää ilman internet-yhteyttä, menee raportti jonoon ja raportti lähetetään automaattisesti seuraavan kerran, kun internet-yhteys on päällä.

IMS Mobilen Dokumentti-osiossa voit tehdä seuraavia toimintoja:

 • Etsiä dokumentteja ja tasoja nimen mukaan.
 • Selata dokumenttitasoja.
 • Lukea dokumenttiin liittyvä tietoja (dokumenttinäkymä).
 • Ladata dokumentin luettavaksi mobiililaitteella.
  • Tiedostot ladataan alkuperäisessä muodossa.
  • Verkkodokumentit muunnetaan PDF-muotoon.
  • Dokumenttilinkit avataan selaimessa.

Erityyppisten dokumenttien lukeminen tapahtuu mobiililaitteen omilla ohjelmistoilla. Jos käytössä on paljon esim. Microsoft Office -dokumentteja, niiden lukeminen on syytä tehdä Microsoftin sovelluksilla tai organisaationne tavan mukaisesti.

IMS Mobilen Käsikirjat-osiossa voit tehdä seuraavia toimintoja:

 • Etsiä käsikirjoja.
 • Ladata käsikirjoja PDF:ksi luettavaksi mobiililaitteella.

IMS Mobile tekee työtä ohjaavaan dokumentaation äärelle pääsystä helppoa

Työtäohjaavan dokumentaation käyttötarpeet voivat olla suunniteltuja tai tulla yllätyksenä, eikä aina tietokonetta ole saatavilla.

Tietojen kirjaaminen tai tietoihin pääsy pitäisi olla kuitenkin helppoa ja vaivatonta – IMS Mobilen avulla se on mahdollista.

IMS Mobile, Arter Oy
IMS Mobile, IMS-ohjelmiston mobiilisovellus. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.

Näin saat IMS Mobilen käyttöösi

IMS Mobile aktivoidaan erillisellä sopimuksella organisaation käyttöön kertaluontoisesti.

Kun IMS Mobile on asiakkaan IMS-järjestelmässä käytössä, ohjelmiston käyttäjät voivat ladata sovelluksen ilmaiseksi omille mobiililaitteilleen:

Käyttäjät kytkevät sovelluksen IMS-ohjelmiston omaan käyttäjäprofiiliin lukemalla QR-koodin IMS-ohjelmistosta. Käyttäjille näytetään IMS Mobilessa niitä sisältöjä, joihin heillä on IMS-ohjelmistossa muutenkin oikeudet.

Mikäli haluat ottaa IMS Mobilen organisaatiossanne käyttöön, olethan yhteydessä Arterin tekniseen tukeen:

Laatukriteerit ohjaavat IMS Mobile -sovelluksen kehitystyötä

Sovelluskaupat vaativat, että ohjelmistot, täyttävät heidän määrittelemät laatustandardit. Ohjelmistojen täytyy olla teknisesti ajan tasalla, tietoturvallisia ja yleisestikin toimivia.

Kun ohjelmisto tai päivitys viedään sovelluskauppaan, niin julkaisu tapahtuu heidän käytäntöjen mukaisesti. Julkaisuprosessi sisältää ns. teknisen tarkistuksen ja mahdollisen manuaalisen testauksen.

Näin asiakkaamme hyödyntävät IMS Mobilea

Keski-Uudenmaan sote:

 • IMS Mobile eli IMS-ohjelmiston mobiiliversio koetaan Keusotella hyväksi toiminnallisuudeksi, sillä organisaatiossa on paljon kentällä liikkuvaa henkilöstöä. Esimerkiksi turvallisuuskävelyä suorittaessa, henkilö pystyy kävelynsä aikana täyttämään asiaan liittyvän raportin suoraan IMSiin paikasta riippumatta vaikka puhelimella.​
 • Ohjelmisto mahdollistaa ketterän raportoinnin ja sitä kautta antaa tietoa siitä tilanteesta, joka rakennuksissa ja yksiköissä konkreettisesti turvallisuuden osalta on sillä hetkellä.
 • Suurena etuna on kameran käyttö mahdollisuus. Esimerkiksi vaaraa aiheuttavat pisteet yksikössä, voidaan tallentaa kuvana, jälkikäteen käytettäväksi ja liittää osaksi turvallisuuskävelyn raporttia. Tiedon siirtäminen raportointiin käytettäväksi on tehty IMS mobiilisovelluksen kautta varsin helpoksi ja nopeaksi toiminnaksi.

IMS-ohjelmisto näkyy tällä hetkellä PRP-Plasticin toiminnassa erityisesti:

 • Poikkeama-, asiakas- ja toimittajapalautteiden kautta, joita kerätään IMSin avulla.​
 • Informatiivisten toiminnan mittarien seuraamisena, mittarit on luotu juuri PRP-Plasticin tarpeisiin.​
 • Ryhtiliike poikkeamien kirjaamisessa IMSin raporttien kautta ja Arterin IMS Mobile -mobiiliraportointi sovelluksen avulla.​
 • Raporttien hyödyntäminen tiedon keruussa. Esimerkiksi luotujen raporttipohjien avulla kerätään tietoa eri polttoainemäärien käytöstä PRP-Plasticilla. Näin mittaamalla toimintaa, sitä voidaan kehittää esimerkiksi ekologisuus edellä.

Kiinnostaako IMS Mobile - jätä yhteydenottopyyntö, niin kerromme sinulle lisää!

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella ja kertoa tarkemmin liiketoiminnan kehittämisen tarpeistasi. Ratkaistaan haasteenne yhdessä. Vikatilanteissa otathan yhteyttä tekniseen tukeemme.

Kirjoittaja

Ari toimii Arterin IMS-ohjelmiston tuoteomistajana. Hänen missiona on maksimoida Arterin ohjelmistotuotteiden arvoa. Erityisen tärkeänä hän pitää laadunhallintaan erikoistuneen IMS-ohjelmiston kehittämisen, jotta ohjelmisto palvelee asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla nyt ja tulevaisuudessa. Ari kokee asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisen olevan kaikkein tärkeintä hänen roolissaan.

Liittyvät materiaalit