Blogi

Mahdollisuudet osana toimivaa riskienhallintaa

Uhka vai mahdollisuus?

Riskejä on kahdenlaisia:

  • negatiivisia eli uhkia ja
  • positiivisia eli mahdollisuuksia.

Usein mahdollisuuksia tunnistettaessa nähdään myös, että mahdollisuuden toteuttamiseen liittyy uhka. Esimerkiksi uuden teknologian hyödyntämiseen sisältyy aina riski, ettei teknologia toimikaan, jolloin siihen käytetyt resurssit menevät hukkaan.

Webinaarissa kävin läpi, miten voit ottaa positiiviset riskit eli mahdollisuudet osaksi riskienhallinnan kokonaisuutta. Blogi jatkuu tallenteen alapuolelta.

Riskienhallinta on osa ISO-standardeja

Riskienhallinta on ennakointia, minkä tavoitteena on toiminnan menestymisen ja jatkuvuuden turvaaminen.

Riskienhallinta tuli osaksi ISO 9001 -standardia 2015-versiossa. Tämä standardin versio vaatii organisaatiolta riskien käsittelyä ja toimenpiteiden vaikutusten arviointia.Riskienhallinta ei kuitenkaan ollut organisaatioille uusi asia, vaan työtä on tehty koko yrityksen toiminnan, ja etenkin työturvallisuuden näkökulmasta jo pitkään.

Standardien vaatimukset riskienhallinnasta ovat kuitenkin melko vähäiset ja yleisesti riskienhallintaprosessien kannattaisi sisältää myös riskiarviointi, jotta voit vertailla riskejä keskenään. Riskienhallinta on organisaatioissa perinteisesti painottunut negatiivisten riskien, eli uhkien, tunnistamiseen ja analysointiin.

ISO 9001:2015 nosti myös positiivisten riskien eli mahdollisuuksien tunnistamisen ja analysoinnin osaksi riskienhallintaa.

Mahdollisuuksien tunnistaminen on lähes kaikille organisaatioille ennestään tuttua, ainakin erilaisista SWOT-malleista (strengths, weaknesses, opportunities and threats), mutta mahdollisuuksien tuominen osaksi samaa prosessia riskien kanssa, on monesti uusi asia.

Avaa riskienhallintaan uusi näkökulma mahdollisuuksien tunnistamisen ja arvioinnin avulla

Voi olla, ettei tunnistettu uhka aiheuta toimenpiteitä. Kun taas samaa asiaa katsotaankin mahdollisuuden näkökulmasta, toimenpiteet voivatkin olla välttämättömiä.

Esimerkiksi uudelle markkina-alueelle laajentuminen voi olla investointina pieni, verrattuna sen luomiin mahdollisuuksiin ja siihen, kuinka todennäköisesti markkinoita saadaan vallattua.

Kun tuot mahdollisuudet osaksi riskienhallintaa, teet niistä vertailukelpoisia uhkien kanssa. Kun uhat ja mahdollisuudet ovat molemmat osana riskienhallintaa, voit tunnistaa ja käsitellä niitä yhtenäisesti ja ohjata resurssit organisaatiossa juuri kaikkein tärkeimmäksi tunnistettuihin asioihin.

Voit priorisoida, mihin käytössä olevia resursseja, kuten työtunteja tai euroja, kannattaa ohjata. Kun nämä resurssit ohjataan oikeaan paikkaan, saadaan aikaan paras tuotto, joko vähentämällä ei-toivottujen asioiden toteutumista tai lisäämällä toivottujen asioiden toteutumista.

Näkökulmien eroja voivat olla esimerkiksi:

  • Nähdään mahdollisuus vs. uhka
  • Varaudutaan mahdollisuuteen vs. uhkaan
  • Otetaan riski vs. Lähdetään kohti uutta mahdollisuutta
  • Vältetään riski vs. Mahdollisuus säästää kustannuksissa

3 eri hallintastrategiaa mahdollisuuksille

Kun mahdollisuuden riskikerroin on korkea, se tarkoittaa, että organisaation kannattaa lähteä suorittamaan toimenpiteitä, jotta mahdollisuus toteutuisi ja sen vaikutus olisi mahdollisimman suuri.

Mahdollisuutta voidaan joko lähteä lisäämään, luomaan tai tavoittelemaan:

  1. Lisääminen tarkoittaa, että resursseja ohjataan joko parantamaan todennäköisyyttä siitä, että riski toteutuu tai että toteutuessaan sen vaikutukset ovat suuremmat.
  2. Luominen tarkoittaa, että kyseistä asiaa ei ole vielä varsinaisesti olemassa, mutta sitä lähetään kehittämään tai toteuttamaan. Esimerkkinä uusi tuote tai teknologia.
  3. Tavoittelu puolestaan viittaa asiaan, joka on jo olemassa ja se on tarkoitus toteuttaa sellaisenaan. Se eroaa lisäämisestä siten, että sen toteuttamista jatketaan, mutta todennäköisyyttä tai vaikutusta ei ole tarkoitus lähteä lisäämään aiemmin arvioidusta.
Miten käsitellä mahdollisuuksia osana riskienhallintaa - Lisääminen, Luominen ja Tavoittelu
Miten käsitellä mahdollisuuksia osana riskienhallintaa – Lisääminen, Luominen ja Tavoittelu

Suosittelen tutustumaan myös:

Kirjoittaja

Tomi Saarinen toimii konsulttina Arterilla. Hänen osaamisensa painottuu toimintajärjestelmien rakentamiseen, laadunhallintaan ja prosessien kehittämiseen organisaatioissa.

Tomilla on aiempaa kokemusta verkko-opetuksesta sekä start-up maailmasta, joissa nopea oppiminen ja etenkin erilaisten oppimistekniikoiden hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa. Asiakkaiden tarpeiden ja oppimistapojen ymmärtäminen ovat Tomille erittäin tärkeitä asioita koulutuksen menestymisen kannalta. Kun nämä asiat huomioidaan, ovat koulutukset selkeitä ja ennen kaikkea mukavia seurata.

Liittyvät materiaalit