Blogi

Miksi CSRD:sta ja vastuullisuudesta tulee kiinnostua viimeistään nyt?

CSRD eli EU:n uusi kestävyysraportointidirektiivi Corporate Sustainability Reporting Directive tuo raportointivelvoitteita suomalaisille yrityksille. CSRD liittyy EU:n vihreään siirtymään ja 2050 ilmastoneutraaliustavoitteeseen.

CSRD:n tavoitteena on:

 • lisätä yritysten avoimuutta kansalaisten, kuluttajien ja sijoittajien suuntaan.
 • lisätä pääoman kohdentamista kestävyyshaasteisiin puuttuviin toimiin.
 • lisätä yritysten vertailukelpoisuutta.
 • laadun parantaminen.

Miten CSRD eli kestävyysraportointidirektiivi vaikuttaa yrityksiin?

 1. CSRD on viety 2023 lopulla osaksi Suomen lainsäädäntöä. Direktiivi vaikuttaa muun muassa kirjanpitolakiin, tilintarkastuslakiin ja osakeyhtiölakiin.
 2. Muun muassa edellä mainitut lait velvoittavat yrityksiä noudattamaan kestävyystietojen raportoinnissa ESRS-standardeja eli European Sustainability Reporting Standards.
 3. Kestävyystietojen raportoinnissa noudatetaan Comply or justify -periaatetta eli ESRS-standardien vaatimuksien mukaiset tiedot ovat kaikki olennaisia ja poisjättäminen pitää aina perustella.
 4. Yrityksen keräämä ESRS-standardien mukainen kestävyystieto eli kestävyysdata raportoidaan kestävyysselvityksen muotoon osaksi yrityksen toimintakertomusta.
 5. Kestävyysselvityksen tiedot on julkaistava määrämuodossa, kolmannen osapuolen varmentamana ja koneluettavana.

CSRD raportointivaatimukset laajenevat asteittain eri kokoisiin yrityksiin:

 • 2024 – yli 500 henkilöä työllistävät ja pörssilistatut yritykset, raportoitava tilikaudesta 2024 ja raportti on julkaistava 2025.
 • 2025 – raportointivelvoite koskee, mikäli yrityksellä täyttyy vähintään kaksi kriteeriä: henkilöstön koko vähintään 250 henkilöä, nettoliikevaihto on vähintään 40 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on vähintään 20 miljoonaa euroa. Raportoitava tilikaudesta 2025 ja raportti julkaistava 2026.
 • 2026 – pörssilistatut pk-yritykset, raportoitava tilikaudesta 2026 ja raportti julkaistava 2027.

Vastuullisuus on jo osa suuryritysten arkea

OP:n toteuttaman Suuryritystutkimus – katsaus suuryritysten tulevaisuuteen ja talouden näkymiin 2024 mukaan

 • Yli 80 % tutkimukseen vastanneista suuryrityksistä kokee, että heillä on paineita vastuullisuussitoumusten takia tiukentaa tai uudistaa koko alihankintaketjuun liittyviä vaatimuksia. 
 • Reilu 50 % kyselyyn vastanneista suuryrityksistä on jo joutunut vaihtamaan alihankkijoitaan tai toimittajiaan vastuullisuusvaatimusten takia. Osuus on kasvanut jopa 13 % edellisvuoden eli 2023 tutkimukseen verrattuna.

2024 tutkimuksen mukaan suuryrityksissä alihankkijoita ja toimittajia joudutaan vaihtamaan lähitulevaisuudessa seuraavilla osa-alueilla: 

 1. Teollinen alihankinta,
 2. muut palveluostot,
 3. raaka-aineet,
 4. logistiikka ja
 5. jakelu tai jälleenmyyjät.

Vaikka CSRD vaikuttaa ensisijaisesti suuryrityksiin näkyvät sen vaatimukset myös pk-yritysten toiminnassa sidosryhmien kautta

Vaikka CSRD ei vaikuta vielä suoraan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, CSRD-vaatimukset näkyvät suuryrityksien sidosryhmille esimerkiksi alihankinta- ja toimitusketjujen kautta:

 • CSRD-direktiivin vaatimuksiin kuuluu muun muassa oman toiminnan ja arvoketjun päästöjen raportointi, jonka tarkoituksena on antaa yrityksen ympäristöjalanjäljestä kattava kuva.
 • Tähän raportointiin linkittyvät mukaan alihankinta- ja toimitusketjussa olevat sidosryhmät.

Elinkeinoelämän keskusliiton Pk-vastuullisuusbarometrin mukaan vastuullisuuden merkitys kasvaa tulevaisuudessa

Elinkeinoelämän keskusliitto toteutti 2023 loppupuolella Pk-vastuullisuusbarometrin, jonka tuloksien mukaan:

 • 89 % pk-sektorin työnantajista arvioi, että vastuullisuus on erittäin tai melko merkittävä asia oman liiketoiminnan kannalta. Käsitys oli yhteneväinen yrityskoosta tai toimialasta riippumatta. Käytännössä kaikki arvioivat merkityksen kasvavan tulevaisuudessa entisestään.
 • 79 % nosti vastuullisuuden merkittävimpien osa-alueiden joukkoon henkilöstön hyvinvoinnin, työturvallisuuden ja osaamisen kehittämisen. Korkealle sijoittui myös ympäristövastuu: ilmastonmuutos 43 %, luonnon monimuotoisuus ym. ympäristönsuojelu 25 %.
 • Vastuullisuuden keskeisimpänä motiivina olivat yrityksen arvot 61 %, asiakkaiden vaatimukset 42 %, brändin rakentaminen 24 % sekä yhteiskunnallinen ilmapiiri ja julkinen keskustelu 24 % vastuullisuudesta.

Kyselyyn vastasi 455 yrityspäättäjää 10-250 henkeä työllistävistä yrityksistä.

Miksi vastuullisuus?

Tässä muutama hyöty, mitä vastuullisuus tuottaa yritykselle:

 • Edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle pitkällä aikavälillä.
 • Kestävyysriskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen.
 • Vihreän rahoituksen mahdollisuus.
 • Se mitä mittaat kehittyy.

Miten aloittaa vastuullisuuden kehittäminen omassa organisaatiossasi?

Suosittelemme aloittamaan sillä, että hankit aiheesta tietoa itsellesi tai organisaatiollesi joko asiantuntijan pitämän koulutuksen avulla tai konsultoinnin muodossa. 

👉 Ota CSRD:n ja vastuullisuuden lyhyt oppimäärä haltuusi ilmaisen webinaarin avulla

👉 Optimoi osaamisesi koulutuksen avulla – tutustu vastuullisuuteen liittyviin koulutuksiimme tästä.

👉 Tarjoamme konsultointia vastuullisuuteen liittyen: Vastuullisuuskonsulttimme Appu Haapio-Karjalaisella on 20 vuoden kokemus kestävästä kehityksestä ja vastuullisuusjohtamisesta. Tutustu Appuun tarkemmin tästä.

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit